پرسشنامه جو سازمانی


پرسشنامه جو سازمانی

این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که هفت بعد زیر را با استفاده از 32 سوال مورد سنجش قرار می دهد:

  • 1-روحیه گروهی
  • 2-مزاحمت
  • 3-صمیمیت
  • 4-علاقه مندی
  • 5-ملاحظه گری
  • 6-نفوذ و پویایی
  • 7-تاکید بر تولید
پایایی و روایی پرسشنامه تایید گردیده است. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن اورده شده است.

...

فرمت فایل: DOCX word (قابل ویرایش)


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


download.gif
موضوعات مرتبط: مقاله ، پروژه ، تحقیق ، بررسی مطالعات علمی ، طراحی نرم افزار


مطالب مشابه :


پرسشنامه جو سازمانی «هالپین و کرافت»

مشاوره و روانشناسی دانشگاه شبستر - پرسشنامه جو سازمانی «هالپین و کرافت» - بانک جامع نمونه
پرسشنامه جو سازمانی

بی رمان - پرسشنامه جو سازمانی - رمانها و ترانه های ایرانی | خارجی
پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه

پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه Innovative organizational climate questionnaire این پرسشنامه شامل 24 جمله توصیفی در
پرسشنامه توصیف جو سازمانی- مدرسه

پرسشنامه توصیف جو سازمانی- مدرسه Describe the organizational climate questionnaire ساخته شده توسط : علی اجاقی (1377)
پرسشنامه استاندارد جو سازمانی (ﻻﻳﻞ ﺳﺎﺳﻤﻦ و ﺳﺎم دﻳﭗ)

موسسه فرهنگی پژوهشی دریای دانش قائم - پرسشنامه استاندارد جو سازمانی (ﻻﻳﻞ ﺳﺎﺳﻤﻦ و ﺳﺎم
49 نظریه " لیتوین و استرینجر" George Litwin & Robert Stringer ارتباط بین رهبر و جو سازمانی

49 نظریه " لیتوین و استرینجر" George Litwin & Robert Stringer در مورد ارتباط بین رهبر و جو سازمانی
فهرستي از پرسشنامه هاي موجود به تفكيك موضوع

پرسشنامه توصیف جو سازمانی- پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و
پرسشنامه شاخص های جو سازمانی هالپین و کرافت

موسسه فرهنگی پژوهشی دریای دانش قائم - پرسشنامه شاخص های جو سازمانی هالپین و کرافت -
پرسشنامه ها INVENTORY یا آزمون ها (روانسنجی)

پرسشنامه ها. Questionnaires. پرسشنامه پنج عاملی شخصیت NEO (N.E.O) Personality Inventory Revised . پرسشنامه 16 عاملی کتل
برچسب :