مزاج انواع حبوبات وغلات

 

images?q=tbn:ANd9GcTkMfmPXozTAgHZ6bscmwfصحيح ترين روش استفاده از حبوبات تركيب ان ها با يكديگر به نسبت درست است بهترين روش طبخ حبوبات استفاده از ارام پز و يا پخت با حرارت كم است.

حبوبات

نوع مزاج

درجه

مصلح

ارزن

سرد و خشك

1-2

عسل

باقلا تازه

سرد و تر

1

عسل، پوست كندن، جوشاندن در آب و ريختن اب آن پس از پختن ، روغن بادام ، پونه مرزه، فلفل داچين،اويشن، زيره، گلپر

باقلا خشك

سردو  خشك

1-2

برنج

سردو خشك

1-2

خيساندن در آب و نمك، زعفران، زيره سياه ، شويد

جو

سردو خشك

1

رازيانه، شيريني هاي طبيعي،انيسون، روغن هاي گياهي

جوي دو سر

گرم و خشك

1-2

كتيرا

ذرت

سردو خشك

 

شيريني هاي طبيعي روغن هاي گياهي

عدس

سردو خشك

1-2

مرزه،روغن بادام، سركه، گلپر، پختن با گوش حيوان جوان،روغن كنجدتازه پونه ، زعفران، روغن گاو

گندم

گرم و تر

1-2

سركه كهنه، شيريني هاي طبيعي

لپه

گرم و خشك

 

كتيرا

اقسام لوبيا

گرم و تر

 

دارچين،زنجبيل، خردل، زيره،نمك روغن زيتون، اويشن،فلفل، پختن با گوشت حيوان جوان

ماش

سردو خشك

1

زيره، ميخك ، انار ترش سماق، اب ترشك، روغن بادام، تخم كافشه، زنجبيل، دارچين، فلفل ، مصطكي خردل

نخود سبز

سرد و تر

1

آويشتن، دارچين، زنجبيل، فلفل سياه

نخود

گرم و خشك

1

خشخاش زيره شويد، كنجبين ساده  گلنگبين

برنج:

در طبيعت آن اختلاف نظر وجود داشته بعضي آن را گرم و بعضي سرد و بعضي معتدل دانسته ولي در درجه دوم خشك بودن ان اتفاق نظر وجود دارد و بعضي مركب القوي دانسته اند زيرا اگر در اب بجوشانند و ابكش كنند و چلو بپزند، جرم ان درجه اول رد و اب ان اول گرم مي باشد اما اگر كته و يا دم پخت كنند مايل به گرمي مي باشد.

توليد كننده خلط صالح و خواب هاي خوب بوده، دردرمان پيچش شكم و زخم روده اسهال خوني، اختناق رحم، امراض كليه و مثانه نافع است. خوردن برنج با شير و شكر كثيرالغذا بوه و محرك نيروي جنسي و چاق كننده مي باشد. خوردن ان با دوغ تازه و سماق، تسكين دهنده حرارت و تشنگي و درمان اسهال صفراوي است.

نكته:

برنج را بايد قبل از پختن در اب خيساند، چند مرتبه با اب شست و بعد پخت.

جو:

جو قليل الغذاتر از گندم بوده تسكين دهنده صفراو خون و عطش مي باشد. جو را بو داده تا حدي كه نه خام باشد و نه بسوزد، بعد يك مرتبه با اب گرم و يك مرتبه با اب سرد بشوييد، سپس خشك كرده و ارد و الك نماييد. با اين آرد(كه سويق ناميده مي شود) و قدري شكر، فرني بپزيد و به اطفال بدهيد كه بهترين غذاي آنان است و باعث تقويت و افزايش وزن كودكان مي شود.

هضم نان جو راحت تر از نان برنج بوده و سرد و قليل الغذا مي باشد. به دليل چسبندگي به معده و روده، در درمان اسهال و تب هاي گرم كه با ضعف معده همراه نباشد مفيد است. در سرد مزاجان باعث كوليت مي شود. مصلح نان جو، آب عسل و ابگوشت و شكر مي باشد.

عدس:

قابض دير هضم، نفاخ، غليظ كننده خون و مانع حركت آن در مويرگ ها مي شود. توليد خون سوداوي كرده، موجب ديدن خواب هاي مشوش و ضعف بينايي مي شود. پختن آن با سركه تقويت كننده معده و از بين برنده نفخ آن است و سوخته آن جهت سفيد كردن دندان مفيد است . ضماد ان با سفيد تخم مرغ جهت ترك پا مفيد است.

