بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی

 

 

عنوان پایان نامه :

بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانشآموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار در سال تحصیلی 87-86

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

 

 

مقدمه:

یکی از مهم‌ترین صفات بشری برای رسیدن به هدف‌هایی که انسان در پیش دارد عزت نفس است برخورداری از اراده و اعتماد به نفس قوی، قدرت تصمیم‌گیری و ابتکار، خلاقیت، سلامت فکر و بهداشت روانی ارتباط مستقیمی با میزان عزت نفس و احساس خود ارزشمندی دارد.

منظور از عزت نفس، احساس و تصوری است که فرد به مرور زمان نسبت به خویشتن در ذهن می‌پروراند. به عبارت ساده‌تر، عزت نفس یعنی، ارزیابی فرد از خودش، حال این برداشت و ارزیابی می‌تواند مثبت و خوشایند باشد، یا منفی و ناخوشایند.

 

کودکانی که از عزت نفس بالایی برخوردارند، معمولاً احساس خوبی نسبت به خود دارند و بهتر میتوانند اختلافات خود را با سایر کودکان حل کنند و در مقابله با مشکلات، ناملایمات و ناکامیها مقاومترند این کودکان اغلب خندهرو و خوشبین، منطقی و دارای خودپنداری مثبت هستند و از زندگیشان لذت میبرند. برعکس، کودکانی که دارای عزت نفس پائینی هستند، اغلب در مواجهه با مشکلات و سختیها دچار اضطراب فراوان و ناکامی میشوند. این گروه از کودکان معمولاً در حل تعارضات و اختلافات موجود با سایر هم سن و سالانشان مشکل دارند آنها دائم با افکار انتقادی از خویشتن، موجب اذیت و آزار خود میشوند .

 

 

 

فهرست مطالب :


چکیده

فصل اول: طرح تحقیق


مقدمه ۲
بیان مسأله ۴
اهمیت و ضرورت مسأله ۵
اهداف ۶
سؤالات و فرضیه‌ها ۶
متغیرها و تعاریف عملیاتی ۷

فصل دوم: پیشینه تحقیق


مبانی نظری ۹
مبانی تجربی ۱۸
مدل تحلیلی ۲۱

فصل سوم: رو‌ش‌شناسی


روش تحقیق ۲۳
جامعه آماری ۲۳
نمونه آماری ۲۳
ابزارها ۲۳
روشهای آماری ۲۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها


فصل پنجم: نتیجه‌گیری


بحث بر یافته‌ها ۳۹
محدودیت‌ها ۴۰
پیشنهادات ۴۱
منابع و مأخذ ۴۲
ضمائم
پرسشنامه ۴۳

 

 

 

 


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

 


مطالب مشابه :


پایان نامه بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی + پرسشنامه

پیک نت- دانلود - پایان نامه بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی + پرسشنامه - پیک نت دانلود
دانلود پایان نامه بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی + پرسشنامه

دانلود پروژه ها - دانلود پایان نامه بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی + پرسشنامه - مرکز
بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان مقطع دبیرستان
دانلود پایان نامه تاثیر مدیریت زمان بر پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان پرسشنامه ها نتایج این آزمون نشان داد که بین پیشرفت تحصیلی و
دانلود پرسشنامه+پرسشنامه رایگان+پرسشنامه پایان نامه+پرسشنامه اماده

دانلود پرسشنامه+پرسشنامه دانلود پرسشنامه انگیزه پیشرفت پرسشنامه های، تحصیلی شغلی
رابطه بین دسترسی به منابع حمایتی و به کارگیری راهبرد های مقابله ای، با استرس و پیشرفت تحصیلی دانشجوی

ای، با استرس و پیشرفت تحصیلی پرسشنامه استرس تحصیلی و پرسشنامه دانلود. برچسب‌ها:
پرسشنامه های پایان نامه --سری دوم

طراحی پرسشنامه-دانلود پرسشنامه- انجام آمادگی تحصیلی پرسشنامه انگیزه پیشرفت
پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی

پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان مطالب و پرسشنامه. دانلود فایل
رابطه بین دسترسی به منابع حمایتی و به کارگیری راهبرد های مقابله ای، با استرس و پیشرفت تحصیلی دانشجو

ای، با استرس و پیشرفت تحصیلی استرس تحصیلی و پرسشنامه دانلود فایل اینجا
2779 دانلود پایان نامه تاثیر مدیریت زمان بر پیشرفت تحصیلی

بر پیشرفت تحصیلی شدند و به پرسشنامه مدیریت بر پیشرفت تحصیلی, دانلود پایان
برچسب :