موضوعات ارائه شده در رشته محیط زیست

رديف

عنوان

نويسنده

استاد راهنما

سال ارائه

1

اثرات رسوب زدائي حوزه سد سفيد رود بر اکوسيستم

محمد ميرزا جامتي سنگري

آذري تاکامي

66

2

اثر فضولات سنتي بر روي آبهاي جاري

ويکتور پوريادگار

نعمت اله خراساني

67

3

يک روش براي تشخيص و ارزيلبي حساسيت محيطي زمين به بهره برداري جنگل در مرکز و غرب نيوزلند

حسن خسروي کلهر

هوشنگ سبحاني

67

4

نقش سازمان حفاظت محيط زيست در ايران

مصطفي صفا

نعمت اله خراساني

67

5

بررسي مقدماتي جهت تهيه پارک ملي درياچه رضائيه

مجيد کارور

نعمت اله خراساني

67

6

بررسي خصوصيات برخي از پستانداران و جوندگان و اثرات آن بر جنگل

عليرضا شايخي

عادلي

67

7

اندوختگاههاي زيست سپهري

شهرام مهرپور

مجيد مخدوم

67

8

بررسي رودخانه هاي استان گيلان و منابع آلوده کننده آنها

علي نخشب

نعمت اله خراساني

67

9

تنوع اکولوژيکي

علي رضا سفانيان

محمود کرمي

69

10

انرژي

محمد رضا علمي

مجيد مخدوم

69

11

برنامه هاي حفاظت محيط زيست و تدابير اتخاذ شده در مديريت مصبها  (مصب Bob River veli) آفريقاي جنوبي

حميد فرحمند

مجيد مخدوم

69

12

اثر افزايش جمعيت بر محيط زيست

بختيار بيوقي

محمود کرمي

70

13

تغييرات اقليم کره زمين و سياستهاي بين المللي

عليرضا خجسته

مجيد مخدوم

70

14

آلودگي نفتي خليج فارس و بررسي اثرات آلودگي نفتي در سواحل استان بوشهر

عباسعلي زنده بودي

نعمت اله خراساني

70

15

مفهوم، موفقيت فعلي و آينده اندوختگاههاي زيست کره

سيد سعيد رضا سختي

مجيد مخدوم

70

16

چگونگي جمع آوري و دفن بهداشتي زباله در شهر سمنان

سيد مظفر طاهري

نعمت اله خراساني

70

17

بررسي مواد آلوده کننده فاضلابها و روش جداسازي و تصفيه مواد زائد

غلامرضا شيرازي

محمد رضا احمدي

70

18

ارزيابي ذخاير دريايي با استفاده از طول بدن

احسان کامراني

محمود کرمي

70

19

ارزش اقتصادي تالاب گميشان

عليرضا مهرجو

دکتر دياني

70

20

تحقيقات روز زيست محيطي در جهان

سيد محمد نصرتي

مجميد مخدوم

70

21

آثار تاريخ طبيعي ملي تحت حفاظت اداره محيط زيست

غلامرضا نوري

مجيد مخدوم

70

22

الگوي ارزيابي تغييرات محيط زيست

مسعود نيکوکار

مجيد مخدوم

70

23

ارزيابي احتمال خسارات اکولوژيک در مقياس ناحيه اي

ناصر کيوان راد

مجيد مخدوم

71

24

تاثير ساختار سيماي سرزمين بر اقليم منطقه اي و محلي

محسن مبارکي

مجيد مخدوم

71

25

نگاني بر مسائل زيست محيطي شهرستان کرج

اصغر محمدي فاضل

نعمت اله خراساني

71

26

شناخت و کنترل آلودگيهاي صوتي

غلامعلي مظلومي

مجيد مخدوم

71

27

نشخوار کنندگان وحشي ايران

کيوان احساني

امين اله دياني

71

28

حيات وحش استان کهکيلويه وبويراحمد

علي جان اسدپور

امين اله دياني

71

29

شکل گيري اکوسيستم هاي شهري

فردين الفتي

مجيد مخدوم

71

30

پرندگان ابزي ميانکاله

حسين باي

امين اله دياني

71

31

ظرفيت برد، رشد جمعيت، توسعه پايدار و در خور در پالاوان (فليپين)

افشين بنيادي

مجيد مخدوم

71

32

حيات وحش استان سمنان

ماشا، ا .. بهرامي نسب

امين اله دياني

71

33

بررسي مشکلات زيست محيطي دفع مواد زائد (آمل)

رحمت اله پاشا اميري

نعمت اله خراساني

71

34

بررسي پالايشگاه تهران به عنوان يک منبع آلوده کننده

کريم پوراسد مهرباني

نعمت اله خراساني

71

35

بيولوژي و پراکنش خرس قهوه اي و خرس سياه در ايران

ناصر توتچي

امين اله دياني

71

36

بررسي آلودگي هاي کليفرم در حوضچه غربي مرداب انزلي

فريبرز جمال زاده

محمد رضا احمدي

71

37

پراکنش پرندگان پارک ملي خجير و سرخه حصار

سيد مسعود حسيني

امين اله دياني

71

38

روشهاي اندازه گيري خواص فيزيکوشيميايي آب و کاربرد آن در تعيين ميزان آلودگي آب رودخانه کرج

