سوالات آزمون دکتری 90 -91-92 کلیه رشته ها،نمونه سوالات آزمون دکترای کلیه رشته ها،مجموعه سوالات دکترى

سوالات آزمون دکتری 90- 91 -92 کلیه رشته ها،نمونه سوالات آزمون دکترای کلیه رشته ها،مجموعه سوالات دکتری،سوال دکتری،سوالات دکترا،منابع دکتری کلیه رشته ها،جزوات دکتری.
 
برای دریافت نمونه سوالات آزمون دکتری و اطلاعات بیشتر به سایت پی اچ دی آزمون  www.PhdAzmoon.com  مراجعه فرمائید.یا با شماره های دفتر و روابط عمومی تماس بگیرید:
1010 - دکتری - مهندسی انرژی
1021 - دکتری - مهندسی برق - الکترونیک
1022 - دکتری - مهندسی برق - قدرت
1023 - دکتری - مهندسی برق - کنترل و سیستم
1024 - دکتری - مهندسی برق - مخابرات
1031 - دکتری - مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
1032 - دکتری - مهندسی پزشکی - بیو مکانیک
1033 - دکتری - مهندسی پزشکی - بیو مواد
1040 - دکتری - مهندسی شیمی
1051 - دکتری - مهندسی صنایع - برنامه ریزی و مدیریت تولید
1052 - دکتری - مهندسی صنایع - تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم
1061 - دکتری - مهندسی عمران - سازه
1062 - دکتری - مهندسی عمران - آب
1063 - دکتری - مهندسی عمران - خاک
1071 - دکتری - مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
1072 - دکتری - مهندسی کامپیوتر - سیستمهای نرم افزاری
1073 - دکتری - مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
1080 - دکتری - مهندسی معدن - کلیه گرایشها
1090 - دکتری - مهندسی محیط زیست
1101 - دکتری - مهندسی متالوژی و مواد - کلیه گرایشها
1111 - دکتری - مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
1112 - دکتری - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
1121 - دکتری - مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی
1122 - دکتری - مهندسی نساجی - شیمی نساجی
1131 - دکتری - مهندسی هسته ای - مهندسی انرژی هسته ای
1132 - دکتری - مهندسی هسته ای - مهندسی پرتو پزشکی
1141 - دکتری - مهندسی هوافضا - کلیه گرایشها
2010 - دکتری - آمار
2020 - دکتری - زیست شناسی دریا - جانواران دریا
2021 - دکتری - زیست شناسی دریا - بوم شناسی دریا
2030 - دکتری - ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات
2031 - دکتری - ریاضی کاربردی - آنالیز عددی
2032 - دکتری - ریاضی - هندسی توپولوژی
2033 - دکتری - ریاضی - جبر
2034 - دکتری - ریاضی - آنالیز
2051 - دکتری - زمین شناسی - زمین شناسی اقتصادی
2052 - دکتری - زمین شناسی - پترولوژی
2053 - دکتری - زمین شناسی - فسیل شناسی و چینه شناسی
2054 - دکتری - زمین شناسی - سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
2055 - دکتری - زمین شناسی - تکتونیک
2061 - دکتری - زیست شناسی - فیزیولوژی جانوری
2062 - دکتری - علوم جانوری - تکوینی
2063 - دکتری - زیست شناسی - میکروبیولوژی
2064 - دکتری - زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی
2065 - دکتری - زیست شناسی - سلولی و تکوینی گیاهی
2066 - دکتری - زیست شناسی - سلولی و مولکولی
2067 - دکتری - زیست شناسی - ژنتیک مولکولی
2068 - دکتری - زیست شناسی - سیستماتیک گیاهی
2069 - دکتری - بیوشیمی
2070 - دکتری - بیوفیزیک
2081 - دکتری - شیمی - شیمی فیزیک
2082 - دکتری - شیمی - شیمی تجزیه
2083 - دکتری - شیمی - شیمی آلی
2084 - دکتری - شیمی - شیمی معدنی
2085 - دکتری - شیمی - شیمی کاربردی
2101 - دکتری - فیزیک - حالت جامد
2102 - دکتری - فیزیک - اتمی و مولکولی
2103 - دکتری - فیزیک - ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
2111 - دکتری - فیزیک دریا
2112 - دکتری - هواشناسی
2121 - دکتری - ژئوفیزیک - کلیه گرایش ها5
2511 - دکتری - دامپزشکی - پاتولوژی دامپزشکی
2512 - دکتری - دامپزشکی - بهداشت مواد غذایی
2513 - دکتری - دامپزشکی - میکروبیولوژی دامپزشکی
2514 - دکتری - دامپزشکی - بهداشت و بیماری آبزیان
2515 - دکتری - دامپزشکی - کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
2516 - دکتری - دامپزشکی - انگل شناسی دامپزشکی
2517 - دکتری - دامپزشکی - قارچ شناسی دامپزشکی
2518 - دکتری - دامپزشکی - آناتومی و جنین شناسی دامپزشکی
2519 - دکتری - دامپزشکی - رادیولوژی دامپزشکی
2520 - دکتری - دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
2521 - دکتری - دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای کوچک
2522 - دکتری - دامپزشکی - بهداشت و بیماری طیور
2523 - دکتری - دامپزشکی - جراحی دامپزشکی
2524 - دکتری - دامپزشکی - مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
2525 - دکتری - دامپزشکی - فارماکولوژی دامپزشکی
2526 - دکتری - دامپزشکی - فیزیولوژی دامپزشکی
