منابع کامل دروس ازمون کارشناسی ارشد حسابداری_

منابع پیشنهادی درس حسابداری مالی ازمون کارشناسی ارشد حسابداری :

 حسابداری مالی از جمله درسهای مهم در دورهء کارشناسی و ازمون ورودی تحصیلات تکمیلی می باشد. این درس معادل ضریب 3 داشته و شامل 30 سوال در ازمون سراسری و 20 سوال در ازمون دانشگاه ازاد است. نمرهء حاصله از این درس در ازمون سراسری معادل 3.33 برای هر پاسخ مثبت و 1.1 منفی برای هرپاسخ نادرست در بر دارد.در ازمون ازاد روال بر این گونه است که 5 نمره مثبت برای هر پاسخ صحیح و 1.66 نمره منفی برای هر پاسخ نادرست.در طول تحصیل در دوره کارشناسی بیش از نیمی از واحد های تدریسی بخش تخصصی را درس مالی به خود اختصاص می دهد و این در حالی است که در باز کار نیز تاکید بر روند مالی این علم وجود دارد به هر جهت می توان گفت که ضریب بالای این درس در تعیین سرنوست ازمون بسیار موثر می باشد.منابع درسی و تستی از این درس در بازار کتب فراوان است ولی انچه که برای شما بایست حایز اهمیت باشد منابع جامع است تا اولاًاز سردر گمی رهاشوید وثانیاً انکه وقت گرانبهای خود را صرف مباحثی نکنید که خسته کننده اند و در ازمون مد نظر طراحان نمی باشند. همانطور که حتماًاستحضار دارید کتب معرفی شده به عنوان منابع توسط دوستان واساتید صاحب نظر بسیار زیاد است و از لحاظ هزینه حایز اهمیت در این میان انتخاب کاملترین ، جامعترین و  بهترین منبع  بسیار مهم است و این مهم فقط به صِرف تجربه مقدرواست یعنی کسانی که راه را در سالهای اخیر پیموده اند و به اصطلاح در جریان امر می باشند.برخی از دوستان عزیزدر وبلاگ یا سایتهای خود منابعی را معرفی نموده اند که خوب و در مورد برخی از درسها واقعاً عالی است اما در برخی دیگر تکرار مکررات از سایت ها ویا نظراتی است که اصلاً جنبهءعملی در مدت زمان متصوره نداشته و در واقع یکسری تئوری کتابهایی را ارایه کرده اند که بیشتر در جهت تزیین کتابخانه ها با هزینه های هنگفتی همراه است. من سعی کردم منابعی که ازلحاظ بار علمی و تاکیدات در ازمون سراسری و ازاد کامل یا کاملتر است و ازلحاظ زمانبندی برای مطالعه در زمان برنامه ریزی مربوطه امکان پذیر می باشد را به همرا یک برنامهء خوب برای مطالعهء این منابع و سایر دروس مورد نیاز  ارایه کنم .

در بخش مربوط به برنامه ریزی ازمون (روزانه و برنامهء مرور) که بعداً ارایه می  کنم  روند مطالعه ء دروس را با میزان ساعات مطلوب مشخص کرده تا انچه که دیگران بدان کمتر پرداخته اند را بصورتی کامل ارایه نمایم.

در لیست کتب قیمت های بازار نیز درج شده اند تا برای استعلام در این زمینه با مشکل روبرو نشوید.ابتدا منابع درسی که برای مطالعه و مرور نکات مهم اند ارایه می شوند به همرا توضیح در مورد محتوای کتابها سرفصل های مورد نیاز ازمون و ناشر و سایر اطلاعات مورد نیاز و مطلوب.

ضمنا این نکته که کتابها به ترتیب اولویت برای تهیه و نیاز در ازمون فهرست گردیده اند...

 

 

 

نام کتاب و مولف

انتشارات

   سرفصل های پیشنهادی برای مطالعه

قیمت

      ريال

1

استانداردهای حسابداری

        (نشریهء )160

کمیتهءتدوین استانداردهای

 حسابداری

لازم الاجرای 1385 به بعد

 

سازمان حسابرسی

از 27 استاندارد مطالعه 25 ان به غیر از استاندارد

 مربوط به فعالیتهای کشاورزی(شمارهء 26) ضروری

می باشد.

 

000  40

2

نشریات  راهنمای بکارگیری استانداردهای حسابداری

 ایران

 

سازمان حسابرسی

تعدادی از راهنما های بکارگیری استانداردها تا کنون به چاپرسیده تمام راهنما های مربوط را تهیه نمایید.

