فهرست کتاب های عمرانی

بازدید : 781 مرتبهتاریخ : 1390/02/28 1- طراحی سازه های بتن مسلح -شاپور طاحونی
2- پی سازی -دكتر علی فاخر
3- دینامیک سازها -آنیل چوبرا ترجمه مهندس طاحونی
4- طراحی ساختمان های فولادی، دکتر ابراهیم ثنایی،
5- جزوه بارگذاری و بتن دکتر زاهدی،
6- مکانیک خاک دکتر بهنیا،
7- طراحی سازه های فولادی-دکتر میرقادری-ازهاری
این کتاب در سه جلد می باشد که جلد سوم طراحی اتصالات می باشد.
8- کتاب تحلیل سازه ها از اردشیر اطیابی
9- تكنولوژی بتن - دكتر علی اكبر رمضانیان پور * دكتر محمد رضا شاه نظری =انتشارات آذرنگ
10- طراحی و كنترل مخلوط های بتن- علیرضا خالو =دانشگاه صنعتی شریف
11- زیرساختار،خواص و اجرای بتن ( تكنولوژی بتن پیشرفته )- دكتر رمضانیان پور* دكتر قدسی* دكتر گنجیان= دانشگاه صنعتی امیر كبیر( عالی)
12- تكنولوژی و طرح اختلاط بتن- دكتر داود مستوفی نژاد= صنعتی اصفهان( حجم كم و مفید)
13- آنالیز و طراحی سازهای بتن آرمه -دكتركی نیا= صنعتی اصفهان
14- سازهای بتن آرمه- دكتر مستوفی نژاد( 2 جلدی)=نشر اركان
15- راهنمای قالب بندی ساختمانهای بتن آرمه- دفتر توین و ترویج مقررات ملی ساختمان.
16- راهنمای جوش و اتصالات جوشی تهیه از: شاپور طاحونی
17- مهندسی زلزله - مبانی و كاربرد دكتر حسن مقدم - نشر فراهنگ
18- آنالیز و طراحی سازه‌های بلند تالیف استفورد اسمیت ترجمه: دكتر حسن حاجی كاظمی انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
19- HANDBOOK of Seismic Design -F.NAEIM
20- Reinforcement Concrete Design and theory based on BS-C.Rey
21- Composite_structures_of_steel_and_concrete-_Volume_1__2nd_ed-R.Pjonsen
22- Lui__Y_-_Finite_Element_Methods_Lectures__Uni_of_Cincinnati_1998
23- Structural and Stress Analysis Butterworth Heinmann 1996
24- Dynamic of Structure-W.Clouph & Joseph Penzien
25- طراحی لرزه ای واکابایاشی - پژوهشگاه زلزله
26- تحلیل سازه ها، تالیف: شاپور طاحونی
27- مهندسی پل، تالیف: شاپور طاحونی
28- بارگذاری و سیستم های باربر -دكتر مستوفی نژاد= اركان دانش
29- درك رفتار سازه ها- دكتر محمود گلابچی=انتشارات دانشگاه تهران
30- Reinforced concrete:Mechanics & design 5th Edition (2008)
James K. Wight & Ja,es G. MacGregor
31- مصالح شناسی نوشته ی سیاوش کباری
32- طراحی سازه های فولادی 3 جلد - آرک مگردیچیان طراحی فولادی سالمون ترجمه دکتر فریدون ایرانی انتشارات دانشگاه امام رضا (ع)
33- اصول مهندسی پی دكتر علیرضارهایی
34- زمین شناسی برای مهندسین دکتر حسین معماریان
35- مکانیک سیالات دکتر محمد صادق معیری
36- دینامیک دکتر ابراهیم واحدیان
37- مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری دکتر اسماعیل شیعه
38- هیدرولیک کانالهای باز اردشیر اطیابی
39- تحلیل سازه ها مجید بدیعی
40- نقشه کشی عمومی ساختمان مهندس نصرت اله حقایقی
41- قالب بندی ترجمه اردشیر اطیابی
42- مقاومت مصالح تالیف گییر و تیموشنکو ترجمه دکتر مجذوبی و دکتر نیلی انتشارات دانشگاه بو علی سینا
43- مجموعه کتابهای AISC Design Guide
44- The final Element Method :A practical course , G.R. Liu , S.S. Quek
45- intermediate structural analysis, Wang
46- moment distribution, Gere
47- اصول هیدرولوژی مهندسی، امین علیزاده
48-صفحات زیر ستون-گروه مهندسی بهسا
49-گود برداری وایمن سازی-مهندسان مشاور اینتر کان
50-آموزش کاربردی محاسبات ساختمان-محمد رضا طبا طبایی
51-شگردهای پیمانکاران-حسن کامکار راد
52-توصیه هایی برای طراحی اتصالات در سازه های بتن آرمه-مجید رضا نقیه
53- نشریه 55
54-طرح هندسی راه، دکتر حمید بهبهانی
55- طرح و محاسبه قابهای شیب دار-مهندس محمد جعفر کرمی
56- بارگذاری تالیف مهندس اسعدی
57-مسائلی از بارگذاری تالیف مهندس محمدی
58-تحلیل سازه 1 تالیف دکتر پژند
59-تحلیل سازه 2 تالیف دکتر پژند
60-راهنمای جوش و اتصالات جوشی انتشارات دفتر تدوین مقررات ملی
61-سازه های فولادی تالیف دکتر صادق آذر
62-بتن و فولاد تالیف مهندس مشکسار(این کتاب برای عزیزان مشغول به کار اجرا فوق العاده است)
64-بارگذاری تالیف دکتر علی خیرالدین


مطالب مشابه :


فهرست کتاب های عمرانی

8- کتاب تحلیل سازه ها از اردشیر اطیابی 9- تكنولوژی بتن 27- مهندسی پل، تالیف: شاپور طاحونی
دانلود کتاب حل المسایل تحلیل سازه شاپور طاحونی

معماری مدرن و دکوراسیون داخلی - دانلود کتاب حل المسایل تحلیل سازه شاپور طاحونی - معماری فضا
بیوگرافی جناب آقای مهندس شاپور طاحونی بخش عمران

مهندس شاپور طاحونی در سال ۱۳۳۴ خورشیدی در شهر انتخاب کتابتحلیل سازه‌ها “تالیف
درباره ی شاپور طاحونی

کتابهای تالیفی "تحلیل سازه انتخاب کتاب "تحلیل سازه‌ها شاپور طاحونی: طراحی سازه های
مهندس شاپور طاحوني

انتخاب کتاب "طراحي سازه‌هاي بتن شاپور طاحونی 6 اجزای محدود برای تحلیل سازه
دانلود کتاب دینامیک آنیل چوپرا ( ترجمه شاپور طاحونی )

دانلود کتاب دینامیک آنیل چوپرا ( ترجمه شاپور طاحونی ) (تحلیل سازه 2 )
لیست کتب " حتما باید خواند " در عمران !

8- کتاب تحلیل سازه ها از اردشیر 26- تحلیل سازه ها، تالیف: شاپور طاحونی
مهندس شاپور طاحوني

انتخاب کتاب "طراحي سازه‌هاي بتن شاپور طاحونی 6 اجزای محدود برای تحلیل سازه
منابع کنکور کارشناسی ارشد عمران

۳٫ کتاب تحلیل سازه های بتن مسلح تألیف شاپور طاحونی، سازه‌های بتنی تألیف دکتر
برچسب :