3011 - دکتری - کشاورزی - آبیاری و زهکشی
3012 - دکتری - کشاورزی - سازه های آبی
3013 - دکتری - کشاورزی - مهندسی منابع آب
3020 - دکتری - کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
3030 - دکتری - کشاورزی - علوم باغبانی
3040 - دکتری - کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
3051 - دکتری - کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی
3052 - دکتری - کشاورزی - توسعه کشاورزی
3060 - دکتری - کشاورزی - علوم جنگل
3070 - دکتری - کشاورزی - علوم و صنایع چوب
3080 - دکتری - کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
3090 - دکتری - کشاورزی - خاک شناسی - شیمی و حاصل خیزی خاک
3091 - دکتری - کشاورزی - خاک شناسی - پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک
3092 - دکتری - کشاورزی - خاک شناسی - فیزیک و حفاظت خاک
3101 - دکتری - کشاورزی - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی تعداد کلیک : 24
3102 - دکتری - کشاورزی - زراعت - اکولوژی کشاورزی
3110 - دکتری - کشاورزی - شیلات
3115 - دکتری - کشاورزی - محیط زیست
3120 - دکتری - کشاورزی - علوم و صنایع غذایی
3131 - دکتری - کشاورزی - تغذیه دام تعداد
3132 - دکتری - کشاورزی - اصلاح نژاد دام
3140 - دکتری - کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
3150 - دکتری - کشاورزی - اصلاح نباتات
3160 - دکتری - کشاورزی - علوم مرتع
3170 - دکتری - کشاورزی - علوم و مهندسی آبخیزداری
3180 - دکتری - کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
4010 - دکتری - علوم اقتصادی
4021 - دکتری - الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان
4022 - دکتری - الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن اسلامی
4023 - دکتری - الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآنی و حدیث
4024 - دکتری - الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی
4025 - دکتری - الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
4030 - دکتری - تاریخ
4031 - دکتری - باستان شناسی
4041 - دکتری - تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
4042 - دکتری - تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
4043 - دکتری - تربیت بدنی و علوم ورزشی - رشد و تکامل و یادگیری حرکتی
4051 - دکتری - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
4052 - دکتری - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
4053 - دکتری - جغرافیا سیاسی
4054 - دکتری - جغرافیای طبیعی
4060 - دکتری - حسابداری
4061 - دکتری - حقوق بین الملل عمومی
4062 - دکتری - حقوق خصوصی
4063 - دکتری - حقوق عمومی
4064 - دکتری - حقوق کیفری و جرم شناسی
4071 - دکتری - روانشناسی عمومی
4072 - دکتری - روانشناسی تربیتی
4073 - دکتری - روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
4074 - دکتری - روانشناسی سلامت
4080 - دکتری - آموزش زبان آلمانی
4091 - دکتری - آموزش زبان انگلیسی
4092 - دکتری - زبان و ادبیات انگلیسی
4100 - دکتری - ادبیات فرانسه
4110 - دکتری - فرهنگ و زبانهای باستانی ایران
4120 - دکتری - زبان و ادبیات عرب
4131 - دکتری - زبان و ادبیات فارسی
4132 - دکتری - زبان شناسی همگانی
4140 - دکتری - جامعه شناسی
4150 - دکتری - عرفان اسلامی
4160 - دکتری - علوم ارتباطات
4171 - دکتری - علوم سیاسی
4172 - دکتری - روابط بین الملل
4180 - دکتری - فلسفه تعلیم و تربیت
4181 - دکتری - برنامه ریزی درسی
4191 - دکتری - فلسفه تطبیقی
4192 - دکتری - فلسفه هنر
4193 - دکتری - فلسفه علم
4194 - دکتری - فلسفه
4195 - دکتری - کلام - فلسفه دین و مسائل کلامی جدید
4200 - دکتری - کتابداری و اطلاع رسانی
4211 - دکتری - مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی
4212 - دکتری - مدیریت دولتی
4213 - دکتری - مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات
4214 - دکتری - مدیریت صنعتی - مدیریت تولید و عملیات
4215 - دکتری - مدیریت صنعتی - مدیریت سیستم ها
4217 - دکتری - مدیریت - مدیریت مالی
4218 - دکتری - مدیریت - مدیریت رسانه ای
4230 - دکتری - مدیریت آموزشی
4240 - دکتری - مدیریت تکنولوژی
4250 - دکتری - مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
4260 - دکتری - مشاوره
4270 - دکتری - مدیریت آموزش عالی
4280 - دکتری - مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
4290 - دکتری - مدیریت محیط زیست - مدیریت محیط زیست
4291 - دکتری - مدیریت محیط زیست - حقوق محیط زیست
5010 - دکتری - هنر - شهرسازی
5020 - دکتری - هنر - معماری
5021 - دکتری - هنر - معماری اسلامی

