معرفی استخرهای استان تهران ( شمال شرق و شمال غرب )

معرفی استخرهای استان تهران ( شمال شرق و شمال غرب )

2302462221651739024918184779715423511337


حوزه شمال شرق

*آفتاب ظفر

مساحت: 5× 10 متر، مدیریت: خصوصی – : خیابان ظفر – شهید فرید افشار – کوی دولتشاهی – پلاک 16 - تلفن:2007172

* آموزشگاه هوائی

مساحت: 12×25 متر، مدیریت: دولتی– روباز – : خیابان دماوند - ایستگاه فرودگاه

* اسپرت کلاب بزرگ

مساحت: 12× 28متر، مدیریت: خصوصی– روباز – : پاسداران – بوستان هشتم – خیابان یزدی- تلفن: 2840419

* اسپرت کلاب کوچک

مساحت: 12×28 متر، مدیریت: خصوصی– روباز – : پاسداران – بوستان هشتم – خیابان یزدی - تلفن:2840419

* امیر و غزال

مساحت: 12× 9 متر، مدیریت: خصوصی– سرپوشیده – : فلکه سوم تهرانپارس - خیابان 196 غربی – خیابان 121 شمالی - تلفن:7867989

* ایران

مساحت: 8× 15متر، مدیریت: دولتی– روباز – : خیابان دکتر شریعتی – خیابان یخچال – استخر ایران - تلفن:2617373

* بانک ملت

مساحت: 16× 25 متر، مدیریت: دولتی – سرپوشیده – : خیابان پاسداران – بعد از نوبنیاد – نرسیده به سه راه فرمانیه – کوهستان نهم - تلفن: 2282044

* پیام

مساحت: 25× 8 متر، مدیریت: دولتی– روباز – : خیابان شریعتی – روبروی فرهنگسرای اندیشه - تلفن: 811379

* پیام

مساحت: 12× 33متر، مدیریت: دولتی –سرپوشیده – : خیابان شریعتی روبروی فرهنگسرای اندیشه تلفن: 8112379

* پیروزی

مساحت: 12×33 متر، مدیریت: تربیت بدنی – روباز – : انتهای پیروزی ورزشگاه پیروزی

* تکتا

مساحت: 12× 7 متر، مدیریت: خصوصی– سرپوشیده – : خیابان پاسداران – انتهای بوستان نهم تلفن:2552502

* تهران جوان

مساحت: 26×33 متر، مدیریت: خصوصی– روباز – : جاده آبعلی – کیلومتر 4 – روبروی کارخانه ایران ابزار - تلفن: 73439977

* تهران جوان

مساحت: 8×15 متر، مدیریت: خصوصی– سرپوشیده – : جاده آبعلی – کیلومتر 4 – روبروی کارخانه ایران ابزار - تلفن: 73439977

* جهان تربیت

مساحت: 6×13 متر، مدیریت: دولتی – روباز – : مجیدیه – 15 متری اول – خیابان شهید مهدوی - تلفن:8414819

* خامنه ای پور

مساحت: 23× 14 متر، مدیریت: دولتی - روباز – : خیابان تهران نو – میدان امامت – آموزش و پرورش منطقه 13

* دارائی

مساحت: 23× 12 متر، مدیریت: دولتی – روباز – : فلکه چهارم تهرانپارس – خیابان استخر

* دلفین سفید

مساحت: 3/6× 6 متر، مدیریت: خصوصی– سرپوشیده – : خیابان آیت – بالاتر از هفت حوض – پلاک 931 - تلفن:7490990

* رسالت

مساحت: 16×50 متر، مدیریت: تربیت بدنی– روباز – : خیابان شهید آیت الله مدنی – نرسیده به پل - تلفن:2-7812021

* ساجا

مساحت: 33× 14متر، مدیریت: دولتی – روباز – : خیابان دماوند – ایستگاه فرودگاه

* ساقدوش 1

مساحت: 12× 9 متر، مدیریت: خصوصی– روباز – : خیابان پاسداران – بوستان نهم - تلفن:9-2505957

* ساقدوش 2

مساحت: 12×9 متر، مدیریت: خصوصی– سرپوشیده – : خیابان پاسداران – بوستان نهم - تلفن: 9- 2505957

* شرق

مساحت: 6× 12متر، مدیریت: خصوصی– سرپوشیده - – : میدان رسالت – سرسبز غربی – بین آزادی و سامان

