کاربرد کلید تبدیل

از کلید تبدیل برای روشن و خاموش کردن یک لامپیا یک گروه لامپ از دو نقطه مورد استفاده قرار می گیرد. معمولا برای  راهروها ، راه پله ها و سالن های بزرگ که خروجی های مختلف دارند و نیز واحدهای  مسکونی استفاده می شود. 

 

طریقه اتصال کلید تبدیل:

سیم فاز بعد از عبور از فیوز به پیچ مشترک یکی از کلیدها وصل می شود. از  دو پیچ غیر مشترک کلید تبدیل دو سیم برگشت به دو پیچ غیر مشترک کلید تبدیل دو سیم  می رود. از پیچ مشترک کلید دوم یک سیم به طرف ته سر پیچ برده می شود و سیم نول به  طور مستقیم به طرف دوم سرپیچ لامپ متصل می شد.


مطالب مشابه :


تایمر راه پله - Stair Timer

ساده ترین مدار، همان مدار کلید تبدیل است که اکثرا مدارات تایمر راه پله انواع مختلفی
تایمر راه پله

ساده ترین مدار، همان مدار کلید تبدیل است که اکثرا مدارات تایمر راه پله انواع مختلفی
کارگاه برق

شمای مسیر جریام تایمر راه پله. شمای تک خطی کلید تبدیل
طریقه بستن کلید تبدیل

معمولا برای راهروها، راه پله ها، اتاق های دو در و مدار الکتریکی کلید تبدیل را
کلید تبدیل

کلید تبدیل. معمولا برای راهروها، راه پله ها، اتاق های دو در و سالن های بزرگ که خروجی های
کاربرد کلید تبدیل

از کلید تبدیل برای روشن و خاموش معمولا برای راهروها ، راه پله ها و سالن های بزرگ که
کلیدتبدیل

کلید تبدیل. معمولا برای راهروها، راه پله ها، اتاق های دو در و سالن های بزرگ که خروجی های
مدار الکتریکی رله ی راه پله

چون رله ی راه پله دارای یک گلید سه وضعیتی و یک رله (سیم پیچ ) نحوه نصب کلید تبدیل و
برچسب :