جایزه مالکوم بالدريج


جایزه کیفیت ملی مالکوم بالدریج

جایزه کیفیت مالکوم بالدریج در آگوست 1987 ایجاد شد. مفاد مربوط به این جایزه ملی در قانون اساسی ایالات متحده درج شده و در سال 1988 انتشار یافت. این جایزه به منظور شناسایی میزان دستیابی سازمان‌های امریکایی به کیفیت و عملکرد و میزان رشد آگاهی آنها نسبت به اهمیت کیفیت و برتری عملکرد تحت یک قالب رقابتی ایجاد شده است. در ابتدا حوزه‌های در نظر گرفته شده جهت این جایزه به سه دسته تولید، خدمات و شرکت‌های کوچک محدود بود، اما در سال 1999 مراکز درمانی و آموزشی نیز جزء حوزه این جایزه قرار گرفتند.


مدل و معیارهای ارزیابی جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج تقریباً هر سال بازنگری و تجدید نظر شده است. مدل ویرایش سال 2002 این جایزه در شکل زیر ارائه شده است.
براساس این مدل معیارهای ارزیابی جایزه از هفت معیار اصلی تشکیل شده است.
معیارهای مدل مالکوم بالدریج بر مبنای مجموعه‌ای از ارزش‌ها و مفاهیم کلیدی تدوین شده‌اند که عبارتند از:

1. رهبری دوراندیش
2. برتری مشتری‌مدار
3. یادگیری شخصی و سازمانی
4. ارزش دادن به کارکنان و شرکاء
5. تحرک و چالاکی
6. تمرکز بر آینده
7. مدیریت نواوری
8. مدیریت برمبنای حقیقت
9. مسئولیت‌های عمومی و شهروندی
10. تمرکز بر نتایج و ایجاد ارزش

11. دیدگاه سیستمی

معیارهای ارزیابی جایزه ملی مالکوم بالدریج
1. رهبری 120 امتیاز
2. برنامه‌ریزی استراتژیک 85 امتیاز
3. تمرکز بر مشتری و بازار 85 امتیاز
4. داده‌ها و اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن 90 امتیاز
5. تمرکز بر منابع انسانی 85 امتیاز
6. مدیریت فرایند 85 امتیاز
7. نتایج تجاری 450 امتیاز
جمع امتیازات 1000 امتیاز
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

جايزه كيفيت مالكوم بالدريج  يكي از جوايز كيفيت معتبر درجهان همانند جايزه بنياد كيفيت اروپا (E.F.Q.M)  است. بالدريج يك مسابقه سالانه شبيه جايزه دمينگ براي قدرداني از شركت هاي آمريكايي است كه در كيفيت و مديريت كيفيت به موفقيت هايي نايل آمده باشند. اهداف‌ اين‌ جايزه، ارتقاء آگاهي‌ از كيفيت‌ به‌عنوان‌ يك‌ عنصر مهم‌ افزايش‌ در رقابت، فهم‌ نيازمنديهاي‌ اجراي‌ عالي‌ و سهيم‌ شدن‌ در اطلاعات‌ است.
‌اين‌ جايزه، سه‌ گروه‌ واجد شرايط‌ را دربردارد:

 شركتهاي‌ ساخت‌ و توليد، شركتهاي‌ خدماتي‌ و سازمانهاي‌ تجاري‌ كوچك .

‌جايزه‌ بالدريج‌ يك‌ نشان‌ شيشه‌اي‌ با ارتفاع‌ 14 اينچ‌ بوده‌ که تاكنون‌ به شرکتهای  زير اهداء گرديده‌ است:

 سال‌ 1988: شركت‌ موتورولا، سال‌ 1989شركت‌ ميليكن، 1990: شركت‌ موتور كاديلاك، 1991: شركت‌ صنايع‌ مارلو ،AT&T :1992، شركت‌ لاستيك‌ ايمز 1993، 1996: ارتباطات‌ مشتري شركتAT&T ،  صنايع‌ آرمسترانگ1995
 
معيارهاي‌ جايزه‌ بالدريج:

كميته انتخاب كنندگان جايزه كيفيت آمريكا، توجه خود را بر هفت زيرمجموعه و معيار معطوف مي سازد:
    -
رهبري     -طرح ريزي استراتژيك   - مشتري و بازارمداري     - جريان و تحليل اطلاعات

    -
مديريت منابع انساني         - مديريت فرايند و    - نتايج كسب و كار سازمان


        
اهداف جايزه مالكوم بالدريج M.B
    
اهداف رسمي جايزه بالدريج عبارتند از:
    -
ترويج و توسعه آگاهي از كيفيت به عنوان عنصري مهم در رقابت

    –گسترش مشاركت در اطلاعات و راهبردهاي موفقيت آميز كيفي و تسهيم دستاوردهاي اجرايی  
    
در اين ميان عوامل اصلي كه اهداف فوق را در قالب نظام جايزه شكل مي دهد، دو دسته ا ند:
1-آمادگي شركت ها براي اقتصاد به شدت رقابتي در سطح جهاني

 
2-ايجاد ابزاري قدرتمند جهت خودارزيابي و اندازه گيري عملكرد و نتايج حاصله جهت طرح براي اقدامات بهبود
    
جايزه بالدريج، سعي دارد با تعميق فرايند شناخت در داخل و بيرون سازمان، نسبت به شناسايي الگوهاي موفق  (Role-mode) و نيز با ترغيب سازمان ها به آموختن و بهبود عملكرد در خلال فرايند فوق، به اهداف خود دست يابد.
    