 

3

 

   حسابداری مالی  جلد اول

       (حسابدرای میانه)

 

     یدا..   تاری وردی

 

عابد

چهارچوب نظری-حسابداری شرکتهای تضامنی و

سهامی وجوه نقد ومطالبات-حسابداری موجودی

 کالاومواد-حسابداریداریی های بلند مدت (اموال و

 ماشین الات و...) استهلاک – سرمایه گذاری ها

در اوراق بهادارو روشهای مربوطه-مبحث مهم

 حسابداری اجاره ها- بدهی ها صورت سود و

زیان جامع –صورت گردش وجوه نقد و روشها ی تهیه

مستقیم و غیر مستقیم

 

 

000  75

4

حسابداری میانه ی

 جلد 1 و 2

حسن همتی

ترمه

تمام سرفصلا را پیشنهاد می کنم بصورت

 تفکیک بخوانیدد هم از کتاب اقای تاریوردی و هم

از کتاباقای همتی

***

5

حسابداری پیشرفتهء 1

حسن همتی

بشارت

حسابداری شرکتهای تضامنی- کالای امانی

-مشارکت خاص  شرکتهای عملی- دوایر و شعب- فروش

اقساطی-تسعیر ارز

در حدود

000  30

6

مباحث کاربردی در

حسابدا ری ترکیب شرکتها

     محسن خوش طینت

 

بازگیر

انواع ترکیبات-صورتهای مالی تلفیقی- مبادلات بین

گروهی و...

 

000  70

7

مباحث جاری در حسابداری

حسین کرباسی یزدی

پیام نور

 

حسابدرای پیمانهای بلند مدت – حسابدار بآثار توری

 یا تغییر قیمتها-اجاره به شرط تملیک

100 8

 

8

حسابداری مالی

محمد علی سهمانی اصل

ساسان مهرانی

سنجش

 تکمیلی

تمام سرفصل های مورد نیاز بغیر از مبحث اجاره ها

که در کتاب ذکر نشده است.

 

000  45

9

مرور جامع مالی

دکتر نوروش و همکاران

2 جلد ***

انتشارات

نگاه

دانش

***

***

 

 

 

 

 

 

 

احتمالاًبا تعدادی از این کتب در دوران تحصیل اشنا شده اید و مابقی  را نیز با توجه به توضیحات مربوط تهیه نمایید.

درمبحث تفکیکی برنامه ها به سرفصل ها بیشتر پرداخته می شود و کتابهای فوق در جهت اشنایی بیشتر با منابع جامع ازمون ارشد است.این بدان معنا نیست که سوالات از این کتب می اید بلکه با مطالعه این منابع با کلیت دیدگاه و نکات مهم  مد نظر طراحان اشنا و قادر به تشخیص روند ازمون می گردید، ضمناً انکه برخی از اساتید فوق الذکر درسالهای اخیر از جمله طراحان سوال ازمون ارشد سراسری و ازاد بوده اند و استفاده از کتب انان شما را در این امر یاری می رساند.

 

      - استانداردهای حسابداری  (نشریهء )160کمیتهءتدوین استانداردهای حسابداری لازم الاجرای 1384 به بعد

 

از سال 1380 به بعد اجرای استانداردهای حسابداری بنا بردلایلی همچون  اهداف مالیاتی و ...  در تهیه صورتهای مالی  شرکتها و موسسات اجباری گردید از همان سال به بعد نیز سیاست  سازمان سنجش برمبنای سوالات مفهومی استانداردهای حسابداری و حسابرسی تغییر پیدا نمود و این روند از ان سال به بعد 15 الی 40درصد  سوالات مالی را تحت الشعاء قرار داد نمونه بارز ان سوالات مفهومی ازمون 1385 بود که خوشبینترین افراد نیز اصلاً به شیوهء مذکور فکر نمی کردند13سوال مفهومی استخراج شده از استانداردها بیاید و مفهومی های استاندارد سرنوشت ازمون و بسیاری از داوطلبان که به استانداردها توجهی نداشتند را به گونه ای بسیار بد رقم زد.

به هر حال اقدامات فوق در جهت استاندارد سازی ازمون تحصیلات تکمیلی می باشد و بعید هم نیست که تا چند سال دیگر مبنای ازمون به حسابداری مالیاتی تغیر یابد همانند ازمونهای کشورهای صاحب سَبک در حسابداری.

بنابراین تاکید بر استانداردها از لازمه های لاینفک ازمون ارشد سراسری 86 و هر ازمونی پس از امسال خواهد بود و برنامه ریزی ما نیز بر این موضوع تاکید دارد.کتاب فوق را حتماً تهیه نمایید البته اخرین ویرایش یا لازم الاجرای 84 به بعد را .

درمورد این کتاب توضیح انکه از سال 84 استاندارد شمارهء 26 که درمورد فعالیت های کشاورزی میباشد بدان اظافه گردید مطالعه 25 استاندارد قبلی از نظر من بیشتر حائز اهمیت می باشد تا استاندارد 26 اما این بدان معنا نیست که احتمال سوال امدن از استاندارد 26 نیست بلکه احتمال ان کم می باشد.

