طراحی اقلیمی مناطق گرم و خشک

طراحی اقلیمی مناطق گرم و خشک چاپ ايميل

 • دو اصل کلی برای طراحی اقلیمی در مناطق گرم و خشک
 • ۱- جلو گیری از تاثیر هوای گرم در فضاهای داخلی مجموعه
 • الف. طراحی مناطق نیمه محافظت شده در خارج بنا
 • ب. استفاده از پوشش گیاهی برای خنک کردن محوطه
 • ج. استفاده از گیاهان در کنار دیوارهای خارجی ساختمان
 • د. استفاده از بام و دیوار دو جداره جهت تهویه در داخل پوسته ساختمان
 • ه. استفاده از پوسته‌های دو جداره جهت جابجایی حرارت
 •  
 • ۲- محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب در مواقع گرم سال
 • الف. طراحی محوطه
 • ب. ایجاد سایه برای پنجره‌های رو به آفتاب تابستان
 • ج. شکل و جهت دادن به بدنة ساختمان به منظور کاهش اثر آفتاب تابستان
 • د. کاهش انعکاس زمین و سطوح بیرون از پنجره‌های رو به آفتاب تابستان
 • ه. تأمین سایه برای دیوارهایی که رو به آفتاب تابستانی هستند.
 • ی. ایجاد سایه برای پنجره‌های رو به آفتاب تابستان
 •  
 • - کسمایی مرتضی (۱۳۸۲) اقلیم و معماری، ویراستار احمدی نژاد محمد، ویراست دوم، تهران، نشر خاک.
 • - کسمایی مرتضی(۱۳۶۸) راهنمای طراحی اقلیمی، تهران، مرکز تحقیقات سازمان و مسکن.
 • - دانلد واتسون –کنت لبز (۱۳۷۲) طراحی اقلیمی، اصول نظری و اجرایی کاربرد انرژی در ساختمان، ترجمه قبادیان، وحید، فیض مهدوی، محمد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.


مطالب مشابه :


فهرست منابع اقلیم و معماری

فهرست منابع اقلیم و معماری - دل، نشر چكامه، تهران بررسی اقلیمی پدیده شرجی در
طراحی اقلیمی مناطق گرم و خشک

معماری به مثابه ساخت-سجاد نازی راهنمای طراحی اقلیمی، تهران، مرکز تحقیقات سازمان و مسکن.
خانه اقلیمی

طرح منتخب بخش مسابقه معماری در چهارمین همایش سراسری بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان ( تهران
طراحی اقلیمی ساختمان در جهت کاهش مصرف سوخت

مهندسی عمران و معماری - طراحی اقلیمی ساختمان در جهت کاهش چاپ دوم انتشارات دانشگاه تهران 1376
فهرستی کامل از منابع مهم و مفید در مباحث اقلیم و معماری،

معماری مدرن - فهرستی کامل از منابع مهم و مفید در مباحث اقلیم و معماری، - decoration-civil-architect
منابع سودمند در زمینه مطالعات اقلیمی معماری

معماری به مثابه فضای داده ها - منابع سودمند در زمینه مطالعات اقلیمی معماری - درباره معماری
بررسی معماری برج میلاد تهران

نقشه های فاز 2 - بررسی معماری برج میلاد تهران - در این وبلاگ پروژه های فاز 2 معماری قرار خواهد
مجموعه فرهنگی عباس آباد تهران

معماری - مجموعه در قلب شهر تهران از جایگاه ویژه‌ای به تهران و ویژگی‌های خرده اقلیمی
کالبد شهری و معماری همساز با اقلیم

معماری تبادل تجربه است ,تجربه فضا- زمان - کالبد شهری و معماری همساز با اقلیم -
اسکیس اقلیمی

"معماری و فرهنگ" - اسکیس اقلیمی - Architecture is Poet - "معماری و فرهنگ" معماری پیام نور تهران .
برچسب :