داستانی در مورد دروغ گویی وراست گویی

عکس سی و سه پل اصفهان

برای سفر به اصفهان رفته بودم . کنار سی و سه پل نشسته بودم . نگاهم به دختر بچه سه یا چهار ساله خارجی افتاد که از پدر و مادرش اندکی فاصله گرفته بود و داشت مرا نگاه میکرد. بقدری چهره زیبا و بانمکی داشت که بی اختیار با دستم اشاره کردم به طرفم بیاید اما در حالتی از شک و ترس از جایش تکان نخورد. دو سه بار دیگر هم تکرار کردم اما نیامد. به عادت همیشگی، دستم را که خا لی بود مشت کردم و به سمتش گرفتم تا احساس کند چیزی برایش دارم. بلافاصله به سویم حـرکت کرد. در همین لحظه پدرش که گویا دورادور مواظبش بود بسرعت به سمت من آمد و یک شکلات را مخفیانه در مشتم قرار داد. بچه آمد و شکلات را گرفت. به پدرش که ایتالیایی بود گفتم من قصد اذیت او را نداشتم. گفت میدانم و مطمئنم که میخواستی با او بازی کنی اما وقتی مشتت را باز میکردی او متوجه میشد که اعتمادش به تو بیهوده بوده است. کار تو باعث میگردید که بچه، دروغ را تجربه کند و دیگر تا آخر عمرش به کسی اعتماد نکند .

حال ما ایرانی ها چگونه عمل میکنیم . بابا میشینه تو خونه جلوی بچه کوچک به زنش میگه، فلانی زنگ زد بگو من نیستم. مامانه به بچه میگه اگه غذاتو بخوری برات فلان چیزو می خرم بعد انگار نه انگار. بابا به بچه اش میگه مامانت اومد نگو من به مامان بزرگ زنگ زدم

 بعد این بچه بزرگ میشه میره تو جامعه . معلمش میگه چرا مشق ننوشتی براحتی دروغ میگه که خاله ام مرده بود نبودیم. فروشنده میشه مثل آب خوردن جنس بنجل را بدروغ جای اصلی میفروشه مهندس میشه بجای دو متر، یک متر فونداسیون میریزه ، دکتر میشه، اهمال در عمل جراحی را ایست قلبی گزارش میکنه، تولید کننده محصولات پروتئینی میشه، گوشت شتر و اسب مصرف میکنه، و...

دروغ فساد و تباهی جامعه را ببار می آورد. اعتمادها را زایل میکند . لذت زندگی جمعی و مدنی را از بین میبرد. ظلم و بیعدالتی را گسترش میدهد. منشا بسیاری از معضلات اجتماعی دروغ است. دروغ ریشه جامعه را خشک میکند .

دروغ در تمامی اجزای زندگی ما ایرانیها براحتی جاری است و چون سیلی که هر لحظه بزرگتر میشود در حال نابودی ما است


مطالب مشابه :


احادیث در مورد دروغ

شعر زیبا در وصف امام خامنه احادیث در مورد دروغ. حضرت محمد (ص) فرمودند :
داستان خیلی جالب در مورد دروغ شرافتمندانه(داستان تبر)

داستان خیلی جالب در مورد دروغ وقتی در حال گریه كردن بود، یه فرشته اومد شعر و سخن طنز و
داستانی در مورد دروغ گویی وراست گویی

داستانی در مورد دروغ گویی مثل شعر. دروغ در تمامی اجزای زندگی ما ایرانیها براحتی
مــختصر و مـفید در مــورد دروغ و دروغ گــفتن

شعر "خدای مهربان" را حفظ مــختصر و مـفید در مــورد دروغ و دروغ گــفتن
شعر زیبای ایرج میرزا در مورد مادر تقدیم به تمام مادران سرزمینم

دروغ دوست داشتن - شعر زیبای ایرج میرزا در مورد مادر تقدیم به تمام مادران سرزمینم - قدر نشناسی
شعر های پروین اعتصامی در مورد نوجوانی

شعر های پروین اعتصامی در مورد شعر های پروین اعتصامی در مورد این یکی گفت دروغ، آن
مرکز دروغ گویی

آزمایش جدید در مورد دروغ گویی: شعر و ادب. اعجاز
برچسب :