خلاصه نتایج پنجمین دوره مسابقات دانشجویی روز بتن 15 و 16 شهریور 1386

خلاصه نتایج پنجمین دوره مسابقات دانشجویی روز بتن 15 و 16 شهریور 1386

رتبه

استادراهنما

نام دانشگاه 

ردیف

1 الکتریکی

محمد علی قاسمی

آزاداسلامی واحدکرج

1

 2 تخم مرغ

محمد علی قاسمی

آزاداسلامی واحدکرج

 3 آب

مهندس بیات

آزاداسلامی واحدکرج

2 آب

 دکترارمغانی 

آزاداسلامی واحدمهاباد 

2

3 الکتریکی

 دکترارمغانی 

آزاداسلامی واحدمهاباد 

5 سبک 

 دکترارمغانی 

آزاداسلامی واحدمهاباد 

1 آب

دکتر  حسنلو   

آزاداسلامی واحدزنجان

3

 2 الکتریکی

دکتر  حسنلو   

آزاداسلامی واحدزنجان

1 فیلم

مهندس معصومی گودرزی

آزاد اسلامی واحدتهران مرکز  

4

4 تخم مرغ

مهندس معصومی گودرزی

آزاد اسلامی واحدتهران مرکز  

 2 فیلم

مهندس حداد کلور

آزاداسلامی واحد اسلامشهر 

5

4 سبک

مهندس حداد کلور

آزاداسلامی واحد اسلامشهر 

 3 فیلم

مهندس مدندوست

دانشگاه جامع علمی کاربردی جهاددانشگاهی رشت    

6

 5 آب

مهندس مدندوست

دانشگاه جامع علمی کاربردی جهاددانشگاهی رشت    

4 الکتریکی

 دکتروزین رام 

صنعت آب و برق شهید عباسپور  

7

4 آب

 دکتروزین رام 

صنعت آب و برق شهید عباسپور  

  1 سبک

دکترخاکی 

تربیت دبیرشهید رجایی

8

1 تخم مرغ

مهندس پورشریفی

آزاداسلامی واحدقزوین 

9

2 سبک

  مهندس مهرزادی

آزاداسلامی واحد قایم شهر 

10

   3 سبک

  دکترباقری

خواجه نصیرالدین طوسی 

11

3 تخم مرغ

مهندس متین پور

آزاداسلامی واحدتبریز 

12

3 فیلم

دکتر عباس نیا  

علم و صنعت ایران   

13

 5 تخم مرغ

  مهندس آسترکی

آزاداسلامی واحددرود

14


مطالب مشابه :


خبرهای روز جمعه...

دانشگاه جامع علمی و کاربردی اسلامشهر دانشگاه جامع علمی و کاربردی اسلامشهر.




همايش منطقه‌ای جغرافيا، گردشگری و توسعه پایدار

دانشگاه جامع علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 2 و 22 وبلاگ اسلامشهر




خلاصه نتایج پنجمین دوره مسابقات دانشجویی روز بتن 15 و 16 شهریور 1386

دانشگاه جامع علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی وبلاگ بچه های دانشگاه اسلامشهر




راه آهن1- حمل و نقل 7

دانشگاه جامع علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی از طرف جنوب شرق از ایستگاه اسلامشهر




دانلود جزوه آموزشی اصول حسابداری 3

دانشگاه جامع علمی کاربردی; دانشگاه جامع علمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامشهر; دانشگاه آزاد




برچسب :