آموزش (The Universal Modelling language) UML


آموزش UML


در این دوره زبان یکپارچه مدل‌سازی UML به عنوان ابزاری برای تعاملات کم ابهام با سایر اعضای تیم و توصیف نرم‌افزار از دیدگاه های ایستا، پویا، عملکردی و نمودار‌های متناسب با هر دیدگاه و نحوه تولید آن‌ها در ابزارهای متناسب آموزش داده و با معرفی گسترش‌پذیری زبان نحوه تطابق با امکانات شی‌گرایی جدید زبان های برنامه نویسی نظیر Extension Method ها و ... معرفی می‌گردد و استفاده از ابزار کمکی Rational Rose آموزش داده می‌شود.

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت http://www.tahlildadeh.com  مراجعه نموده و یا با شماره تلفنهای 88146330 و 88146323 تماس حاصل فرمایید.


اهداف دوره : 

1-     در این دوره ، دانشجو علاوه بر دیاگرام های UMLبا مفاهیم تحلیل و طراحی شیء گرا نیز آشنا     می شود.

2-     دانشجویان می توانند نمودارهای UML   مربوط به تیم نرم افزاری خود را خوانده و درک کنند .

3-     تحلیل گران می توانند تحلیل ، طراحی و پیاده سازی نمودارهای مدل سازی محیط نرم افزاری را انجام دهند .

4-     مهندسین صنایع خواهند توانست درک کاملی از نحوه طراحی شیء گرای محیط های عملیاتی کسب نمایند .

5-   دانشجویان می توانند مراحل توليد و ساخت را با كمك مشخصات پيشرفته Class ،State Machine و Component  انجام دهد.

6-     مرحله انتقال را با كمك Deployment Diagram تكميل نمايند.

 

مخاطبین دوره

  • برنامه‌نویسان، طراحان، تحلیلگران، معماران، تست‌کنندگان، مهندسین فرایند و به طورکلی کلیه اعضای فنّی تیم تولید نرم‌افزار که نیاز به تعامل حضوری یا غیرحضوری ایده‌های عناصر و فراورده‌های نرم‌افزاری یا مسائل تولید از دیدگاه خود با سایر تخصص‌های تیم دارند.
  • · همچنین مهندسین و مدیرانی که کار آن‌ها بر فرایندهای سازمانی با اهداف مختلف نظیر بهبود سازمانی، یا تحقق استانداردهای ISO 9001 و ... تمرکز دارد و نیاز به مدل‌سازی فرایندهای سازمانی دارند.
  •  

پیش‌نیاز

آشنایی با مفاهیم شی‌گرایی ویا یک زبان برنامه نویسی شی گرا

مدت دوره

30 ساعت

 

ردیف

نام مدل

معادل فارسی

کاربرد

1

Use case Diagram

دیاگرام موارد کاربرد

تحلیل

2

Activity Diagram

دیاگرام فعالیت

تحلیل

3

Class diagram

دیاگرام کلاس

تحلیل – طراحی

4

State Chart Diagram

دیاگرام حالت

تحلیل

5

Sequence Diagram

دیاگرام توالی

طراحی

6

Interaction OverView Diagram

دیاگرام همکاری

طراحی

7

Component Diagram

دیاگرام اجزاء

معماری

8

Deployment Diagram

دیاگرام توزیع

معماری

9

Object Diagram

دیاگرام اشیاء

طراحی

10

Composite Structure Diagram

دیاگرام ساختار ترکیبی

طراحی

11

Package Diagram

دیاگرام بسته بندی

تحلیل – طراحی

12

Timing Diagram

دیاگرام زمانی

طراحی

13

Communication Diagram

دیاگرام ارتباطات

طراحی

       

 

اهداف دوره: 

در این دوره ، دانشجو علاوه بر دیاگرام های UMLبا مفاهیم تحلیل و طراحی شیء گرا نیز آشنا می شود.برای ایجاد دیاگرام های UML، شرط لازم تسلط بر تحلیل و طراحی شی گراء می باشد.اصولا دانشجویان این دوره به دو دسته تقسیم می شوند. UML Readerها و UML Writerها

دسته اول کسانی هستند که می توانند دیاگرام های UMLرا بخوانند واطلاعات لازم برای کارهایی مانند برنامه نویسی و غیره را از آن استخراج کنند. و دسته دوم کسانی هستند که می توانند دیاگرام های UMLرا ایجاد کنند.