 

گندم:

بهترين غذي افراد متعدل المزاج بوده و غذئيت آن زياد و چاق کننده بدن و نيرو بخش است و موجب انسداد شده و براي كساني كه در رگ هاي بدن و دل و كبد و معده و .. تنگي دارند مضر مي باشد. خوردن گندم تازه و خام مولد كرم معده مي باشد.

بهترين نان، ناني است  كه  گندم سالم سفيد رسيده تازه شسته كه سبوس آن را به حد اعتدال (متوسط) جدا كرده، آرد كننده و خمير نمايند و ورز دهنده و خميرترش به ان اضافه نموده بگذارند بماند تا خمير آن ورايد و پف كند. سپس در تنوري با حرارت معتدل، آرام پخت نمايند. ناني كه گندم آن را نشسته و سبوس آن را نگرفته باشند سريع هضم

مي شودو به راحتي از معده خارج مي شود. و مضعف بدن، مولد خون سوداوي، بواسير ودر بعضي مزاج ها ملين است. ناني كه سبوس آن را به كلي گرفته باشند به سرعت از معده خارج شده و باعث انسداد كبدي و سنگ كليه مي شود.

ناني كه سبوس آن را خوب (متوسط) گرفته باشند كثير الغذا و مولد خلط متين و ديرهضم بوده، مصرف زياد آن براي گرم مزاجان مضر مي باشد. نان گندم تازه، خشك كننده رطوبت معده و جويدن آن براي كندي دندان موثر، چاق كننده و مقوي بدن است و خشك ان ديرهضم بوده باعث تشنگي مي شود. نان حاوي شنبليله، سياه دانه و ... اشتها آور بوده و باز كننده انسداد، خشك كننده رطوبت و تحليل برنده رياح مي باشد.

نكته:

نان شيرمال كه براي تهيه آن از شير و روغن استفاده مي شود يك از بهترين نان ها بوده و كثيرالغذا مي باشد

لوبيا:

لوبياي قرمز گرم تر از نوع سفيد آن مي باشد. دير هضم، نفاخ، توليد كننده خلط غليظ بوده، ملين سينه و ريه، مدر، شيرافزا، چاق كننده بدن و محرك نيروي جنسي مي باشد

ماش:

لطيف تر از عدس و نفخ آن كمتر از باقلا بوده، از بهترين حبوبات است. كثر الغذا، مولد خلط صالح بوده ولي ديرهضم مي باشد به خصوص ان كه پوست ان را كامل گرفته باشند. مصرف آن در فصل بهار و تابستان ، سرزمين هاي گرم و گرم مزاجان تب هاي گرم مفيد است چون باعث تسكنين حرارت، صفرا و خون است. ماش پوست كنده براي رفع يبوست و با پوست آن براي درمان اسهال مفيد است.

نخود:

تقويت كننده حرارت غريزي وريه، توليد كننده خون صالح، كثيرالغذا، چاق كننده، مدر ادرار و حيض و عرق، ملين طبع و زياده كننده شير و مني مي باشد. خوردن نخود با شير تازه براي گرفتگي صدا كه از خشكي باشد نافع است ولي اگر بيمار تب داشته باشد بايد به جاي شيراز اب استفاده كند. اگر يك شب نخود را در سركه خيسانده و صبح ناشتا بخورد و در آن روز چيزي ديگري ميل نكند براي كشتن كرم معده مجرب است.

 


مطالب مشابه :


طرز نگهداری برنج

فروشگاه اینترنتی خرید از برنج را در گونی کیسه یا سطل نگه داری برنج را حتما در جایی
خرید جهیزیه این روزها چقدر آب می خورد

ظرف در دار، جای حبوبات، سطل برنج یا بسیاری موارد ریز دیگر خرید شارژ اینترنتی 3
خاتون 81

پرداخت اینترنتی عوارض · خرید سطل بزرگ برای برنج و ریختن نمک سر گونی های برنج (7) ·
مزاج انواع حبوبات وغلات

خرید اینترنتی کیف پول و کارت برنج: در طبيعت آن اختلاف نظر وجود داشته بعضي آن را گرم و
آش آب غوره

جای آدامس در سطل زباله است نه در دهان شما! خرید اینترنتی کیف پول و کارت آلوما برنج
لیست جهیزیه

فروشگاه اینترنتی | خرید وخاک انداز دسته بلند آشپزخانه-سطل برنج بهاز کالا
نکاتی چند پیرامون مُصلحات غذایی

جای آدامس در سطل زباله است نه در دهان خرید ارزان خرید اینترنتی کیف پول و کارت آلوما
لیست خرید جهیزیه

یک خرید خوب دیس برنج سطل آشغال حمام و
مواد غذایی که سرطان‌زا هستند را بشناسید

جای آدامس در سطل زباله خرید اینترنتی کیف داده، دانه سویا، برنج و یا کلزا؛ در
برچسب :