ماده 353 قانون مجازات اسلامی جدید

با توجه به ماده 353 ق .م .ا که بیان می دارد (( هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند حق قصاص به ورثه او     می رسد حتی اگر همسر مجنی علیه باشد )) توضیح دهید آیا زوج و زوجه ولی دم محسوب می شوند؟ چرا؟

 

 

قبل از بیان اینکه آیا زوجین ولی دم محسوب می شوند باید به مطالب زیر توجه نماییم

 

ماده 351 ق .م . ا . جدید مقرر می دارد: ولی دم ، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.

 

ولی در ماده 353 ق .م . ا . جدید ذکر شده است : هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند حق قصاص به ورثه او  می رسد حتی اگر همسر مجنی علیه باشد

 

به طور کلی این حق از زوجین گرفته شده است و ماده 353 در خصوص بیان این مطلب نیست که آیا زوجین می توانند ولی دم باشند یا خیر بلکه ذکر می نماید که اگر ولی دم مقتول فوت نماید حق قصاص به ورثه ولی دم خواهد رسید با ذکر مثالی مطلب را بیشتر توضیح می دهیم

 

مثال: فرض نمایید فرد الف به قتل رسیده است و یک مادر و یک پسر و همسر دارد . در اینجا اولیای دم مقتول عبارتند از  مادر و پسر ؛ ولی همسر مقتول ولی دم محسوب نمی شود.

      مادر

 

      پسر

 

     همسر

 

حال فرض نماییم که پسر مقتول فوت نماید (اگر صاحب حق قصاص فوت کند) در این صورت حق قصاص پسر به مادر که ورثه ایشان است       می رسد و می تواند مطالبه قصاص نماید و تنها از این طریق می باشد که زوجین می توانند به طور استثناء ولی دم محسوب شوند.

 


مطالب مشابه :


دانلود تست حقوق جزای عمومی منطبق با قانون جدید مجازات اسلامی

دانلود تست حقوق جزای عمومی منطبق با قانون جدید مجازات اسلامی. با تشکر از جناب آقای همت‌اله
دانلود تست حقوق جزای عمومی منطبق با قانون جدید مجازات اسلامی

دانلود تست حقوق جزای عمومی منطبق با قانون جدید مجازات اسلامی.
مجموعه تست های حقوق جزای اختصاصی بر اساس قانون مجازات اسلامی جدید (مواد 1 الی ۵۴۸)

حقوقی - مجموعه تست های حقوق جزای اختصاصی بر اساس قانون مجازات اسلامی جدید (مواد 1 الی ۵۴۸
تست حقوق جزای عمومی منطبق با قانون جدید مجازات اسلامی(ماده 1تا 216)

دانشجویان و کاربران عزیز جهت دانلود تست حقوق جزای عمومی منطبق با قانون مجازات اسلامی جدید
محشای قانون مجازات جدید

تست و نکته تفاوتی که بین کتاب تحولات و رویکردهای نوین قانون مجازات اسلامی جدید و کتاب
83 ... تست حقوق جزای عمومی و اختصاصی منطبق با قانون جدید مجازات اسلامی

تست حقوق جزای عمومی منطبق با قانون جدید مجازات اسلامی
ماده 353 قانون مجازات اسلامی جدید

تست حقوق مدنی ماده 353 قانون مجازات اسلامی جدید. با توجه به ماده 353 ق .م .ا که بیان می دارد
برچسب :