در سال 85 نیز کمیتهء تدوین دو استاندارد جدید شماره های 27 و 28 که به ترتیب در مورد طرحهای مزایای بازنشستگی وفعالیت های بیمهء عمومی است را بدین مجموعه اضافه نموده که این دو حائز اهمیت اند و احتمال سوال امدن ان بیشتر از استاندارد فعالیت های کشاورزی (26) می باشد.

به هر حال ما در برنامه ریزی خود طوری شرایط را محیا کرده ایم تا استانداردهای اخیر نیز مطالعه و مرور گردند.

از طرف دیگر ازمون دانشگاه ازاد تا به حال انچنان بر استاندارد ها تکیه ننموده و بیشتر سوالات این ازمون از منابع CPA یا CMA طراحی شده و می شود ، در مورد این ازمون سر جای خودش صحبت می کنیم.

 

                                                                                                                        

- حسابداری مالی  جلد اول (حسابدرای میانه)  یدا..   تاری وردی

این کتاب بر اساس جدیدترین منابع حسابداری مالی و بیانیه های هیئت استانداردهای حسابداری  تدوین شده تمامی سرفصل های مورد نیاز برای در سهای حسابداری میانهء 1 و 2 در این کتاب با ارایه استانداردها درج گردیده اند.با مطالعه این کتاب دیگر نیازی به مطالعهء منابع مالی سطح میانهء سازمان وجود نخواهد داشت. علاوه بر اینکه در انتهای هر یک از فصل ها نمونهء پرسشهای چهار گزینه ای CPA

و نمونه سوالات خود مولف  و سوالات سالهای گذشته درج شده که تمرین وتثبیت منابع مطالعاتی در ذهن را برایتان میسر می نماید.

 

- حسابداری پیشرفتهء 1   حسن همتی

حاصل طبع استاد گرامی حسن همتی است با روشی نوین و توضیحاتی کافی در زمینه سرفصل های مطروحهء درس حسابداری پیشرفتهء 1 . دراین کتاب نکات براساس استانداردهای و بیانیه های منتشر شده ء هیئت استانداردهای حسابداری(FASB) و  همچنین استانداردهای سازمان حسابرسی بصورت مقایسه ای ارایه گردیده اند که را ه را برایتان هموار می نماید تعداد اندکی نیز از تست های مفهومی در اخر فصول درج شده است.

 

مباحث کاربردی در حسابدا ری ترکیب شرکتها  محسن خوش طینت

 

یکی از مهمترین منابع ازمون ارشد دانشگاههای سراسری بدون شک این کتاب است . در ان اصول ترکیب شرکتها و بسیاری از معاملاتی که در این گونه ترکیبات انجام می شوندبه روشنی توضیح داده شده در ضمن اینکه دکتر محسن خوش طینت در سال 84 یکی از طراحان سوالات مالی ازمون سراسری بودند و شک نداشته باشید که احتمال استفاده از سوالات ایشان در امسال در سطح بالایی قرار دارد .

به هر جهت این کتاب حاوی تمامی اصول ترکیب و موضوعات وابسته بدان است .دو فصل اخر کتاب نیز به سوالات CPA 2004 و سوالات استانداردهای حسابداری مربوط به حسابداری ترکیب شرکتها می باشد. از مزایای دیگر این کتاب اینست که تمامی مسائل عددی به صورت تشریحی حل شده و در زمینه تستهای پایان هر فصل توضیحات مقتضی ارایه گردیده است و من مطالعه این کتاب را برای درس پیشرفتهء دو حتماً پیشنهاد می کنم. (برای دوستانی که تمایل به ان دارند).

  مباحث جاری در حسابداری حسین کرباسی یزدی

همانطورکه می دانید کتابهای دانشگاه پیام نور به علت حاکمیت سیستم اموزش از دور حاوی توضیحات کافی در مورد سرفصل های مورد نیز می باشد .کتابی کم حجم اما پر محتوا با بیان مثالهای مشخص از سرفصل هایی همچون قراردادهای پیمانکاری ،حسابداری تورمی و اجاره به شرط تملیک .من برای مطالعه این سر فصل ها کتاب دکتر کرباسی را پیشنهاد می کنم ایشان از طراحان ازمون ارشد دانشگاه ازاد هم بوده اند منابع دیگری نیز وجود دارند اما مطالعه ان در زمان مد نظر مقدور نیست و در ضمن اینکه این کتاب برای مقاصد کارشناسی ارشد کافی است.

