سیر مطالعاتی ویرایش

جزو ابزار کار است و باید درحین ویرایش، دمِ‌دست ویراستار باشد؛ به‌خصوص غلط ننویسیم و فرهنگ املایی خط فارسی.

*ابوالحسن نجفی، غلط ننویسیم، تهران: نشر دانشگاهی. ← پیشگفتار بصیرت‌زا + سرواژه‌های مهم: توسط، داشتن، قابل، قابل‌توجه، درازنویسی، را، شرایط، تتابع افعال، اگرچه... ولی، یک، حذف فعل، صفت مؤنث، عبارت وصفی، سؤال‌پرسیدن، بشریت، واو، آنچه که، موافقت، نوین، تنها، نرخ و... .

*فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دستور خط فارسی، تهران: فرهنگستان. ← مطالعۀ ص۲۱ تا ۴۳ + دقت فراوان در جدول‌های ص۲۵ تا ۲۷ و ۳۲.

*علی‌اشرف صادقی، فرهنگ املایی خط فارسی، تهران: فرهنگستان. ← املای تمام واژه‌ها (البته، معدودی واژه‌ها را ندارد و مقدمه‌اش پُرعیب است.)

نصرالله پورجوادی (زیرنظر)، دربارۀ ویرایش، چ۲ به‌بعد، تهران: نشر دانشگاهی. ← مقاله‌های ۱(مایرز)، ۳(سمیعی)، ۴(باستی‌ین)، ۷(معصومی)، ۱۲(امامی).

نصرالله پورجوادی (زیرنظر)، دربارۀ زبان فارسی، تهران: نشر دانشگاهی. ← پیشگفتار + مقاله‌های ۱(نجفی)، ۱۳(ایرانی)، ۲(صادقی)، ۱۵(یوسفی)، ۲۰(سمیعی)، ۲۱(ایرانی)، ۱۷(معصومی)، ۲۴(منصوری)، ۹(آشوری)، ۲۸(کافی).

*یوسف عالی عباس‌آباد، فرهنگ درست‌نویسی سخن، تهران: سخن. ← مقدمۀ ناب + پانزده متن فارسی معیار + سرواژه‌های مهم، مثل گرته‌برداری.

ناصر نیکوبخت، مبانی درست‌نویسی زبان فارسی معیار، تهران: چشمه. ← فقط نیمۀ اول کتاب (با نظمی مناسب، ویرایش زبانی را خلاصه کرده است.)

*حسن ذوالفقاری، راهنمای ویراستاری و درست‌نویسی، تهران: علم. ← بحث نشانه‌گذاری؛ البته تمام کتاب مفید است و مثال‌های فراوان و جدول‌های مفصلی دارد. برای ویرایش نامه‌های اداری نیز می‌توان از مثال‌های آن بهره برد. دکتر ذوالفقاری شیوه‌نامۀ آموزش‌و‌پرورش (ـه‌ی) را پایه‌گذاری کرده‌اند.

محمد اسفندیاری، کتاب‌پژوهی، قم: صحیفۀ خرد. ← «حشو قبیح» در ۱۰۰صفحه! + «از ویراستاری تا ویرگولاستاری» + چهار مقاله با موضوعِ ننوشتن.

 بهاءالدین خرّمشاهی، کژتابی‌های ذهن و زبان، تهران: ناهید. ← کتابی مفرح؛ حاوی نکته‌های زبانیِ کاربردی و حاصل بیست سال یادداشت‌برداری.

عبدالحسین آذرنگ، بازاندیشی در مباحثی از نشر و ویرایش، تهران: ققنوس. ← بخش دوم، به‌خصوص مقاله‌های ۵، ۶، ۱.

علی صلح‌جو، نکته‌های ویرایش، تهران: مرکز. ← یادداشت‌هایی برخاسته از سال‌ها تجربۀ جدی در ویرایش؛ مفید برای حرفه‌ای‌ترها.

 احمد سمیعی، نگارش و ویرایش، تهران: سمت. ← فقط بخش ویرایش زبانی؛ زیرا شیوۀ ویرایش صوری ایشان، باوجود اجر پُراَرجی که دارند، مقبول نیفتاد.


مطالب مشابه :


مقایسه ای بین سیر ادبیات داستانی کودکان در ایران و سرزمینهای عربی

منابع مطالعاتی ادبیات سیر ادبیات داستانی از پیشگامان ادبیات عرب بوده اند ، از
سیر مطالعاتی ویرایش

پیج فیسبوک زبان و ادبیات عرب دانشگاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات سیر مطالعاتی
الفاظ اللهجة السودانیة فی شعر المتنبی

های مفید و کمیاب زبان و ادبیات عرب . مطالعاتی لدیوانه عددا كبیرا من سیر یشد به الاسیر
قضاوت ممنوع

پیج فیسبوک زبان و ادبیات عرب دانشگاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات سیر مطالعاتی
چشم اندازی نوین به دنیای «جبران خلیل جبران »

در این راستا "هاملتون جب" مستشرق اسلام شناس در کتاب "مطالعاتی ادبیات عرب ادبیات،سیر
مدرسان زبان عربی باید تغییر کنند

استاد زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازی گفت: مدرسان زبان عربی باید تغییر سیر مطالعاتی
یوم الأربعین

پیج فیسبوک زبان و ادبیات عرب و تجاری سازی رشته زبان و ادبیات سیر مطالعاتی
معرفی دکتر عدنان طهماسبی

برچسب‌ها: اساتید گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه سیر مطالعاتی
برچسب :