تشریفات در روابط عمومی

فرایند تشریفات :

 الف : استقبال : 

 1- راهنمائی مهمانان

2- ایجاد احساس امنیت در مهمانان با ارائه رفتار متناسب و قابل قبول

3- درس صحبت کردن در اولین برخورد خیلی مهم است

4- پوشیدن لباس متناسب خیلی مهم است چون پوشش در شناخت روانی افراد بسیار مهم می باشد .

5- آرایش مو و صورت بسیار حائز اهمیت می باشد .

6- انتخاب افراد برای استقبال مهم است و باید افراد همطراز باشند .

7- دادن گل به مهمانان که بیشتر در استقبال از مقامات عالیرتبه کشوری کاربرد دارد .

 ب- حمل و نقل :

 1- انتخاب وسیله در استقبال بسیار مهم است و خود رو هرچه قدر از ابهت برخوردار باشد به همان میزان ارزشگذاری به مهمان بیشتر است .

 2- انتخاب همراهان در انتقال مهمان بسیار مهم می باشد:

  الف : مسیر را کاملا" بشناسند

  ب- اطلاعات کامل از مسیر را داشته باشند

 3- انتخاب مسیر مهم است :

  الف : به چراغ قرمز ها توجه شود

  ب- مسیر قبلا" مشخص شود

ج- موتنع مسیر شناسائی شود

د- مسیر کمترین ترافیک را داشته باشد

 ه- مسیر با روحیه مهمان سازگار باشد

ح- سعی شود از مسیری انتقال داده شود که مناطق دیدنی شهعر در آن مسیر باشد .

 4- جابجائی مهمانان و وسائل آنها

 الف – وسائل مهمانان باید صحیح و سالم تحویل گرفته و سالم به محل سکونت انتقال داده شود .

ب- بعد از اسکان وسائل بلافاصله به مهمانان تحویل گردد

ج- موقع رفتن نیز وسائل از مهمان تحویل و صحیح و سالم به ترمینال و یا فرودگاه منتقل گردد .

 5- سالم بودن وسیله نقلیه

الف- باید وسیله نقلیه از هر جهت بسیار تمییز باشد

ب- از کافی بودن بنزین مطمئن باشیم

ج- از سالم بودن تمام قسمت های ماشین اطمینان داشته باشیم

 6- رعایت آداب رانندگی :

 الف : با احتیاط حرکت نماید

ب- قوانین راهنمائی و رانندگی را رعایت کند

ج- رعایت ادب  بسیار مهم است

د- بعد از مهمانان سوار ماشین شود .

ح- از سیگار کشیدن خودداری کند

ع- از حرف زدن جدا" خود داری کند .

غ- از بوغ زدن جدا" خودداری کند

ف- مسیر های اصلی و فرعی تا محل اسکان را کاملا" بشناسد .

ق- از خوردن و آشامیدن جدا" خودداری کند .

ث- از حرف زدن خوداری و از مطرح کردن مشکلات بالاخص مشکلات فردی اکیدا" خودداری کند

ث- موقع پیاده شدن قبل از مهمانان پیاده شود .

ص- بعد از پیاده شدن مهمانان خود رو را به محل مناسب منتقل نماید .

  ج- اسکان مهمان :

 1- در نظر گرفتن هتل یا محل اسکان در شان مهمانان

2- اطمینام از سالم بودن سیستم های روشنائی و......

3- اطمینان از وجود  سایر امکانات مورد نیاز از جمله مطالعه و ......

4- شارژ یخچال در محل اسکان

5- سالم بودن و تازه بودن وسائل مورد استفاده در مهمانسرا و هتل

6- رسیدگی به نظافت اتاق ها و سرویسه ای بهداشتی و تاکید بر آنها

7- ایمنی امکانات

8- برخورد مناسب مسئولان مح اسکان با مهمانان و رعایت ادب در تمامی مراحل اسکان

  د: پذیرائی :

 1- پذیرائی مختصر بعد از ورود

2- هماهنگی قبلی با رستوران های خوب شهر برای شام و ناهار

3- گردش در شهر و نشان دادن جاهای دیدنی و تاریخی

4- تهیه cd  های مراسم برای یادبود

 ل: بدرقه :

 1- انجام امورات خروجی

2- آماده بودن  خودرو هنگام خروج مهمانان

3- همراهی و مشایعت تا فرودگاه با حضور مقام همتراز

4- دادن یادگاری

5- دادن هدیه های مختص شهر

  آئین تشریفات در همایش ها :

 1- مشخص کردن زمان همایش

2- پیش بینی اقدامات و تامین اعتبار

3- مشخص کردن عوامل اجرائی و وظائف تک تک آنها

4- تهیه کارت ویژه برای هریک از عوامل اجرائی با درج شرح وظائف

5- دعوت از مهمانان بر حسب ارتباط با موضوع ( سازمانی و استانی )

6- دعوت از مقامات عالیرتبه استانی

7- دعوت از خبرنگاران رسانه های جمعی

8- مشخص کردن جایگاه مهمانان بر حسب مسئولیت آنها

9- تهیه ریز برنامه مراسم و سخنرانان

10- مشخص کردن مجری برنامه که تسلط کافی به زبان فارسی و قدرت بیان بالا

11- آمده کردن سالن همایش و اطمینان از سالم بودن تمامی لوازم صوتی ، بلند گو  ، وسائل روشنائی

12- فیلمبرداری از مراسم همایش

13- آماده کردن کاغذ و خودکار برای شرکت کنندگان در همایش

14- آماده کردن وسائل پذیرائی میان همایش

15- جلوگیری از رفت وآمد های بیخود در داخل سالن با مشخص کردن وظائف عوامل اجرائی قبل ازهمایش