اما پس از مطالعهءان نیاز به تمرین تست وجود دارد که باید از سوالات ازمون های سراسری15 سال و ازاد 9 سال قبل استفاده کنید. زیرا در حال حاضر در مورد سرفصل های مباحث جاری چندان منابع تستی وجود ندارد یا زیر چاپ می باشد و منابعی هم که موجوداند را خدمتتان ارایه میکنم.

 حسابداری مالی محمد علی سهمانی اصل و ساسان مهرانی

این کتاب از انتشارات سنجش و سنجش تکمیلی می باشد و حاوی تمام سرفصلهای های مورد نیازدرس حسابداری مالی به همره اکثر سوالات ازمون سراسری سالهای گذشته   بغیر از فصل مربوط به اجارهها می باشد این کتاب خلاصه ای از نکات درس حسابداری مالی را در بر دارد.

 از انجاکه در طبع این کتاب از بیشتر منابع مالی سطح میانه و پیشرفتهء سازمان حسابرسی و کتب درسی دانشگاه پیام نور استفاده شده منبع مناسبی برای اشنایی کلی ، مرور نکات و جمع بندی نهایی می باشد.البته در حل برخی از تست های سالهای گذشته اشتباهاتی به چشم می خورد اما کتابی را معرفی مکنم که حاوی مجموعهء سوالات 1370 الی 84 را با حل صحیح می باشد .

 ***مرور جامع مالی دکتر نوروش و همکاران

 این کتاب را بعنوان منبع اصلی مطالعه مالی قرار دهید و سایر کتب را به همرا ان مرور نمایید.

 

 مجموعهء پیشنهادی حاوی جامعترین کتب موجود با توجه به اهداف ازمون کارشناسی ارشد حسابداری بود که براساس تجربهء حقیر و بسیاری از دوستان ارایه گردید.

  منابع تستی درس حسابداری مالی

 اما پس از مطالعهء دروس انچه که حتماً پیشنهاد انجام ان را دارم تمرین با تست های سالهای قبل و منابع دیگر است زیرا به طور طبیعی بسیاری از مسائل در میان مطالب مورد مطالعه به چشم نمی اید یا بهتر بگویم هدف شناسایی دیدگاه طراح ، روند و چگونگی سوالات میباشد.  بسیاری از ناشناخته های در میان تست ها متبلور شده و تازه به نقاط ضعف خود پی می برید .تمرین تست منجر به تحکیم مطالب در سلولهای خاکستری مغزتان شده و مرورآن به تثبیت اطلاعات در ذهن می گراید.

 

 

 

ردیف

نام کتاب

مولف

انتشارات

قیمت        

             ريال

1

مجوموعهء پرسشهای چهار گزینه ای  حسابداری میانه

بر اساس استانداردهای حسابداری

جمشید اسکندری

 

کیومرث

 

000 50

2

پرسشهای چهار گزینه ای حسابداری میانه CPA

(برای تقویت زبان)***

علی پارسائیان

احمد مدرس

ترمه

000 50

3

مجموعهء پرسشهای چهارگزینه ای  استانداردهای حسابداری

محمد قسیم عثمانی

جمشید اسکندری

کیومرث

در حدود

000  40

4

مباحث کاربردی در حسابداری ترکیب شرکتها  **

محسن خوش طینت

بازگیر

000 75

5

مجموعه سوالات ازمون کارشناسی ارشد حسابداری 1370 الی 1385

 

دکتر نوروش

 و

همکاران

نگاه

دانش

000  75

ریال

    1.مجوموعهء پرسشهای چهار گزینه ای  حسابداری میانه بر اساس  استانداردهای حسابداری.... جمشید اسکندری

 

برای میانه 1 و 2 حتماً تستهای این کتاب را در برنامه درسی خود بگنجانید منبع کامل و جامعی از سوالات CPA و سالهای قبل و همچنین تستهای تالیفی اقای اسکندری است.رویکرد کلی کتاب بسیار خوبیست-

 

2. پرسشهای چهار گزینه ای حسابداری میانه CPA     علی پارسائیان واحمد مدرس

کتاب حاضر شامل 23 مبحث از حسابداری میانه بوده .نواوری ای که در این کتاب انجام گرفته اینست که متن انگلیسی این کتاب هم در کنار ترجمهء اثر ارایه شده که برای اهداف زبان تخصصی بسیار مفید می باشد.به دفعات دیده شده که سوالات  مندج در این کتاب مخصوصاً پرسشهای مفهومی در ازمونهای سراسری ، ازاد و استخدامی بانکها و.. امده... تمرین تست های ان بسیار حایز اهمیت می باشد.{ تاکید بر پرسشهای مفهومی}

  3. مجموعهء پرسشهای چهارگزینه ای  استانداردهای حسابداری   محمد قسیم عثمانی  و جمشید اسکندری

 این کتاب حاوی سوالات استانداردهای حسابداری بوده و از منابع مهم ازمون ارشد میباشد مطمئناً با مراجعه به سوالات سراسری 85  بسیاری از اینگونه  سوالات را در این کتاب خواهید یافت. تهیه و مطالعهء این کتاب به همراه استانداردهای حسابداری الزامیست.

