معرفی یک کتاب

چه راهبردهايي اتخاذ كنيم تا موجب جلب توجه فراگيران به مطالب درسي شود ؟

چه مهارتهايي به كار گيريم تا ميزان مشاهده ويادگيري دانش آموزان بيشتر شود ؟

در برخورد با بي نظمي ها وبي انضباطيها چه كنيم ؟

چه نكاتي را در نظر بگيريم تا نشاط وشادابي بيشتري در فراگيران وخود معلم ايجاد شود ؟

كتاب ظرافت هاي معلمي نوشته ي استاد مجيد نقيه استاد مراكز تربيت معلم استان اصفهان ومدرس آموزشهاي ضمن خدمت تا حدود زيادي پاسخگوي كاربردي به تمام اين سوالات است بيش از 600نكته از ظرافت هاي معلمي در اين كتاب آمده است فرصت را از دست ندهيد وبا خريد ومطالعه ي يك جلد از اين كتاب بر مهارتهاي معلمي خود بيفزاييد .

قسمتهايي از اين كتاب :

معلم خوب شريك تمام زندگي ماست

معلم شدن چه آسان ،معلمي كردن چه دشوار

عاطفه نقطه ي عطف معلمي است

فراگيران بي ادب را با ادب بايد ادب كرد

معلم خوب هم راه نمايي مي كند هم چاه نمايي


مطالب مشابه :


نمونه سوال انتقال .......فرهنگ اسلامی

اداره آموزش وپرورش ناحیه 6اصفهان. مدیریت آموزش وپرورش ناحیه 6 خداوندبه وسیله ی
اختلال کم توجهی

اداره آموزش وپرورش ناحیه 6اصفهان. زمینه آموزش درحافظه ی کوتاه مدت
معرفی یک کتاب

ومعاوني مدارس آموزش وپرورش ناحیه 6اصفهان ی آموزشی وپرورش ناحيه 6اصفهان ;
فردا وام ضروری بازنشستگان واریز می شود

مبنای شکل گیری آموزش وپرورش دانایی است « دانستن درمان آنلاین سامانه ی خدمات درمان
راهکارهایی برای کاهش افت تحصیلی

اداره كل آموزش و برنامه ی روزانه آموزش وپرورش ناحیه 6اصفهان تاسیس شده
22سال خدمت 24تجربه

درصفحه ي بعد به بررسي وتحليل اولين تجربه ومشكل آموزش وپرورش وپرورش ناحیه 6اصفهان ی
انتخابات شورای دانش آموزی

بخشنامه ها ی ستاد همکاری آموزش وپرورش وحوره معاونت پرورشی وتربیت بدنی ناحیه 6اصفهان
تقویم اجرایی فعالیتهای پرورشی87

- انتخاب ائمه ی جماعت آموزش گاه هها و شرکت در وزارت آموزش وپرورش بدنی ناحیه 6اصفهان
کلیپ های ویژه بازگشایی مدارس

بخشنامه ها ی ستاد همکاری آموزش وپرورش وحوره معاونت پرورشی وتربیت بدنی ناحیه 6اصفهان
برچسب :