16- تهیه اخبار همایش و ارسال به نشریات و رسانه ها

17- تهیه گزارش و نتایج همایش و ارسال به مبادی زیربط

  چگونگی اجرای همایش :

 1- نواخته شدن سرود جمهوری اسلامی

2- تلاوتی چند از کلام ا... مجید

3- عرض خیر مقدم توسط بزرگترین مقام مسئول و ارائه گزارش و هدف از برگزاری این همایش

4- دعوت از مقام عالی استان

5- دعوت از کارشناس عالی برای سخنرانی در مورد لزوم برگزاری همایش

6- سخنرانی کارشناسان و مسئولان

7- اهدا جوایز

8- پذیرائی

 آئین تشریفات در کنفرانس خبری :

 1- مشخص نمودن زمان دقیق کنفرانس خبری

2- دعوت از خبرنگاران رسانه های جمعی

3- مشخص نمودن سالن کنفرانس اطمینان از نبود ایراد در امکانات روشنائی و صوتی

4- در نظر گرفتن هدیه مناسب برای خبرنگاران

5- نصب پلاکارد برای مشخص شدن موضوع کنفرانس

6- ضبط کامل برنامه کنفرانس برای پاسخگوئی احتمالی

7- تهبه خبر کنفرانس جهت ارسال به نشریان و درج در سایت خبری سازمان

8- پیش بینی پذیرائی

9- آمادگی جهت پاسخگوئی به سوالات انتقادی از طرف خبرنگاران

  آئین تشریفات در مراسم تودیع و معارفه :

 1- مشخص نمودن زمان دقیق مراسم

2- مشخص نمودن سالن مراسم و اطمینان از نبود ایراد در امکانات روشنائی و صوتی

3- پیش بینی اقدامات و تامین اعتبار هزینه ها

4- مشخص کردن تعداد مهمانان دعوت شده از بیرون از سازمان  و دعوت از آنها

5- مشخص کردن تعداد مهمانان دعوت شده از درون  سازمان و دعوت از آنها

6- مشخص کردن تعداد مهمانان نزدیک به  مقام تودیع شونده و و دعوت از آنها

7- مشخص کردن تعداد مهمانان نزدیک به  مقام معارفه  شونده و و دعوت از آنها

8- آماده کردن لوحهای تقدیر

9- آماده کردن هدیه های همکاران

10- تهیه پلاکاردهای تبریک و تشکر

 چگونگی اجرای مراسم :

 - نواخته شدن سرود جمهوری اسلامی

2- تلاوتی چند از کلام ا... مجید

3- ارائه گزارش عملکرد از طرف مقام قبلی و تشکر از همکاران در طول مدیریت

4- سخنرانی  مقام عالی دعوت شده برای تشکر  از مقام قبلی و به رسمیت شناختن مقام جدید

5- سخنرانی نماینده همکاران برای تشکر از مدیریت قبلی و خیر مقدم به مقام جدید

6- سخنرانی مقام عالی سازمان که برای معرفی مقام جدید آمده اند

7- قرائت متن حکم انتصاب متن تقدیر و تشکر 

8-سخنرانی مدیر جدید

9- اهدا لوح و هدایا به مدیر تودیع شده

10- پذیرائی

 

آئین تشریفات برای مقامات درون سازمانی :

 1- شناخت از میزان برد و اهمیت مقام درون سازمانی در سازمان یا وزارتخانه

2- استقبال  (طبق اشاره قبلی )

3- انتقال (طبق اشاره قبلی )

4- اسکان (طبق اشاره قبلی )

5- برگزاری جلسه خصوصی با مدیر کل استان

6- برگزاری جلسه شورای اداری

7- برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با مسئولان واحد ها

8- برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با همکاران

9- برگزاری دیدار خصوصی همکاران با مقام عالی

 10-  برگزاری جلسه سخنرانی

11- برگزاری جلسه مقام عالی  با مقامات عالی استان

12- برگزاری کنفرانس خبری

13- در نظر گرفتن زمان برای بازدید از واحدهای نمونه یا محروم

14- گردش در شهر برای آشنا سازی و مهیا کردن شرایط پذیرش درخواست برای سرمایه گذاری و گسترش امکانات

 

آئین تشریفات برای مقامات برون سازمانی :

 1- دیدار عمومی از واحد ها

2- ارائه گزارش عملکرد از اداره از طرف مقام مسئول

3- شرکت در جلسه امور اداری

4- برگزاری جلسه پرسش و پاسخ


مطالب مشابه :


متن کامل احکام سه انتصاب اخیر در وزارت نفت (پالایش و پخش، نفت مرکزی و موسسه بین المللی مطالعات انرژی

روابط عمومی شركت پتروشيمی پارس - متن کامل احکام سه انتصاب اخیر در وزارت نفت
حکم انتصاب شهردار اسیر

حکم انتصاب شهردار متن خبر استانداری (و شاید هم گمان می‌کردند وی همچون نمونه اعلام شده
تشریفات در روابط عمومی

7- قرائت متن حکم انتصاب متن تقدیر و 13- در نظر گرفتن زمان برای بازدید از واحدهای نمونه یا
متن کامل رای دیوان عدالت درباره سعیدمرتضوی رئیس سازمان تأمین اجتماعی

متن کامل رای دیوان و « حکم انتصاب اداری»، شکایت به عنوان قاضی نمونه کشوری و
آیین نگارش و نامه نگاری اداری

نمونه متن نامه درخواست و تقاضای نمونه حکم انتصاب به موجب این حکم جنابعالی را از
خدمات مشاوره تلفنی خانواده حقوقی

نمونه متن استعفا: 149. 78 حکم انتصاب: 130. 92: سربرگ
برچسب :