در حال حاضر نظام ارزيابي و رويكردهاي جايزه بالدريج به عنوان كليد مديريتي مهم در راه موفقيت براي شركت ها در سطح جهان تلقي مي شود.


    
ارزش هاي بنيادين جايزه مالكوم بالدريج
 -۱
معيارهاي كيفيت براساس نظر مشتري: كليه مشخصه هاي كالاها و خدمات كه براي مشتري ارزش محسوب مي شوند و منجر به رضايت مشتري مي شوند بايد در نظام مديريت كيفيت سازمان مورد توجه قرار گيرند. 
 -۲
رهبري: مديريت ارشد سازمان بايد جهت گيري سازمان را مشخص و ارزش هاي سازمان را به گونه اي روشن و شفاف بيان كند و طرح ها، نظام ها، ساختارها و روش هاي دستيابي به موقعيت برتر كيفيتي را توسعه دهد و در زمينه ايجاد و حفظ فرهنگ كيفيت در سازمان بكوشد.

3-تعهد به كيفيت در بلندمدت: دستيابي به موقعيت برتر در بازار و در زمينه كيفيت در صورتي ميسر است كه سازمان مايل به دادن تعهد و ايجاد تعهد در سازمان نسبت به مشتريان، كاركنان، سهامداران، تامين كنندگان و جامعه باشد. 
 -۴
بهبود مستمر: دستيابي به بالاترين سطح كارايي، مستلزم اجراي موفق روش هاي بهبود مستمر در سازمان است
. 
 
توسعه نيروي انساني و مشاركت كاركنان در بهبود كارايي عمليات: سازمان ها بايد به دنبال راه هايي براي درگير كردن كاركنان در امر بهبود عملكرد سازمان و رضايت مشتريان باشند. چرا كه دستيابي به آرمان هاي عملكرد سازمان، مستلزم بهره گيري از نيروهاي كارآزموده و متعهد است

 -۶
كيفيت طراحي و اقدامات پيشگيرانه: توجه به كيفيت در مرحله طراحي و پيشگيري از مسائل كيفيتي بسيار كم هزينه تر از اقدامات اصلاحي در مراحل نهايي فرايند توليد و عرضه محصولات است
. 
 -۷
مديريت براساس واقعيت: مديريت سازمان و تصميم گيري در سازمان بايد براساس داده هاي حقيقي و اطلاعات دريافتي از مشتريان، بازار، كارايي كالاها و خدمات، عمليات، تامين كنندگان و كاركنان باشد

 -۸
توسعه همكاري هاي داخلي و خارجي: همكاري هاي داخلي و خارجي جهت منافع متقابل واحدها و سازمان ها بايد برقرار شود
. 
 -۹
مسئوليت پذيرش شركت (سازمان) در قبال عموم: به نظر دستيابي به موقعيت برتر در حوزه كاري سازمان بايد به مسئوليت هاي ملي و عمومي خود توجه داشته و اقدامات لازم را در زمينه هايي چون حفظ اخلاقيات كاري، حفظ سلامت عمومي، ايمني و محيط زيست و انتقال تجربيات موفق خود به جامعه تجاري مربوطه، اجرا كند
. 
 -۱۰
عكس العمل سريع: در بازار رقابتي كنوني ميل فزاينده ا ي به كوتاه كردن سيكل عرضه كالا و خدمات به مشتري و پاسخ سريعتر به تقاضاهاي مشتريان وجود دارد. بهبود در زمان پاسخ به مشتريان در عمليات و خدمات پشتيباني منجر به كيفيت و بهره وري مي شود.

نحوه‌ امتيازدهي‌ در جايزه‌ بالدريج‌

‌امتيازدهندگان‌ معيارهاي‌ بالدريج‌ پس‌ از مشاهده‌ سازمان‌ باتوجه‌ به‌ موارد زير اقدام‌ به‌ امتيازدهي‌ مي‌كنند. چگونگي‌ برآورده‌ كردن‌ نيازها و محل‌ رديابي‌ آن‌ بايستي‌ مشخص‌ باشد.
‌براي‌ امتيازدهي‌ يك‌ مورد، امتيازدهنده‌ ابتدا بهترين‌ دامنه‌ امتيازي‌ را كه‌ با آن‌ موردهماهنگي‌ دارد، انتخاب‌ مي‌كند (مثلاً‌ 60-50). اين‌ تصميم‌گيري‌ نياز به‌ توافق‌ كلي‌ ندارد. امتياز واقعي‌ در داخل‌ دامنه‌ تعيين‌ شده، به‌ قضاوت‌ امتيازدهنده‌ در ارتباط‌ با آن‌ موردبستگي‌ دارد.

