شرح وظایف کمک بهیاران

ابلاغیه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

  

 

 1.  کسب دستور وبرنامه کار از سرپرست مربوطه
 2.  تامین نیازهای بهداشتی اولیه مددجو بر حسب صلاحدید سر پرست مربوطه شامل:حمام دادن یا کمک در حمام کردن ،دهان شویه ، امور نظافتی مانند شستن دست وصورت ،کوتاه کردن ناخن ها ،تعویض البسه ،مرتب کردن مددجو ،تغییر وضعیت،شیو
 3.  کمک درخوردن غذا به مددجویانی که قادر به این کار نیستند .
 4.  دادن لگن   ولوله به مددجویان بنا به نیاز بیمار وشست وشو وضد عفونی آنها با رعایت اصول بهداشتی
 5.  کمک به مددجو در حرکت ونقل وانتقال (راه رفتن ،انتقال به برانکاردوصندلی چرخدارو...)
 6.  آماده کردن وسایل لازم جهت انجام امور مراقبتی توسط پرستار (وسایل پانسمان و....) جمع آوری آنها پس از اتمام کار ،شست وشوی وسایل ودر صورت لزوم انتقال آنها برحسب سیاست بیمارستان به مرکز استریلیزاسیون
 7.  آماده کردن تخت ها (با بیمار یا بدون بیمار ) وبرانکارد
 8.  شمارش البسه قبل از تحویل به رختشویخانه وهنگام تحویل گرفتن آنها
 9.  آماده کردن بیمار برای معاینه پزشک شامل :برقراری ارتباط ،دادن وضعیت مناسب به بیمار ،حفظ محیط مناسب برای معاینه ،برداشتن پوشش ودر معرض قراردادن عضو مورد معاینه ،در دسترس قرار دادن وسایل مورد نیاز جهت معاینه با رعایت موازین شرعی واصول طرح انطباق امور پزشکی با شرع  
 10.   پاکیزه نگه داشتن کلیه وسایل وتجهیزات پزشکی موجود (تخت بیمار ،میز بیمار ،مانیتور ها ،وسایل کمک تنفسی و....)
 11.   مراقبت در حفظ ونظم ونظافت بخش وپاکیزگی وشست وشوی کلیه لوازم بخش
 12. تحویل وسایل بخش طبق روتین در هر شیفت
 13.  تخلیه کردن ترشحات ،کلیه کیسه ها وظرف هایی که نیاز به تخلیه دارد وهمچنین نظافت وضد عفونی آن ها مانند کیسه های ادراری –شیشه های ساکشن و....
 14.   مشارکت در انجام انما بیماران طبق دستور و روتین بخش
 15.  حفظ امنیت بیمار در رابطه با پیشگیری از بروز حوادث احتمالی
 16. کمک در امر توانبخشی مددجو (کمک در بکار بردن چوب زیر بغل و....)
 17.  انجام مراقبت از جسد طبق موازین شرعی
 18.  حفظ ونگهداری وسایل واموال شخصی بیمار براساس سیاست های مرکز مربوطه
 19.  جمع آوری وکنترل نمونه های آزمایشگاهی تحت نظارت پرستار مربوطه
 20.  انجام کلیه امور محوله طبق نظر سر پرست مربوطه

 


مطالب مشابه :


استخدام بهیار

بازار کار - استخدام بهیار - بازار کار پایگاه اطلاع رسانی استخدام و اشتغال ایرانیان
شکایت سازمان نظام پرستاری از فروشندگان مدارک جعلی «کمک بهیاری»

کمک بهیاران بیمارستان قلب شهید رجایی - شکایت سازمان نظام پرستاری از فروشندگان مدارک جعلی
شرح وظایف کمک بهیار

شرح وظایف کمک بهیار 1) کسب دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه. 2) تأمین نیازهای
تربیت 23 هزار کمک بهیار و ورود آنها به بازار کار

پرستاران مشهد - تربیت 23 هزار کمک بهیار و ورود آنها به بازار کار - - پرستاران مشهد
مجموعه جزوات کمک بهیاری

کمک بهیاران بیمارستان قلب شهید رجایی - مجموعه جزوات کمک بهیاری, این وبلاگ برای مطرح کردن
خورهه

نیروی کمک بهیار , خانم و آقا - باتجربه , جهت بیمار در منزل نیازمندیم 2 - 44271971 به یک بهیار
شرح وظایف کمک بهیاران

کمک بهیاران بیمارستان قلب شهید رجایی - شرح وظایف کمک بهیاران, این وبلاگ برای مطرح کردن
دوره کمک بهیاری یا کمک پرستاری

كشفي گفت: دوره آموزش کمک پرستاری سازمان نظام پرستاری یک دوره به مدت سه ماه و نیم شامل 100ساعت
بخشهای جدید بیمارستانی برای راه اندازی به پرستار احتیاجدارند

کمک بهیاران این وبلاگ برای مطرح کردن مشکلات و نقد های همکاران کمک بهیار طراحی شده.برای
من در بیمارستان روایتی از یک هم وطن از سوئیس2

کمک بهیاران بیمارستان قلب شهید رجایی - من در بیمارستان روایتی از یک هم وطن از سوئیس2, این
برچسب :