 4 . مباحث کاربردی در حسابداری ترکیب شرکتها  **   محسن خوش طینت

این کتاب را درقسمت منابع درسی تشریح نمودم.تمرین تستهای ان برای تقویت درس پیشرفتهء 2 توصیه می گردد.

5. مجموعه پرسشهای ازمون کارشناسی ارشد حسابداری 1370 الی 1385 جمع اوری دکتر نوروش و همکاران

 این کتاب را حتماً تهیه کنید .تستهای سال قبل را حتماً مرور نمایید.

  *** لازم به توضیح که در لیست کتب درسی مالی کتاب اقای تالانه نیز از سرفصل های میانهء 1و2 دارای تست می باشد.

  منابع پیشنهادی درس حسابداری صنعتی ازمون کارشناسی ارشد

  حسابداری صنعتی داری ظریب 2 بوده  و شامل 30 سوال در ازمون سراسری و 20 سوال در ازمون دانشگاه ازاد می باشد از این درس منابع متعددی در بازر وجود دارد .

تا سالهای قبل بیشتر قبولی های ازمون سراسری به سختی می توانستند 50 الی 60 درصد بزنند اما روند ازمون در سال 85 کمی تغییر کرد با اضافه شدن تعداد تست های مفهومی ظریب متوسط صنعتی در ازمون دانشگاه سراسری تغییر نمود از طرفی دیگر در سالهای اخیر بیشتر سوالات صنعتی دانشگاه ازاد بصورت مفهومی سوال می امد مثل ازمون 84 که 95 % سوالات مفهومی بود یا در سال 83 که 85 % مفهومی بود ولی در سال 85 پیرو تغیرات کلیت ازمون از لحاظ منابع و شیوه های طراحی سوالات هم سراسری و هم ازاد  تغییر ساختاری معکوس نمود ، در دانشگاه ازاد توازن پرسشهای مفهومی و  عددی به نسبت 45 به 55 رسید  و ازمون سراسری نیزدر مجموع 14 سوال  مفهومی امد که در کل بی سابقه بود و روند تغییر در برابر سوالات مفهومی به عددی را به نسبت 47 به 53  رساند حالا خود حدیث مفصل بخوان زین سخن.من فکر می کنم این روند در ازمون امسال نیز تکرار می شه.

 منابع پیشنهادی درسی حسابداری صنعتی

 

 

ردیف

نام کتاب و مولف

انتشارات

 قیمت     ريال

1

حسابداری صنعتی

حسین اعتمادی و سید رضا نژاد فهیم

سنجش تکمیلی

000  35

2

حسابداری مدیریت

دکتر شباهنگ

(برای صنعتی 3)

سازمان حسابرسی

در حدود

000 40

3

 

حسابداری صنعتی 3

جلد 1 و2

محمود عربی و نسرین فریور

 

پیام نور

 

***

4

حسابداری صنعتی جمشید اسکندری

جلدهای 1-2-3

حفیظ

***

 1.   حسابداری صنعتی  حسین اعتمادی و سید رضا نژاد فهیم

 

کتابی مفید در زمینهء حسابداری صنعتی به همراه سوالات کنکور سراسری سالهای گذشته . این کتاب به سبک اثار انتشارات سنجش تکمیلی خلاصه ای از منابع مختلف است و مطالعهء این کتاب از نظر من بسیار مفید است.در این کتاب سرفصل های مصوب به سادگی توضیح داده شده است.

 

2.       حسابداری مدیریت(تجدید نظر شده)دکتر رضا شباهنگ

 

برای درس حسابداری صنعتی 3 مطالب خوبی را در بر دارد.

 

3.  حسابداری صنعتی 3  جلد 1 و2  محمود عربی و نسرین فریور

 

بنظرمن یکی از  بهترین کتب موجود برای درس حسابداری صنعتی 3 این کتاب است و مطالعهء ان بسیار مفید می باشد. از پراکنده خوانی جلوگیری و در مسیر مناسب شما را در زمینهء سر فصل های صنعتی 3 هدایت می نمایید قیمت 2 جلد اگر اشتباه نکنم

در حدود 000  35 ریال می باشد.

