سوالات عمومی امداد (6)

باسمه تعالی

نام ونام خانوادگی:

 

-1منظور از ABCHچيست؟

-2ميزان طبيعي نبض ،تنفس ودماي طبيعي بدن را بنويسيد؟

-3شكستگي را تعريف كنيد؟

-4انواع ارزيابي را نام ببريد؟

-5اقداماتي كه براي شوك بايد انجام داد كدام است؟

-6 سه مورد از راههاي كنترل خونريزي را بنويسيد؟

-7علائم گرمازدگي را نام بريد؟(سه مورد)

-8انواع سوختگي با خصوصياتشان را نام ببريد؟

-9انواع حمل گروهي را نام ببريد؟

-10نسبت ماساژ به تنفس درCPRيك نفره ودو نفره را بنويسيد؟

-11انواع مسموميت را نام ببريد؟

-12راههاي انتقال ويروسHIV(ايدز)را نام ببريد؟

-13اين تعريف مربوط به چيست ؟ ((ناشي از تنگ شدن مجاري هوايي بوده ومنجر به اشكال در تنفس مي شود))

-14اقداماتي كه بايد براي حمله قلبي انجام داد كدام است؟

-15علائم ونشانه هاي مسموميت گوارشي را نام ببريد؟

 


مطالب مشابه :


سوالات عمومی امداد(3)

emdad - سوالات عمومی امداد(3) - کمک های اولیه در امداد و نجات
سوالات عمومی امداد (1)

emdad - سوالات عمومی امداد (1) - کمک های اولیه در امداد و نجات
سوالات عمومی امداد (6)

emdad - سوالات عمومی امداد (6) - کمک های اولیه در امداد و نجات
سوالات عمومی امداد همراه با جواب (8)

emdad - سوالات عمومی امداد همراه با جواب (8) - کمک های اولیه در امداد و نجات
سوالات امداد و نجات

جمعیت هلال احمر ماکو - سوالات امداد و نجات - گزارش عملکرد و فعالیتهای جمعیت هلال احمر ماکو
سازمان آتش‌نشاني دعوت به همكاري مي‌نمايد

سوالات عمومی برگزيده‌شدگان پس از طي دوره آموزشي ويژه آتش‌نشاني و امداد و نجات به طور
برچسب :