نتایج ارزیابی علوم اجتماعی

ارزیابی نهایی عملکرد گروه های آموزشی علوم اجتماعي مناطق و نواحی استان تحصيلي ۹۳-۹۲

iconpdf.gifفایل ضمیمه


مطالب مشابه :


نامه انجمن اولیا ومربیان به شورای شهر شوشتر

فیش حقوقی. مؤسسه انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش شوشتر/ آموزش ابتدایی کارکنان
دریافت کد منطقه آموزش و پرورش جهت ثبت نام در کنکور سوابق تحصیلی

ادامه استان خوزستان. 3633 شوش. 3673 شوشتر. كه تابع آموزش و پرورش. فیش حقوقی
نتایج ارزیابی علوم اجتماعی

اموزش و پرورش ناحیه2 فیش حقوقی علوم اجتماعی شوشتر. قوم
کسب رتبه ی اول استان

اموزش و پرورش ناحیه2 فیش حقوقی علوم اجتماعی شوشتر. قوم
ویژه نامه ی تخصصی گروه علوم اجتماعی فرصت (شماره ۱)

اموزش و پرورش ناحیه2 فیش حقوقی علوم اجتماعی شوشتر. قوم
بررسی سوالات

اموزش و پرورش ناحیه2 فیش حقوقی علوم اجتماعی شوشتر. قوم
برچسب :