* شرق 1

مساحت: 7×10 متر، مدیریت: خصوصی– سرپوشیده– : میدان رسالت – سرسبز غربی - تلفن: 7894999

* شریفی

مساحت: 10×8 متر، مدیریت: خصوصی– روباز – : تپه شمس آباد – خیابان استاد حسن بنا – خیابان شریفی تلفن: 2375000

* شفق

مساحت: 12× 17 متر، مدیریت: خصوصی– سرپوشیده – : مهرآباد جنوبی – انتهای شمشیری – اول پادگان

*شهرک امید

مساحت: 13×8 متر، مدیریت: دولتی - سرپوشیده – : خیابان تهرانپارس – فلکه چهارم – قنات کوثر - تلفن: 7872237

* شهید رجائی

مساحت: 30/12× 25 متر، مدیریت: دولتی - سرپوشیده – : مجیدیه – 16 متر دوم – تربیت بدنی منطقه 8

* شهید طوقانی

مساحت: 16× 22 متر، مدیریت: تربیت بدنی - سرپوشیده – : شمیران نو – میدان القدیر – روبروی پارک - تلفن: 7450645

* شهید عباس پور

مساحت: 33× 16 متر، مدیریت: دولتی– روباز – : تهرانپارس – بولار – شهید عباسپور

* صنایع دفاع

مساحت: 16× 33 متر، مدیریت: دولتی – روباز – : فلکه اول تهرانپارس – انتهای خیابان 154 شرقی – نبش بلوار

* صنایع دفاع

مساحت: 25× 12متر، مدیریت: دولتی – روباز – : فلکه اول تهرانپارس – انتهای خیابان 154 شرقی – نبش بلوار

* فدک

مساحت: 12× 25 متر، مدیریت: دولتی – سرپوشیده – : خیابان شهید مدنی شمالی – پشت پارک فدک - تلفن: 7810091

* فرهنگسرای اشراق

مساحت: 25× 12 متر، مدیریت: دولتی – روباز – : فلکه دوم تهرانپارس – خیابان جشنواره - تلفن: 7323839

* قائم

مساحت: 12× 33متر، مدیریت: خصوصی– روباز – : تهران نو – روبروی پمپ بنزین – بالاتر از ایستگاه بلال حبشی

* مدائن

مساحت: 5/12× 25 متر، مدیریت: خصوصی– سرپوشیده – : خیابان سازمان آب – 15 متری شیرازی تلفن: 4-7343623

* مرکز تحقیقات آب

مساحت: 25× 10 متر، مدیریت: دولتی – روباز – : خیابان تهرانپارس – وفادار شرقی – شهرک آب و فاضلاب

* مظهر دانش

مساحت: 12× 24 متر، مدیریت: دولتی - روباز – : تهرانپارس – خیابان بهار – مدرسه مظهر دانش تلفن: 704475

* ناشنوایان

مساحت: 12×25 متر، مدیریت: - روباز – : خیابان تهران نو – روبروی بیمارستان بوعلی تلفن: 7563525

* هتل نهاجا 1 و 2

مساحت: 12× 25 متر، مدیریت: دولتی– روباز – : خیابان پیروزی – ستاد فرماندهی نهاجا – شماره 1 و 2

* هلال احمر

مساحت: 22× 12 متر، مدیریت: دولتی– روباز – : خیابان جشنواره نرسیده به شهرداری منطقه 4

* همت

مساحت: 3× 7 متر، مدیریت: خصوصی – سرپوشیده - : خیابان مفتح – نبش سمیه تلفن: 9-8831641


حوزه شمال غرب

*آتش نشانی

مساحت: 12×24 متر، مدیریت: خصوصی – روباز – : میدان حسن آباد – ایستگاه آتش نشانی - تلفن: 6703444

* آهو

مساحت: 8× 15متر، مدیریت: خصوصی – سرپوشیده – : شهرک راه آهن – بلوار کاج – بنفشه یک تلفن:6077824 – 4701332

* احسان

مساحت: 4×5/8 متر، مدیریت: خصوصی – روباز – فلکه اول صادقیه – گلناز جنوبی – خیابان 23 – پلاک 4

* ادیب

مساحت: 8× 15 متر، مدیریت: خصوصی – سرپوشیده – آیت الله کاشانی – بلوار شهرداری – خیابان 16 – پلاک 19 تلفن:6670004 – 6679004

