تراشه های کانسپچوال ـ اِسلاوُی ژیژِک و بازتدقیق هستی شناسی فضاهای پس ماند رم کولهاس

15516345479426483609152011242183610.jpg

فضاهای تحت شمول پرفرمنس ارت، فضاهای یوتوپیایی هستند که فضاهای پس ماند ـ تمام تعفنات باقی مانده از فضاهای شهری را ـ طرد می کنند. انگونه که ژیل دلوز می گوید یک شهر بزرگ معاصر، تبلور فضای شمول انفصالی است؛ شهر باید مکان هایی را تحت شمول خود اورد که هستی شان عملا نمی توانند در قامت منِ ایده آلش تدقیق شوند، مکان هایی منفک و بریده از تصویر ایده الش از خودش. نمونه ای ترین این مکان ها زاغه ها هستند، مکان های مقررات زدایی فضایی و پرداخت های مرکب بی نظم و قاعده، مکان های معماری بریکلاژ گونه و سرهم بندی شده برامده از مصالح یافت شده و دورریز، البته تمام این حوزه های کلان شهری زیبایی وحشی مربوط به خودشان را دارند.

در مقاله رم کولهاس و زیست پس مانــــــــــدی شهرـ نشین به قلم انتونیو نگری می توانید تدقیقی نزدیک تر از مفهوم فضای پس ماند را بیابید

تحریر دیگری از فضای پس ماند را می توانید در پُستِ آشـــغال- فضا بارگذاری شده بر وبلاگ شب نوشته های ایمان رئیسی مشاهده فرمایید

برای اشنایی با ره یافت رم کولهاس در مواجه با زاغه ها در لاگوس ببینید اینجا را، مایک دیویس که با کتابش سیاره زاغه ها تبیینی عمیق از زاغه نشینی در مقیاس جهانی ارائه داده است ـ این کتاب در اینجا و اینجا و اینجا معرفی شده است ـ نیز در مورد روی کرد رم کولهاس در لاگوس نظری ارائه داده که ان را نیز می توانید اینجا مشاهده فرمایید

1551634547942900620160201150216210.jpg

رم کولهاس


15516345479431653200152011162153210.jpg

زیبایی شناسی بروتال فضای پس ماند


15516345479437081661302011102181610.jpg

رم کولهاس و جاشوا پرینس رامس در حال مشاهده ماکت و بحث بر کتاب خانه عمومی سیاتل


15516345479445753371902011372153310.jpg

کتاب خانه عمومی سیاتل ـ بسیاری بنا را ترکیبی کارکردی از فضاهای پس ماند می خوانند، بریکلاژی از حجمْ برش های احجام کامل


مطالب مشابه :


دکتر صادق ملک شهمیرزادی

انجمن باستان شناسی دانشگاه آزاد دانشگاه ازاد اسلامی واحد زاغه واقع در
بررسی رابطه متقابل جمعیت و حاشیه نشینی بر یکدیگر

حاشیه‌ای، اجتماعی آلونکی، زاغه نشینی حلبی آباد‌ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد
تراشه های کانسپچوال ـ اِسلاوُی ژیژِک و بازتدقیق هستی شناسی فضاهای پس ماند رم کولهاس

انجمن علمی معماری دانشگاه آزاد ها زاغه ها هستند دانشگاه آزاد اسلامي واحد
منابع جدید آزمون کارشناسی ارشد باستان شناسی و دانشگاهای ارائه دهنده باستان شناسی در مقطع ارشد:

(مجله کندوکاو)، گزارش حفاری زاغه (دکتر نگهبان ملک بیانی) ۴- دانشگاه آزاد اسلامی واحد
برچسب :