 

محتوای دوره: 

 

مقدمه ای بر UML:

1)      اهمیت مدل سازی

2)      دلائل مدل سازی

3)      معرفی UML

4)      منشاء UML

5)       UMLچیست؟

6)      چرا از UMLاستفاده می شود؟

7)        UMLبه عنوان یک زبان

8)      اسامی عناصر UML

9)      قابلیت توسعه UML

10)  کاربرد UML  در فیلد های نرم افزار هایی مختلف

11)  فرقUMLو RUP

12)  ارتباط UMLبا تحلیل و طراحی نرم افزار

13)  معرفی  دیاگرام های  UML

14)  دیاگرام های دینامیک و استاتیک

15)  دیاگرام های تحلیل ، طراحی و معماری

 

 

دیاگرام فعالیت (Activity Diagram) :

1)     ساخت یک دیاگرام فعالیت

2)     کاربرد دیاگرام فعالیت

3)     نحوه تشخیص فعالیت ها

4)     مدل سازی فعالیت های موازی

5)     خطوط شنا (SwimLane)

6)     نمایش انشعاب شرطی (Branch Condition) در یک دیاگرام فعالیت

7)     کاربرد های مختلف دیاگرام فعالیت

8)     مدل سازی فرایند های سازمان

9)     مدل سازی موارد کاربرد پیچیده

10)مدل سازی متد های پیچیده

11)استفاده از Note  در دیاگرام فعالیت

 

دیاگرام موارد کاربرد (Use Case Diagram) :

1)     تعریف اکتور

2)     نحوه پیدا كردن اکتور ها

3)     انواع اکتور

4)     نامگذاری اکتورها

5)     رابطه اکتور با Use Case  ها

6)     نحوه پیدا كردن Use Case  ها

7)     چگونه یك Use Caseتوصیف می شود

8)     نامگذاری یك Use Case

9)     توصیف اجمالی (Brief Description)

10)پیش شرط ها (PreConditions)

11)پس شرط ها (Postconditions)

12)روند اصلی (Basic Flow of Events)

13)روند های فرعی (Alt flow of events)

14)نیازمندیهای غیر عملیاتی (Supplementary Behavior)

15)روابط بین Use Caseها

16)رابطه Include

17)رابطه Extend

18)استفاده از State Diagramجهت تشریح Use Case

19)استفاده از Activity Diagramجهت تشریح Use Case

 

نمودار کلاس (Class Diagram) :

1)     تعریف کلاس

2)     نماد کلاس در UML

3)     نامگذاری کلاس ها

4)     ویژگی های کلاس

5)     متد های کلاس

6)     روابط بین کلاسها

16)  رابطه وراثت (Generalization)

17)  1-7) کلاس پایه

18)  2-7)کلاس های فرزند

19)  3-7)ارث بری چند گانه

20)  4-7) کلاسهای مجرد

21)  5-7) متد های مجرد

22)  6-7) چندریختی

7)     رابطه  انجمنی ( Association)

1-8)انجمنی یکطرفه و دو طرفه

2-8) نقش هر کلاس در رابطه انجمنی

3-8) هر کلاس در رابطه انجمنی (Multiplicity)

4-8) تبدیل روابط انجمنی n-nبه روابط 1-n

8)     رابطه Aggregation

9)     رابطه Composition

10)تفاوت رابطه Aggregationبا رابطه Composition

11)     Association Class

12)رابطه وابستگی (Dependency)