* اکباتان فاز 3

مساحت: 10× 20 متر، مدیریت: خصوصی - ،: فاز 3 اکباتان – باغ شرافت

* الزهرا

مساحت: 20 × 15 متر، مدیریت: خصوصی ، دولتی - ، روباز - : ونک – دانشگاه الزهرا

* امید مادر

مساحت: 7× 11متر، مدیریت: خصوصی-، سرپوشیده - : ونک – ملاصدرا – شیراز جنوبی – خیابان سامان – پلاک 101- تلفن:8033796

* امیر

مساحت: 10× 5متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : امیرآباد – بین خیابان 10 و 11 – پلاک 549 - تلفن: 631293

* امین

مساحت: 5× 6 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : حافظ شمالی – خیابان رشت – شماره 69

* ایران خودرو 1

مساحت: 30 ×20 متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : کیلومتر جاده تهران- کرج – ایران خودرو - تلفن: 4605292

* ایران خودرو 2

مساحت: 25×16 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : کیلومتر جاده تهران- کرج – ایران خودرو - تلفن: 4905292

* ایران زمین (قدس)

مساحت: 7× 14 متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : شهرک غرب – خیابان ایران زمین – خیابان گلستان – پلاک 384 - تلفن:8090557

* باشگاه مهستان

مساحت: 9× 12متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - :

* برادران خادم

مساحت: 5/12× 25 متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : خیابان صادقیه – بلوار فردوس – تقاطع با صفا- تلفن: 4081926

* بهجت آباد

مساحت: 15× 33متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان حافظ – بعد از کریم خان – مجتمع مسکونی بهجت آباد - تلفن:8907359 – 8904711

* بهشت

مساحت: 10× 5/5 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : امیرآباد روبروی درب غربی پارک لاله – کوچه شقایق – پلاک 12 - تلفن:924527 – 928546

* پویندگان

مساحت: 8 ×14متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان ستارخانه – خیابان برق آلستوم - تلفن:8218671 – 8219776

* پیام دانش

مساحت: 9 × 11 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : فلکه دوم صادقیه – بوستان یک – گلستان 3 - تلفن: 4075762

* تمرینی مجموعه آزادی

مساحت: 11× 50 متر، مدیریت: دولتی ، سرپوشیده، - : اتوبان تهران – کرج – مجموعه ورزشی آزادی – تلفن: 9161

* توانیر

مساحت: 5/12× 33 متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : خیابان ستارخان – خیابان نیرو - تلفن: 8215038

* تهران

مساحت: 5×11 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : میدان فلسطین – بازار بزرگمهر – کوچه کاخ – 13/151 تلفن: 6463062

* حیدرنیا

مساحت: 15×25 متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : خیابان حافظ – نبش خیابان نوفل لوشاتو تلفن: 6708338 – 6701400

* حیدرنیا

مساحت: 15× 33 متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : خیابان حافظ – نبش خیابان نوفل لوشاتو- تلفن: 6708338 – 6701400

* دانشگاه امیرکبیر

مساحت: 14× 20 متر، مدیریت: دولتی-، سرپوشیده - : ولی عصر – بالاتر از میدان ونک – دامن افشار – پلاک 53

* دخانیات

مساحت: 16×33 متر، مدیریت: دولتی – سرپوشیده - - : خیابان قزوین – جنب دخانیات

* دنیا

مساحت: 5/12×5/6 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : شهرک غرب – فاز 5 – خیابان سیمای ایران – کوچه 9 – پلاک 1961 - تلفن: 8076622

* ریحانه

مساحت: 16×8 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : پونک – کوچه امامزاده زینعلی - تلفن:4404793

* زدا

مساحت: 8× 14متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : خیابان آیت الله کاشانی – روبروی مسجد مافی – پلاک 3- تلفن: 4116164 – 4109602

* زرافشان

مساحت: 8×10 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : شهرک غرب – خیابان زرافشان

* زرین

مساحت: 4× 8 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : شهرک غرب – فاز 5 – خیابان گذر – فروردین پلاک 1995- تلفن:8079972

* سازمان آب

مساحت:15 × 33 متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : خیابان حجاب – نبش خیابان فاطمی - تلفن: 656323

* سازمان مسکن

مساحت: 20 ×33 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : شهرک اکباتان – فاز 4 - تلفن: 4643401