 

منابع تستی درس حسابداری صنعتی

 

1

مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای حسابداری صنعتی  CPA  2002       علی مصدر

انتشارات کیومرث

000  49

         ریال

2

مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای حسابداری صنعتی      جمشید اسکندری

انتشارات کیومرث

000  40

         ريال

3

سوالات حسابداری صنعتی کنکور سراسری 1370 الی 1386

***

***

 1. مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای حسابداری صنعتی  CPA  2002       علی مصدر

 

تمرین تستهای CPA  برای تقویت صنعتی بسیار حایز اهمیت است در این کتاب تستهای سراسری نیز گنجانده شده(تا سال 82) و پاسخ های تشریحی در ارتباط با این سوالات ارایه شده و تهیهء ان الزامیست. به کرات دیده شده که تست های CPA عیناً تکرار شده در ازمونهای ایران. کتاب از ترجمه ای روان  و توضیحات تشریحی در ارتباط با تست های مطروحه در کتاب می باشد .

 

2   مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای حسابداری صنعتی      جمشید اسکندری

 

حتماً این کتاب را نیز تهیه کنید ضعفهای بسیاری از طریق تمرین مداوم تست برایتان حل می گردد.

درس صنعتی نیز از جمله دروسی است که نکته های فراوانی دارد  و برای درک این نکته ها تمرین سوالات  چهار گزینه ای پیشنهاد می شود.این دوکتاب از نظر من بسیار خوبند برای اماده سازی ازمون ارشد .

 منابع درس حسابرسی آزمون کارشناسی ارشد

 حسابرسی از جمله دروسی است که بیشتر داوطلبان به نسبت عملکرد خوبی از آن در ازمون نشان می دهند. این درس با ضریب 2 در ازمون درصد بالایی را می طلبد . مطالعهء بهترین منابع و تمرین تستهای پیشنهادی شما را در گروه رقابت نگاه می دارد.

 منابع درسی مناسب برای حسابرسی

 

 

ردیف

نام کتاب و مولف

انتشارات

قیمت        ريال

1

اصول حسابرسی جلد 1 و2

ترجمه: عباس ارباب سلیمانی

سازمان حسابرسی

جلد 1 در حدود

000  40 

جلد 2

000 45

2

حسابرسی

محمد علی اقای

سید رضا سید نژاد فهیم

سنجش تکمیلی

 

000  30

3

استانداردهای حسابرسی

لازم الاجرای سال 1385 

سازمان حسابرسی

000  30

 

 1 .اصول حسابرسی جلد 1 و2    ترجمه: عباس ارباب سلیمانی

از حسابرسی تالیفات بسیار زیادی در بازار موجود می باشد. مانند کتب اقای ابراهیم وحیدی الیزئی ، اقای اسکندری و سایر اساتید اما کتاب سازمان حسابرسی در این میان  به خاطر رسالت سازمان در امر حسابرسی از کتب دیگر مناسبتر می باشد .تمام 19 فصل این دو کتاب برای مطالعه الزامیست.

 

2. حسابرسی     محمد علی اقای  سید رضا سید نژاد فهیم

این کتاب خلاصه نکات اکثر کتب موجود در بازار است مثل کتب سازمان ، جلد دوم کتاب اصول حسابرسی اقای الیزیی و کتب پیام نور... و به ضمیمهء سوالات حسابرسی ازمون سراسری است مطالعهء این کتاب نیز به همراه سایر منابع مفید است..در دوره مربوط به مطالعه و مرور می توانید بعنوان منبع خلاصه شده از این کتاب استفادهء فراوان ببرید روند سوالات حسابرسی در سالهای اخیر ترکیبی از استانداردهای لازم الاجرای سازمان حسابرسی و منابع CPA می باشد تنها مرور سوالات سالهای گذشته بسیاری از نکات مهم ازمون را برایتان مشخص می نماید .والبته اگر از کتاب سازمان حسابرسی مطالعه کردید دیگر هیچ نیازی به مطالعهء این کتاب وجود ندارد زیرا این کتاب همانطور که گفتم خلاصهء نکات است. اما از تستهای سالهای گذشته غافل نشوید .  بسیاری از سوالات ازمونها تا قبل از سال 84  بعضاً بصورت تکراری می امد و استفاده از این تر فند نیزامسال بعید نیست . پس توصیه اول مطالعه کتاب سازمان بعد سوالات 15 سال کنکورسراسری و 9 سال ازاد  بعد هم مرور تست های معرفی شده.

 

استانداردهای حسابرسی لازم الاجرای سال 1385 

تا سال 84 بیشتر سوالات حسابرسی سراسری و ازاد از منابع تستی CPA  طرح می شد اما درسال 85 روند سوالات به استاندارد های حسابرسی و منابع  CPA تغییر یافت یعنی بین این دو منبع توازن برقرار شد مطالعه استانداردها برای کنکور سراسری و ازاد الزامیست.

