مقاله ترجمه شده حسابداری دولتی

چکیده

اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند. مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد. به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها مطرح شده است. از اواسط دهة ۱۹۸۰ ، قوانین دولت مرکزی و محلی سخت تر شد. ضمناً شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت. از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای کلان مناسب تر بودند. هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة ۱۹۸۰ و اواسط دهة ۱۹۹۰ می باشد. یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند. شهرداری های بزرگ از ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۶ براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند. شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند. شرایط اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در ۱۹۸۳ بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال ۱۹۹۶ نابسامان بودند.

—————————————————————————————————————-

عنوان اصلی مقاله:  Governance structures and accounting at large municipalities

ترجمه فارسی عنوان: ساختار هایی دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

تعداد صفحات انگلیسی: ۲۸ صفحه

تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۳۰ صفحه

قیمت ترجمه فارسی: ۱۵۵۰۰ تومان


برای دانلود مقاله انگلیسی و خرید ترجمه این مقاله لطفا اینجا کلیک کنیدمطالب مشابه :


مقاله ترجمه شده حسابداری

مقاله ترجمه شده حسابداری حسابداری صنعتی حسابداری دانلود نسخه انگلیسی ژورنال و
مقاله ترجمه شده حسابداری

مقاله ترجمه شده حسابداری صنعتی حسابداری نسخه انگلیسی ژورنال و خرید ترجمه
ترجمه فارسی مقاله انگلیسی حسابداری (تحقیق)

ترجمه فارسی مقاله انگلیسی حسابداری از اطلاعات تولید شده توسط صنعتی و شرکتهای
مقاله ترجمه شده حسابداری مدیریت

مقاله ترجمه شده حسابداری دنیای مقالات انگلیسی و مدیریت در بخش صنعتی کشور متحده
مقالات ترجمه شده به تفکیک موضوع◄ترجمه شده حسابداری (مالی و صنعتی)

و مقاله) - مقالات ترجمه شده به تفکیک موضوع ترجمه شده حسابداری حسابداری (مالی و صنعتی)
مقاله ترجمه شده (تئوری حسابداری ۲۰۱۴)

مقاله ترجمه شده حسابداری صنعتی حسابداری دانلود نسخه انگلیسی ژورنال و خرید ترجمه
مقاله ترجمه شده حسابداری دولتی

مقاله ترجمه شده حسابداری حسابداری صنعتی حسابداری برای دانلود مقاله انگلیسی و
مقاله انگلیسی ترجمه شده در زمینه حسابداری مدیریت: هزينه يابي كايزن و هدفمند در سازندگی

مقاله انگلیسی ترجمه شده در زمینه پرتال مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی. در حسابداری و
کتاب حسابداری صنعتی به زبان انگلیسی

کتاب حسابداری صنعتی به زبان انگلیسی خرید مقاله و خرید مقاله انگلیسی با ترجمه
مقاله ترجمه شده حسابداری مدیریت

مقاله ترجمه شده حسابداری می کنند و سیستم های صنعتی خود مقاله حسابدای انگلیسی
برچسب :