* سام

مساحت: 8× 10 متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : خیابان حافظ – بعد از خیابان جمهوری کوچه سام – پلاک 28 - تلفن:6705630

* سپهر

مساحت: 10× 10 متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : شهرک ژاندامری – خیابان سپهر ساختمان سپهر – تلفن 2-8231001

* سرو

مساحت: 10× 20 متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : سعادت آباد – سرو غربی – میدان سرو – خیابان آسمان 2 شرقی – پلاک 80 - تلفن:2073596

* سعادت آباد 1

مساحت: 12× 25 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : انتهای سعادت آباد

* سعادت آباد کاج

مساحت: 5× 8 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : سعادت آباد – خیابان کاج – پلاک 3

* شاهد

مساحت: 8×5 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : سعادت آباد – بعد از میدان کاج – خیابان 5 – پلاک 12

* شایسته

مساحت: 7× 12 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان سازمان برنامه – میدان اول – خیابان صفائی – پلاک 41

* شهدای بریانک 1

مساحت: 8× 17متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : میدان بریانک تلفن: 5736229

* شهدای بریانک 2

مساحت: 5×8 متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : میدان بریانک تلفن: 5736229

* شهدای جیحون

مساحت: 8× 15 متر، مدیریت: تربیت بدنی - ، سرپوشیده - : خیابان جیحون – چهارراه مرتضوی – پلاک 101

* شهرآرا

مساحت: 2× 15 متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : امیرآباد – خیابان 7 – پلاک 36 - تلفن: 635216

* شهید سرلشگر شجاعی

مساحت: 16× 33 متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : تهرانسر – بلوار گلها – پایین تر از درب مهندسی

* شیرجه مجموعه آزادی

مساحت: 20× 25 متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : اتوبان تهران – کرج – مجموعه ورزشی آزادی - تلفن:9161

* صدف طلائی

مساحت: 6× 12 متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده – : خیابان شیخ بهائی جنوبی – بعد از پل شهرک والفجر - تلفن: 8751365

* صدف طلائی

مساحت: 10× 10 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان کردستان – خیابان 64 غربی – شهرک والفجر - تلفن: 8751365-851365

* فردوس

مساحت: 6/12 متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : شهرک غرب – فاز 2 – خیابان هرمزان – ساختمان حافظ - تلفن: 602951

* فروهر

مساحت: 12 ×20 متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : خیابان وصال شیرازی – نبش بزرگمهر

* فرهنگسرای بهشت

مساحت: 12×24 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : پونک – فرهنگسرای بهشت

* فیروزه

مساحت: 6× 12 متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : خیابان کریم خان – ضلع غربی پارک بهجت آباد – پلاک 41 - تلفن:5-8897744

* فیروزه

مساحت: 5/14 متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : کریم خان زند – روبروی پارک بهجت آباد – پلاک 41 - تلفن:8800744

* قهرمانی مجموعه آزادی

مساحت: 26× 50 متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : اتوبان تهران – کرج – مجموعه ورزشی آزادی - تلفن: 9161

* کاشانه

مساحت: 20× 25 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : آیت الله کاشانی – خیابان سازمان برنامه

* گلباران

مساحت: 10×5 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : امیرآباد – خیابان 7 – پلاک 28 تلفن:630403

* گلستان پارک

مساحت: 4×9 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : شهرک غرب – فاز 1- ایران زمین - تلفن: 8075299

* مجتمع مسکونی A.S.P 1

مساحت: 20× 10 متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : خیابان 64 یوسف آباد - بعد از بزرگراه کردستان – A.SP تلفن: 30-2260800

* مجتمع مسکونی A.S.P 2

مساحت: 7×14 متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : خیابان 64 یوسف آباد - بعد از بزرگراه کردستان – A.SP تلفن: 30-2260800

* مجموعه درفشی فر

مساحت: 33× 17متر، مدیریت: تربیت بدنی - سرپوشیده - : آیت الله کاشانی – بعد از مسجد نظام مافی روبروی شرکت واحد - تلفن: 44335252- 4450300

* مجموعه کیمیای نوین

مساحت: 8× 10 متر، مدیریت: خصوصی -، : انتهای جنب آباد – شهرک مبعث – خیابان یکم – پلاک 8

* مجموعه نیلگون

مساحت: 5×11 متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : شهرک ژاندارمری – خیابان آفتاب – پلاک 1817 (در دو طبقه) تلفن:8202916