توجه: معيارها به‌ دو قسمت‌ شيوه‌ و نتايج‌ تقسيم‌ شده‌اند كه: در قسمت‌ موارد شيوه‌ها، امتياز 50% بيان‌ مي‌كند كه‌ شيوه‌ موردنظر اهداف‌ اوليه‌ اين‌ مورد را پوشش‌ مي‌دهد. امتيازات‌ بالاتر بلوغ، تكامل‌ و دستيابي‌ بالاتر را بيان‌ مي‌كنند.
‌در قسمت‌ نتايج، امتياز 50% يك‌ روند بهبود مشخصي‌ را در رابطه‌ با آن‌ مورد بيان‌ مي‌دارد. امتيازات‌ بالاتر بهبود بيشتري‌ را درمورد عملكرد مشخص‌ مي‌سازد
.

اجراي‌ جايزه‌ ملي‌ كيفيت‌ بالدريج‌

‌اجراي‌ اين‌ جايزه‌ توسط‌ انجمن‌ كيفيت‌ آمريكا صورت‌ مي‌پذيرد. مرور امتيازدهي‌ و قضاوت‌ براي‌ تقاضاها شامل‌ مشاهده‌ سازمان، توسط‌ صدها سازمان‌ داوطلب‌ از شركتهاي‌ آمريكايي، دانشگاهها، دولت، مشاوران‌ و ساير سازمانها انجام‌ مي‌پذيرد. اين‌ داوطلبان‌ نقش‌ كليدي‌ بسيار موثري‌ دارند.
‌هيئت‌ ناظران، سازمان‌ را با سوالاتي‌ درمورد فرايند موردبررسي‌ قرار مي‌دهند تا از انجام‌ فرايندهاي‌ مناسب‌ و ايجاد بهبود مستمر، اطمينان‌ حاصل‌ كنند اما ناظران‌ در قضاوت‌ و ارزيابي‌ واقعي‌ متقاضيان‌ مشاركت‌ ندارند. هيئت‌ ممتحنين‌ از 200 نفر براساس‌ تخصص‌ و تجربه‌ آنها تشكيل‌ مي‌شود.

‌فرايند اين‌ جايزه‌ داراي‌ چندين‌ مرحله‌ است‌ كه‌ اولين‌ مرحله، بهبود سالانه‌ معيار، راهنماها و فرايند كلي‌ جايزه‌ است. مرحله‌ بعدي‌ تكميل‌ فرم‌ تعيين‌ شايستگي‌ توسط‌ شركت‌ متقاضي‌ است‌ كه‌ شركت‌ متقاضي‌ بايستي‌ شايستگي‌ خود را به‌ اثبات‌ رساند. سپس‌ هر متقاضي‌ فرم‌ تقاضا را تكميل‌ مي‌كند. در ادامه‌ هر متقاضي‌ در چهار مرحله، موردبازبيني‌ قرار مي‌گيرد:

1-مرور توسط‌ حداقل‌ 5 نفر از اعضاي‌ هيئت‌ ممتحنين;
2-بازبيني‌ و بررسي‌ به‌صورت‌ اجماع‌ و ارزيابي‌ متقاضي‌ باتوجه‌ به‌ يافته‌هاي‌ مرحله;

3-بازديد محل‌ سازمان‌ (كارخانه) براي‌ مرور امتيازدهي‌ در مرحله‌ دوم;
4-بازنگري‌ قضاوت‌ انجام‌ شده‌ و ارائه‌ توصيه‌ها


مطالب مشابه :


خودرو کیزاشی

به نقل از پرتال جامع خودرو کشور سوزوکی - کیزاشی (Suzuki Kizashi) بصورت استاندارد از قالب بندی
جایزه مالکوم بالدريج

پرتال جامع خودرو کشور. قالب پرتال دانشگاهی کشور. قالب های نایت
تصاویر نمای داخلی و خارجی و مشخصات فنی خودرو کیزاشی

به نقل از پرتال جامع خودرو کشور این خودرو مجهز به سیستم ترمز ای بی اس است که انتقال
رد پای پارتن کریمه کنگو در 30 درصد دام کشور

پرتال جامع خودرو کشور. پاوریوینتهای آموزنده(نیایش قوچان) معرفی آثارفرهنگی،ادبی،هنری وآداب
برچسب :