خلاصه کتاب کنترل پروژه

خلاصه قسمتی از کتاب های کنترل پروژه دکتر گلشنی و دکتر شیرمحمدی برای دانلود ، که توسط مهندس بهنام روستایی تهیه شده...

این مجموعه پنجشنبه مورخ 1391/09/23 سر کلاس دکتر الهی ارائه شد...

بصورت power point و PDF

PDF              4.2 MB                                             دانلود


مطالب مشابه :


خلاصه کتاب کنترل پروژه

خلاصه قسمتی از کتاب های کنترل پروژه دکتر گلشنی و دکتر شیرمحمدی برای دانلود ، که توسط مهندس
درس مدیریت و کنترل پروژه

درس کنترل پروژه دانلود کتاب مدیریت و پروژه تالیف آقای مجتبی گلشنی چاپ
منابع کنکور کارشناسی ارشد گرایش مدیریت پروژه به همراه تست های کنکور کارشناسی ارشد

مدیریت و کنترل پروژه و کنترل پروژه - گلشنی 4. 1388 را نیز در قسمت دانلود کاتالوگ محصول
منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

کتاب برنامه ریزی خطی دکتر آریانژاد و دکتر سجادی، انتشارات علم و
معرفی منابع مطالعاتی پیشنهادی کنکور ارشد

دانلود مجله مهندسی کتاب تحقیق در عملیات برنامه ریزی و کنترل پروژه - مجتبی گلشنی
کارشناسی ارشد صنایع - صنایع

دانلود کتاب آموزشی کنترل پروژه : سبزه پرور + جزوه آرنوش شاکری و شهرام قبادی + کتاب گلشنی.
معرفی منابع مطالعاتی پیشنهادی کنکور ارشد

کتاب تحقیق در عملیات وینتسون برنامه ریزی و کنترل پروژه - مجتبی گلشنی دانلود نشریه
منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

کتاب تحقیق در برنامه ریزی و کنترل پروژه - مجتبی گلشنی دانلود رایگان فیلم کامل مصاحبه
برچسب :