* محمودیه

مساحت: 8×15 متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : خیابان ولی عصر – ایستگاه محمودیه – پلاک 1645

* مروارید

مساحت: 5/6× 17 متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : سعادت آباد – خیابان 9 – پلاک 35 - تلفن:8092785 – 2041904

* مهرناز

مساحت: 6× 10 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : شهرک غرب – فاز 1 – خیابان گلستان – کوچه 8 – قطعه 319 - تلفن: 8099034

* نخل زرین

مساحت: 8× 10 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : یوسف آباد – خیابان 37 – شماره 16

* نقشه برداری

مساحت: 16× 33 متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : جاده فرودگاه مهرآباد – سازمان نقشه برداری

* نمونه

مساحت: 5/5×5/10 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : شهرک غرب – فاز 2 – خیابان خوارزم – خیابان زرافشان - تلفن: 808228 – 8099898

* نوا

مساحت: 5/3× 15متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : امیرآباد – خیابان انقلاب – اول جمالزاده شمالی – پلاک 5- تلفن:921881 – 921463

* نیروی زمینی

مساحت: 15× 23 متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : اول جاده قدیم کرج – پادگان جی – باشگاه شماره 2

* نیما

مساحت: 10× 5 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : امیر آباد – خیابان نصرت – پلاک 119 - تلفن:925472

* ورزشگاه ایزد فردوس

مساحت: 33×5/12 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان جیحون – خیابان طوس غربی – کوچه ایرانخواه – پلاک 116 - تلفن:6016402

* ورزنده 1

مساحت: 17×33 متر، مدیریت: تربیت بدنی-، روباز - : 20 شمشیری – خیابان شهید رعنائی - تلفن: 6690900

* ورزنده 2

مساحت: 5× 12 متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : 20 متری شمشیری – خیابان شهید رعنائی - تلفن:6690900

* ونک پارک

مساحت: 14× 20 متر، مدیریت: خصوصی -، : بزرگراه شهید چمران – پل مدیریت

* هتل انقلاب

مساحت: 20×10 متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : خیابان طالقانی – بین ولی عصر و حافظ - تلفن: 6463293 – 6466284

* هتل کوثر

مساحت: 8× 12 متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : میدان ولی عصر – کوچه خسرو خاور – پلاک 8 تلفن:8908371

* هتل لاله

مساحت: 16× 15 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان فاطمی – نبش حجاب - تلفن:9-656021 – 9- 655021

* هما هواپیمائی

مساحت: 5/16× 33 متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : جاده فرودگاه مهرآباد – جنب اداره مرکزی هواپیمائی - تلفن:9116417 – 9116393

* هواپیمائی کشوری

مساحت: 18×33 متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : جاده فرودگاه – خیابان معراج - تلفن: 91022871

* یکتا

مساحت: 5/5×5/12 متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : یوسف آباد – خیابان 13 – پلاک 3 - تلفن: 8716440 -

منبع : http://www.tebyan.net

 


مطالب مشابه :


استخر های جدید تبریز

استخر این مجتمع یکی از زیباترین استخرهای تبریز میباشد که در معاونت فنی و عمرانی شهرداری
معرفی استخرهای استان تهران ( ویژه بانوان)

غواصی در ایران - آموزش شنا - معرفی استخرهای استان تهران ( ویژه بانوان) جنب شهرداری
معرفی استخرهای استان تهران ( شمال شرق و شمال غرب )

غواصی در ایران - آموزش شنا - معرفی استخرهای استان تهران ( شمال شرق و شمال غرب ) - وبلاگی خبری
4500 بچه ماهی در استخرهای کشاورزی زرند رهاسازی شد

شهرداری زرند; نیروری واحد شیلات این مدیریت این تعداد بچه ماهی را در استخرهای ذخیره آب
گزارشی از شهرک مبلمان و خودرو الماس تبریز

این پروژه یکی از پروژه های دور دوم جذب سرمایه گذاری شهرداری تبریز که در سال 88 استخرهای
نامه های پیشنهادی

7 - تخصیص اعتبار برای بهسازی میادین ورزشی و استخرهای شهرداری . 8 شهرداری محترم
ساخت بي نظيرترين استخر كشوردر تبریز

به گزارش روابط عمومی سازمان ترافیک شهرداری تبریز . استخرهای
برچسب :