نمونه سوالات ارشد ، سوالات آزمون ارشد کلیه رشته ها

فروش سی دی آموزش پیوند زنی درختان،سی دی تصویری آموزش پیوند زدن درختان میوه:
فلیم آموزشی تصویری بصورت واضح و كاملا مشخص و ساده و تخصصی برای دانشجویان و كشاورزان و دوست داران كشاورزی. كه با دیدن این فیلم اموزشی براحتی و آسان تكنیكهای پیوند زنی را یاد میگیرند....
_آموزش روشهای پیوند زنی.
_آموزش تصویری و یادگیری آسان انواع پیوند ها
_ پیوند ها مثل پیوند نیما نیم ساده-پیوند زبانه ای-پیوند جانبی-پیوند اسكنه ای-پیوند برشی-پیوند گاو ه ای-پیوند پوست و......

فروش پاورپوینت های رشته های مختلف از جمله :پاورپوینت افات جالیزی،بیماریهای گیاهان زراعی،علوم کامپیوتر،اسلام و حجاب،فنی و مکانیک،و.....پاورپوینت/ Powerpoint
فروش powerpoint های کشاورزی بیماریهای مهم گیاهان زراعی-باغی-صیفی...
alonefarmer.ir/post-2183.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2183.aspx

مقاله/تصاویر/پروژه/کارآموزی:
فروش مقالات تخصصی کشاورزی-عمومی-پزشکی-تاریخی......
alonefarmer.irpost-2171.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2171.aspx


فروش حشرات اتاله/خشک شده
فروش انواع حشرات بصورت خشک یا زنده یا در داخل الکل سفید
Etale.ir

فروش کتاب های دانشگاهی کشاورزی کارشناسی و کارشناسی ارشد ومفید و کتابهای کشاورزی
alonefarmer.ir/post-2135.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2135.aspx
فروش جزوه هرس علمی و عملی-هرس درختان میوه دانه دار-میوه هسته دار-مرکبات و...
alonefarmer.ir/post-2766.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2766.aspx
فروش کتاب پرورش گوسفند وبز
alonefarmer.ir/post-2135.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2135.aspx

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات دکتری،ارشد،کاردانی به کارشناسی:
۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲
  
تماس تلفنی
۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸   تماس تلفنی | ارسال اس ام اس


مطالب مشابه :


دانلود دفترچه آزمون دکتری 90 دانشگاه آزاد اسلامی،دانلود دفترچه دکتری آزاد،دفترچه آزمون دکترا آزاد90:

آزمون و بدون آزمون سال 90 دانشگاه آزاد اسلامی از روز دفترچه آزمون کارشناسی
دانلود دفترچه انتخاب رشته های کنکور دانشگاه آزاد سال 93 و گروه پزشکی

92 و 91 و 90 - دانلود دفترچه انتخاب رشته های کنکور دانشگاه آزاد سال کارشناسی و 95% نمره
منابع کنکور ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد- واحد (کارشناسی ارشد 90) نتایج ارشد رشته،دفترچه كارشناسی ارشد
سوالات ,10 سال ,گذشته, آزمون ,ارشد ,دانشگاه, سراسری

سوالات آزمون ارشد دانشگاه آزاد (کارشناسی ارشد 90) ارشد رشته،دفترچه كارشناسی ارشد
سوالات آزمون دکتری 90 -91-92 کلیه رشته ها،نمونه سوالات آزمون دکترای کلیه رشته ها،مجموعه سوالات دکترى

دفترچه آزمون کارشناسی دانلود دفترچه آزمون ارشد 90 دانشگاه آزاد
آزمون کارشناسی ارشد سال 90 دانشگاه آزاد اسلامی

آزمون کارشناسی ارشد سال 90 دانشگاه آزاد اسلامی و تهیه دفترچه راهنما و
منابع آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

دانلود دفترچه کارشناسی ارشد 92 ارشد 92 دانشگاه آزاد٬ کارشناسی دکتری آزاد 90
منابع +کنکور ارشد+ دانشگاه سراسری +مهندسی عمران + نقشه برداری+

در دفترچه کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد (کارشناسی ارشد 90) رشته،دفترچه
برچسب :