معماری - کاشان

کاشان: مجموعهٔ باغ و کاخ فین

این مجموعهٔ غیرمذهبى در روستاى فین واقع شده است. این مجموعه که در شش کیلومترى جنوب غربى شهرستان کاشان واقع شده است، شامل بناهاى زیبایى در یک باغ مصفاست. بنظر مى‌رسد که از صدر اسلام در محل مجموعهٔ کنونى بناهایى وجود داشته که احداث آنها را به شاهان صفاری، آل‌بویه، سلجوقى و ایلخانى نسبت داده‌اند.

فینتوسعه و گسترش باغ فین کاشان به دورهٔ صفوى باز مى‌گردد؛ بناسازى در باغ فین به دورهٔ شاه‌عباس برمى‌گردد ولى در دوره دیگر شاهان صفوى نیز ادامه یافت. در همین زمان بود که کاخ صفى‌آباد بهشهر نیز به شیوهٔ باغ فین در مازندران احداث گردید. شاه‌صفى با ملاحظهٔ آب فراوان در باغ فین حوضخانه را به این مجموعه اضافه کرد. در حال حضار مجموعهٔ باغ شامل این بخش‌هاست: سردر ورودی، ساختمان دو طبقه وسط باغ، سرپوشیدهٔ فتحعلیشاهی، بناى کریم خانی، حمام‌هاى عهد صفوى و قاجار، بناى معروف به شتر گلوى شاه عباس، ساختمان نظام‌الدوله و بقایاى کاروانسراهایى که از دورهٔ صفوى در محوطه‌اى محصور و پوشیده از درختان سرو و کاج قرار دارد. مهم‌ترین بناى باغ فین در عهد صفوى صفهٔ شاه‌عباسى است که ایوان و شاه‌نشین‌هایى در طرفین دارد. زیرا این ساختمان چشمهٔ آبى معروف به چشمه سلیمانى در جریان است که به استخر بزرگى منتهى مى‌گردد. از بخش‌هاى دیگر باغ، صفهٔ سلیمانى است که در حدود ۱۱۰۰ هجرى به مجموعه اضافه شده است. در حال حاضر قسمت اعظم بناهاى سلیمانى بجز حوض‌خانه از بین رفته است. بناى باغ فین کاشان در عهد افشاریه، زندیه و قاجاریه مورد استفاده بوده و در این دوره‌ها بناهاى متعددى به این مجموعه اضافه شده است. صدراعظم با لیاقت ایران، امیرکبیر، پس از عزل به کاشان تبعید و به دستور ناصرالدین‌شاه در یکى از حمام‌هاى این باغ به قتل رسید. این باغ در اثر عوامل طبیعى و جنگ‌هاى داخلى آسیب فراوان دیده است.


مطالب مشابه :


پروژه پاورپوینت معماری طراحی بیمارستان

مهرازان - معماری - طراحی شهری - پروژه پاورپوینت معماری طراحی بیمارستان انجمن سه 2 یک دات کام;
زمان تحويل پروژه درس هاي "بيان معماري" و "فرم و فضا"

معماری - زمان تحويل پروژه درس هاي "بيان معماري" و "فرم و فضا" - معماری - در ساختمون دات کام.
پروژه نهايي درس بيان معماري

معماری - پروژه نهايي درس بيان معماري - معماری - معماری. درج آگهی در ساختمون دات کام.
شیت و ارائه کار معماری

شیت و ارائه کار معماری. پروژه ها; راندو شش میم دات کــــام; معــــماری منــــظر
معماری - کاشان

پروژه ها; راندو شش میم دات کــــام; معــــماری منــــظر
معماری ، رنگ و انسان

از ؛ نور و رنگ، نور و معماری، دمای رنگ، فيزيک پروژه ها; راندو دات کــــام; معــــماری
برچسب :