ضوابط شهرداری و نکات مهم در طراحی معماری

قرارگیری یک پارکینگ حداقل دهانه 2.5 متر
قرارگیری دو پارکینگ کنار هم حداقل دهانه 4.5 متر
قرارگیری سه پارکینگ کنار هم حداقل دهانه 7 متر
طول مورد نیاز جهت پارکینگ 5 متر
حداقل فضای یک پارکینگ 2.5*5 متر
شعاع گردش یا طول مورد نظر جهت مانور 5 متر
حداقل عرض در ورودی پارکینگ 3 متر
عرض رمپ یکطرفه 3 متر و دوطرفه 6 متر
عرض رمپ قوسی یکطرفه 3.65 متر و دوطرفه 7 متر
شعاع داخلی مسیر گردش در کلیه پارکینگ ها 4.57 متر است.
شیب رمپ پارکینگ 15 درصد
هر واحد بالای 100 متر در طبقه اول و دوم به یک پارکینگ نیاز دارد.
واحد مسکونی کوچکتر از 150 متر یک پارکینگ -150 تا 200 متر 1.5 پارکینگ - بیش از 200 متر دو پارکینگ
همچنین درصورتی که تعداد واحد فرد باشد یک واحد از پارکینگ معاف است.

حداکثر ارتفاع مفید واحد مسکونی 2.90 متر
حداکثر ارتفاع پارکینگ 2.20 متر
حداکثر ارتفاع مفید پیلوت 2.40 متر
حداکثر ارتفاع زیرزمین 2.20 متر
حداکثر ارتفاع مفید واحد تجاری 4.50 متر
حداقل ارتفاع مفید ورودی پارکینگ 1.80 متر
ارتفاع مفید خرپشته 2.20 متر
ارتفاع نورگیری در زیرزمین حداکثر 90 سانتی متر

حداقل سطح پنجره نباید از یک پنجم سطح فضا کمتر باشد.
حداقل عرض حیات خلوت اگر سرتاسری باشد 2 متر و اگر سرتاسری نباشد 3 متر

احداث پیش آمدگی یا بالکن  در گذر 12 تا 20 متر 80 سانتی متر و در گذر بالای 20 متر 120 سانتی متر مجاز است.ارتفای این پیش آمدگی از زیر آن تا روی خیابان 3.50 متر

حداقل عرض آشپزخانه و اتاق خواب 2.50 متر - نشیمن 3.00 متر - پاگرد 1.20 متر

نورگیری آشپزخانه و پذیرایی  از یک پنجره به شرطی مجاز می باشد که طول نورگیری کمتر از 8 متر باشد.
ابعاد نورگیر برای اتاق خواب و پذیرایی 3*4 متر و برای آشپزخانه 2*3 متر می باشد.

ابعاد مفید آسانسور 2*1.60 متر
حداقل ارتفاع چاله آسانسور 1.50 متر


مطالب مشابه :


ادامه ضوابط پارکینگ

معمار و معماری ، شهر و شهرسازی و زندگی - ادامه ضوابط پارکینگ - نوسازی ونوگرایی و پیشگیری از
پارکینگ

پارکینگ: دو نوع پارکینگ داریم: شیب به سمت بالا و شیب به سمت پایین توسط رمپ طی میشود.
نکات طراحی پارکینگ در معماری

معمار فردا - نکات طراحی پارکینگ در معماری - معمار شیب رمپ پارکینگ 15
ضوابط شهرداری و نکات مهم در طراحی معماری

قرارگیری یک پارکینگ حداقل حداقل عرض در ورودی پارکینگ 3 متر عرض رمپ یکطرفه 3 متر و
برخی نکات و ضوابط شهرداری برای طراحی معماری

شیب رمپ پارکینگ 15 پارکینگ مورد نیاز مجموعه های ورزشی اعم از استخر، سونا و سالنهای ورزشی
چکیده ضوابط شهرداری درس طراحی معماری رشته عمران

3- اگر بلافاصله بعد از در ورودی رمپ پارکینگ شروع شود حداقل عرض در ورودی 5/3 متر می باشد.
پارکینگ

معماری دبیرستان - پارکینگ حداقل عرض در ورودی پارکینگ 3 متر عرض رمپ یکطرفه 3 متر و دوطرفه 6
فنون طراحی در ساختمان

نکات طراحی پارکینگ در معماری ۱-پارکینگ حداقل دهانه یک پارکینگ 2.5 متر حداقل دهانه دو پارکینگ
ضوابط شهرداری و نکات مهم در طراحی معماری

رمپ پارکینگ در فضای باز ساختمان پیش بینی می شود و جزء سطح زیربنا نیست. حداکثر ارتفاع
ضوابط پارکینگ

ضوابط پارکینگ از فضای قابل استفاده برای تامین تعداد بیشتر پاركینگ صرف گردش رمپ ها و
برچسب :