13)سطوح دسترسی به ویژگی ها و متد های یک کلاس

14)متد ها و ویژگی های استاتیک

15)چگونگی تشخیص و استخراج کلاسها

16)روش های حرفه ای تر در طراحی کلاسها

17)انواع کلاس ها در یک برنامه نرم افزاری

 

نمودار وضعیت (State Chart Diagram)  :

1)     ایجاد یک نمودار تغییر وضعیت        

2)     نمودار وضعیت به عنوان یک دیاگرام تحلیل و طراحی

3)     تشخیص وضعیت ها

4)     نام گذاری وضعیت ها

5)     جزئیات یک وضعیت

6)     1-5) فعالیت (Activity)

7)     2-5) یک عمل ورودی (Entry Action)

8)     3-5)فعالیت خروجی (Exit Action)

9)     4-5)فرستادن Eventبه آبجکت دیگر

10)5-5)تاریخچه حالت (State History)

11)گذر ها (Transition)

12)جزئیات یک گذر

13)1-7) رخداد (Event)

14)2-7)حالت شرط (Guard Condition)

15)3-7) فعالیت (Action)

 

نمودارهای توالی(Sequence Diagram)  و همکاری (Collaboration) :

16)ساخت یک نمودار ارتباط

17)یافتن آبجکت ها

18)افزودن Msg  به یک دیاگرام توالی

19)انواع Msgها در یک دیاگرام

20)نگاشت یک Msgبه یک عملیات

21)استفاده از دیاگرام توالی برای نشان دادن معماری نرم افزار و لایه بندی آن

22)خط عمر یک آبجکت

23)چگونگی نمایش Loopها در یک دیاگرام توالی

24)چگونگی نمایش شرط ها (if) در یک دیگرام توالی

 

نمودار اجزاء (Component Diagram) :

25)نمودار اجزاء به عنوان یک نمودار معماری

26)چگونگی تشخیص اجزاء

27)اجزاء (Component)

28)نام گذاری اجزاء

29)اجزاء و کلاس ها

30)تفاوت بین اجزاء و کلاس ها

31)تشابه بین اجزاء و کلاس ها

32)اینترفیس

33)ارتباط بین اجزاء و اینتر فیس ها

34)انواع اجزاء استاندارد

35)مدل سازی فایل های قابل اجراء و کتابخانه کلاس ها

36)مدل سازی جداول ، فایل ها و اسناد

37)مدل سازی کد ها

38)مدل سازی یک پایگاه داده فیزیکی

 

نمودار استقرار (Deployment Diagram) :

39)ایجاد دیاگرام استقرار

40)معرفی نود ها

41)چگونگی تشخیص نود ها

42)نامگذاری نود ها

43)ابعاد فیزیکی و منطقی

44)نود ها و اجزاء(Component)

45)سازمان دهی نود ها

46)ارتباطات

47)مدل سازی پروسه ها و Deviceها

48)مدل سازی توزیع شدگی اجزاء


مطالب مشابه :


آموزش (The Universal Modelling language) UML

برنامه نویسی حرفه ای مقدمه ای بر uml: 1) مقاله و کتاب و آموزش uml , rup
فرآیند یکپارچه رشنال ( RUP ) - Rational Unified Process

گروه رایانه ای وارش , گروه وارش , دانلود , دانولد , داونلود , خرید بازی کامپیوتری , داونلد ,
مفاهیم متدولوژی RUP

مفاهیم متدولوژی rup. مقدمه. متدولوژی rup همچنین بر مبنای اصول هزینه­ای دارد و rup می­خواهد
پایان نامه کامپیوتر تحقیق کامپیوتر

خبره و هوشمند در بازيابي اطلاعات 39 112 مروري بر rup و قابليت‌هاي آن در مقدمه ای بر
برچسب :