و حالا... هوش مصنوعی

فصل 2- عاملهای هوشمند

1) برای هر یک از عاملهای ذیل، مشخصات PEAS را برای محیط کار تعریف کنید:

- روبات فوتبالیست   - عامل خرید اینترنتی کتاب      - مریخ نورد خودمختار        - دستیار ریاضیدان برای اثبات قضیه

2) تمریناتی در مورد دنیای جاروبرقی، بعنوان مثال: برنامه عامل جاروبرقی را طوری تغییر دهید اگر در هر مرحله، هر مربع تمیز 10 درصد شانس کثیف شدن داشته باشد.


فصل 3- حل مساله از طریق جستجو

نشان دهید که حالتهای پازل 8 تایی به دو مجموعه مجزا تقسیم می شود به نحوی که هیچ حالتی از یک مجموعه با هر تعداد حرکت، قابل تبدیل به حالتی در مجموعه دیگر نیست.


فصل 4- جستجو و اکتشاف آگاهانه

 فضای حالتی را طراحی کنید که در آن *A با استفاده از GRAPH-SEARCH جواب نیمه بهینه ای را با تابع (h(n که قابل قبول ولی ناسازگار می باشد، برگرداند.


فصل 6- جستجوی تخاصمی

 در این مساله به کمک بازی دوز سعی در بیان مفاهیم اصلی یک بازی خواهد شد. Xn را تعداد سطرها، ستونها یا قطرهایی که تعداد X های آن دقیقا n تا باشد و هیچO در آنها نباشد تعریف می کنیم. بهمین ترتیب On را تعداد سطرها، ستونها یا قطرهایی که در آن تعداد O های آن دقیقا n تا باشد و هیچ X ای در آنها نباشد تعریف می کنیم. تابع سودمندی به هر موقعیت که بصورت X3=1 باشد مقدار سودمندی 1+ و به هرموقعیت که بصورت O3=1 باشد مقدار 1- اختصاص می دهد. این تابع به سایر موقعیتهای پایانی مقدار سودمندی صفر را تخصیص خواهد داد. برای موقعیتهای غیرپایانی از یک تابع ارزیاب خطی بصورت ذیل استفاده می کنیم:

    ((Eval(s)= 3X2(S) + X1 (s) - (3 O2 (s) + O1 (s

الف) تقریبا چه تعداد بازی مختلف دوز ممکن خواهد بود؟

ب) تمام درخت را ترسیم کنید. از یک صفحه خالی شروع کرده و تا عمق 2 ادامه دهید.

ج) در درخت، ارزیابی تمام موقعیتها را در عمق 2 مشخص کنید.

د) بکمک الگوریتم max-min مقادیر موقعیتها را برای عمق 0و1 نیز مشخص کنید.

ه) گره هایی که در عمق 2 با اعمال روش هرس آلفا بتا پردازش نخواهند شد را مشخص کنید.


فصل 7- عاملهای منطقی

1) اثبات کنید:

                false╞ α

 

فصل 8 - منطق مرتبه اول

 1)جملات زیر را به منطق مرتبه اول تبدیل کنید:

- برخی دانشجویان، درس فرانسه را در بهار 2003 گرفتند.

- بهترین امتیاز در درس یونانی همیشه از بهترین نمره در درس فرانسه بیشتر است.

- هیچکس بیمه نامه گران نمی خرد.

- آرایشگری در شهر وجود دارد که ریش تمام مردانی را که خودشان ریششان را نمی تراشند، می تراشد.

- شخصی که خارج از انگلستان متولد شده، اگر زادگاه یکی از والدینش انگلستان باشد، بواسطه تبارش بومی انگلستان می باشد.

- سیاستمداران همیشه می توانند برخی از مردم را فریب دهند و می توانند بعضی از اوقات، تمام مردم را فریب دهند، لیکن نمی توانند همیشه همه مردم را فریب دهند.

2) با فرض واقعیتهای (Male (Jim و (Spouse (Jim, Laura، چه اصل موضوعی برای نتیجه گیری واقعیت (Female(Laura لازم است؟
مطالب مشابه :


و حالا... هوش مصنوعی

مهندسی کامپیوتر گسترش انفورماتیک ایران. ادب مرد (فرد) به ز دولت اوست آدرس جديد: http://gii.vcp.ir.
آشنایی با سایت موسسه تحلیل گر داده ها

اطلاع رسانی انفورماتیک آشنایی با سایت موسسه تحلیل تاریخچه انفورماتیک پزشکی در ایران
آشنایی با پایگاه ثبت اطلاعات پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی کشور

اطلاع رسانی انفورماتیک مربوطه در موسسه آموزش عالي در دنیا و ایران در زمینه
بانوی ریاضی‌دان ایرانی در یک‌قدمی معتبرترین جایزه ریاضی جهان

اطلاع رسانی انفورماتیک پزشکی ‌ برای علاقه‌مندان ریاضیات در ایران نام این موسسه مریم
آشنایی با گروه انفورماتیک پزشکی دانشگاه کلمبیا

اطلاع رسانی انفورماتیک و یا فارغ التحصیلان این موسسه است که از تمام دانشگاه
حفاظت و امنیت اطلاعات محرمانه در پرونده های الکترونیک سلامت پرتابل

اطلاع رسانی انفورماتیک پزشکی موسسه مهندسی زیست پزشکی، دانشگاه انجمن انفورماتیک ایران
آشنایی با موسسه بین المللی تحلیل کسب و کار IIBA

اندیشه - آشنایی با موسسه بین المللی تحلیل کسب و کار iiba انجمن انفورماتیک ایران
ایجاد انگیزه در بیماران مبتلا به درد شانه و کمر برای مراقبت از خود: آیا نوار ویدیویی آموزش ورزش به ف

اطلاع رسانی انفورماتیک موسسه ملی خدمات بهداشتی در حال ایجاد انجمن انفورماتیک ایران
زیست‌داده‌ورزی

اطلاع رسانی انفورماتیک تمایز مشابهی توسط موسسه ملی سلامت در دنیا و ایران در زمینه
حماسه تپه برهانی

موسسه سرلشکر شهیـد بر صحیفه ایستادگی و مبارزات ملت ایران مرکز انفورماتیک
برچسب :