 منابع تستی مناسب برای درس حسابرسی

 

1

مجموعهء پرسشهای چهار گزینه ای استانداردهای حسابرسی

جمشید اسکندری

 

نشر حفیظ

 

  000   30

 ريال

2

مجموعهء پرسشهای چهار گزینه ای

حسابرسی CPA 2004  

کوروش امانی  و احمد فاضلی

 

کیومرث

 

000  28

ريال

3

سوالات حسابرسی ازمون کارشناسی ارشد حسابداری 1370 الی 1386

***

***

 1. مجموعهء پرسشهای چهار گزینه ای استانداردهای حسابرسی جمشید اسکندری

 

تمام استانداردهای حسابرسی به انضمام ایین رفتار حرفه ای در این کتاب به صورت تست و پاسخ های تشریحی درج شده اند روند تشریحی پاسخ ها منجر به تثیت سریع نکات و انحرافات احتمالی از پاسخ مد نظر طراح می گردد  تا انجا که می توانید از منابع تستی ای استفاده کنید که حاوی پاسخ های تشریحی اند. مطالعهء این کتاب را پیشنهاد می کنم.

 

 2. مجموعهء پرسشهای چهار گزینه ای حسابرسی CPA 2006  کوروش امانی  و احمد فاضلی

 

این کتاب نیز حاوی ترجمه  تست های ازمون حسابداران خبره امریکاست و در بسیاری از ازمون ها  سراسری و ازاد ، ازمون حسابداران خبرهء ایران و همچنین اکثر ازمونهای استخدامی  منبع سوال محسوب می شود و در ازمون 85 سراسری نیز تعداد چشم گیری از این کتاب سوال امد. در ازمون ازاد 84  درحدود 95%  سوالات از این کتاب بود و همچنین در حدود 50% در سال 85 و... در این کتاب سوالات سراسری و ازاد سالهای 70 تا 84 نیز درج شده است. اما نقض عمدهء این کتاب عدم پاسخ های تشریحی آن به سوالات است و بنابراین در درک مفاهیم آن و تجزیه و تحلیل نکات بدون شک دچار مشکل خواهید شد .

            3.  سوالات حسابرسی ازمون کارشناسی ارشد حسابداری 1370 الی 1386

   *** توضیح اینکه بنظر من تهیه کتاب سنجش تکمیلی از لحاظ هزینه و زمان مطالعه مناسبتر است ولی پیشنهاد می کنم هر دو کتاب تست معرفی شده را تهیه نمایید.

  منابع درس ریاضی و آمار ازمون کارشناسی ارشد حسابداری

  درس ریاضی و امار از جمله درسهایی است که طیف وسیعی از دانشجویان داوطلب برای ازمون ارشد به ان توجه نمی کنند و بالطبع با توجه به اینکه داوطلبانی که مدعی قبولی اند بر این درس تاکید زیادی می نمایند از گردونه رقابت بطور 100 % خارج می شوند. اگر در این درس بصورت پایه ای مشکل دارید مطالعه کتب دوران دبیرستان ره گشای مشکل شماست حتماًبرای ریاضی و امار حساب باز کنید موجودی ان به توان خود شما بستگی دارد اما بی شک سود هنگفتی در ان نهفته است.

این درس ضریب 3 داشته و در مجموع 40 سوال دفترچهء اول را به خود اختصاص می دهد. 15 تا مربوط به امار و 25 تا ریاضی .اگر در درک ریاضی مشکل دارید می توانید بیشتر وقت خود را به امار که نسبتاً ساده تر می باشد اختصاص داده و در عوض ریاضی به زبان توجه کنید. از ریاضی و امارمنابع زیادی توسط دوستان معرفی شده اما بهترین انها در زیر ارایه می شود :

 

ردیف

نام کتاب و مولف

انتشارات

1

ریاضیات  کاربردی    تالیف هادی رنجبران

****

2

امار کاربردی  عادل اذر و منصور مومنی

سمت

  کتبهای فوق رو با توجه به تجربه شخصی و  سایر دوستانم که در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شده اند معرفی نمودم.  این دو کتاب توسط دوستان  بیشتر مورد استفاده قرار گرفته و بسیار موثر واقع شده . سعی کنید از تعدد منابع بپرهیزید و در طلب منبع واحد و کامل باشید. هر دو کتاب حاوی شرح درس و تست می باشد .دوستانی که در امار ضعیف اند می تونند 2 جلد کتاب امار هنرستان حسابداری را تهیه کنند تا مفاهیم ابتدایی براشون ساده و قابل درک بشه و بعداً روی کتاب آقایان  اذر و مومنی کار کنند.

 از کتاب امار کاربردآن در مدیریت اقایان اذر و مومنی در کنکور ارشد سوالات زیادی بصورت عینی تکرار شده اما سایر منابع که دوستانی که مایلند حسابی ریاضی و امار رو در سطح بالا بزنند باید علاوه بر منابع فوق این پایینی ها رو هم تهیه کنند.هر چند بنظر من منابع فوق کافیه.

 

1

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

محمد حسین پور کاظمی

2

ریاضیات عمومی

امید محمودیان

3

آمار و احتمالات  

هادی رنجبران

4

آمار کاربردی

ناصحی فر و کارگر

  بخش تکمیلی زیر از منابع مورد استفاده ی رتبه 50 اقتباس شده 

 ریاضی

برای دانشجویانی که دیپلم ریاضی دارند کتاب ریاضی ناصحی فر انتشارات پوران پژوهش کافی است .

 توصیه می کنم دانشجویان انسانی ابتدا کتاب حسابان ۱و۲ دبیرستان را مطالعه کنند ( می توانند از کتاب حسابان ۱و۲ کانون قلم چی استفاده کنند در یک مورد  به یکی از بچه ها که دیپلم انسانی داشت چنین پیشنهادی کردم  و نتیجه نسبتا خوبی داشت )

 کتاب ریاضی آقای ناصحی فر که با اقای عالم تبریزی نوشته اند نیز خوب است ( انتشارات ترمه ) .

 و بالاخره کتاب اقای محمودیان انتشارات نگاه دانش که به نظر من کاملتر است  .

 البته خودتان باید انتخاب نهایی را (باتوجه به نیازی که دارید) بکنید . خواندن یک کتاب مفصل برای کسی که ریاضی را بلد است همان قدر مضر و وقت گیر است که یک نفر با اطلاعات کم کتاب مختصری را بخواند و چیزی نفهمد .

 منابع پیشنهادی آمار

آمار آقایان عادل آذر و مومنی - انتشارات سمت : این کتاب یکی از منابع مهم آمار بشمار می آید البته اشکال عمده آن اینست که بصورت کنکوری نگاشته نشده است و مطالب آن مفصل می باشد ولی باید به اسن نکته توجه داشته باشیم که در  سالهای اخیر هر ساله حداقل یک سوال عینا از تستهای آخر فصل این کتاب آمده است  ( مخصوصا فصلهای ابتدائی کتاب ) . کتاب آمارو احتمال آقایان عادل آذر و مومنی انتشارات سنجش تکمیلی در واقع حل المسائل این کتاب است ( البته با توجه به پیچیده بودن آن بنده آنرا توصیه نمی کنم )

آمار و احتمال - آقای هادی رنجبران : خیلی شبیه کتاب ریاضی ایشان است . ابتدا درس را توضیح داده و سپس تستهای تالیفی را آورده است و در پایان تستهای سالهای اخیر آمار در رشته های اقتصاد ُ مدیریت و حسابداری . بعضی فصلهای این کتاب ( مثل آنالیز - احتمالات و توزیعهای احتمال ) بهتر از کتابهای دیگر است .

آمار و کاربرد آن در مدیریت - آقای ناصحی فر - انتشارات ترمه : فصلها را بصورت خلاصه شرح داده است و در برخی موارد فقط به ذکر فرمولها و روابط بسنده کرده است و کاملا کنکوری است . در این کتاب  ابتدا مسائل تشریحی با حل و سپس تستهای سالهای قبل ( سراسری و منتخبی از تستهای آزاد ) را با پاسخ تشریحی در پایان هر فصل جای داده است . بعد از تستهای سراسری و آزاد تستهای تالیفی برای تمرین بیشتر گنجانده شده است .09.gif


مطالب مشابه :


منابع جدید و کامل کنکور کارشناسی ارشد حسابداری برای سال 91

منابع جدید و کامل کنکور کارشناسی ارشد حسابداری برای سال 91 منابع کنکور کاردانی به
منابع کنکور کارشناسی ارشد

حسابداری صنعتی: همانطور که می دونید درس صنعتی یکی از درسایی هست که تو چند سال اخیر نحوه
معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 91

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 91. منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات حسابداری
منابع کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 92 _ بخش دوم _ منابع حسابداری مالی

کارشناسی ارشد حسابداری - منابع کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 92 _ بخش دوم _ منابع حسابداری
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری

منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری منابع کنکور ارشد مجموعه حسابداری -جزوه
منابع کامل دروس ازمون کارشناسی ارشد حسابداری_

منابع پیشنهادی درس حسابداری مالی ازمون کارشناسی ارشد حسابداری : حسابداری مالی از جمله
منابع کارشناسی ارشد حسابداری

منابع پیشنهادی جهت کنکور کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه سراسری الف ) حسابداری مالی :
منابع درسي براي كنكور كارشناسي ارشد حسابداري

منابع درسي براي كنكور کنکور کارشناسی ارشد حسابداری , منابع و کنکور کاردانی به
منابع کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 92- بخش سوم- حسابداری صنعتی

کارشناسی ارشد حسابداری - منابع کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 92- بخش سوم- حسابداری صنعتی
منابع کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

منابع کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری سال 1394;
برچسب :