رهي رهنمون

نعمت اله خراساني

71

39

بررسي بيولوژي و پراکنش گونه هاي حيوانات خانواده felidae (گربه سانان) و CANIDAE سنگ سانان در ايران

مسعود سجادي

امين اله دياني

71

40

بررسي و شناسايي پستانداران وحشي شکاري بزرگ در منطقه دم چنارستان کهکيلويه و بوير احمد

محسن صداقتي نسبت

امين اله دياني

71

41

حيات وحش شهرستان تالش

محمد صمدي

امين اله دياني

71

42

خانواده گوزن در ايران

افشين کرمي

امين اله دياني

71

43

بررسي ذخاير جنگلي ايران

فاطمه براش

مجيد مخدوم

72

44

فصول مشترک سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان جنگلها و مراتع کشور

بابک توکلي

مجيد مخدوم

72

45

پراکنش درناي معمولي در استان مرکزي

محسن حاجي شاه کرم

امين اله دياني

72

46

طبقه بندي موضوعي کشت مربوط به محيط زيست کتابخانه دانشکده منابع طبيعي

جواد رمضاني

مجيد مخدوم

72

47

بررسي تحولات نفوس و مسکن شهر تهران درسالهاي 65-62 ه.ش

حسين زراعي ساري

مجيد مخدوم

72

48

مفهوم پايداري اکولوژيکي

رضا محمد زاده تهمتن

مجيد مخدوم

72

49

حيات وحش استان يزد

رضا ملامحمد عليان

امين اله دياني

72

50

انتخاب محل براي پارکهاي تفرجي

منصور مسلم

مجيد مخدوم

72

51

رسانه هاي گروهي در خدمت محيط زيست

مهين ميرزائي

مجيد مخدوم

72

52

پستانداران بزرگ استان تهران

هاشم نصرتي

امين اله دياني

72

53

بيولوژيکي اقيانوس ها

سامان احتشام راد

مجيد مخدوم

73

54

علل موفقيت يا عدم موفقيت استقرار نهالها در خيابانها و پارکهاي موجود در منطقه 20 تهران

سيد محمد حسيني

نعمت اله خراساني

73

55

بررسي سرانه پارکها و مناطق حفاظت شده براي جمعيت شهرنشين و روستايي ايران

عليرضا حسيني

مجيد مخدوم

73

56

طبيعت و جلوه هاي آن در ايران قبل از اسلامض

جمشيد رحماني

شامخي

73

57

بررسي قدرت جايگزيني در ختان در خيابانهاي آزادي و انقلاب تهران

تورج رضائي اقدم

نعمت اله خراساني

73

58

شناخت و بررسي تهديد کننده حيات وحش منطقه حفاظت شده هفتاد ساله

حسين مهدي

محمود کرمي

73

59

عادات و رفتار

مازيار محمودي

محمود کرمي

73

60

بررسي وسعت پارکها و مناطق حفاظت شده در ايران

سودابه هادوي

مجيد مخدوم

73

61

آلودگي آبها و منابع آلوده کننده آبها در رودخاه هراز و بابلرود

رمضان امامي

نعمت اله خراساني

74

62

گات و محيط زيست

محمدرضا بهروز خوشقاب

مجيد مخدوم

74

63

بررسي نحوه دفع بهداشتي زباله در شهرستان بيرجند

عليرضا پورخباز

نعمت اله خراساني

74

64

مقدمه اي بر آلودگي هوا

محمد خالقي

نعمت اله خراساني

74

65

پرورش کرم ابريشم و اثرات زيست محيطي آن

غلامعباس سميعي

عادلي

74

66

بررسي وضعيت پرندگان پناهگاه حيات وحش فريدونکنار

احمد صابري

بهروزي راد

74

67

ايستگاههاي ميراث جهاني ايران و جهان

موسي کاظمي صوفي

مجيد مخدوم

74

68

انرژي و جهان فردا

نعمت اله خراساني

نعمت اله خراساني

74

69

حافظ و محيط زيست

پيمان همه خاني

نعمت اله خراساني

74

70

اکاليپتوس

رضا ياسري

مصدق

74

71

جنگل و آلودگي

حسين يوسفي سهرابي

نعمت اله خراساني

74

72

معرفي گونه هاي خوراکي خرچنگها و ميگوها و عمل آوري آنها

مهراب بنافي

غلامرضا رفيعي

75

73

آلودگي هاي ناشي از منابع پلاستيک

هادي بهناميان

نعمت اله خراساني

75

74

شناخت و بررسي عوامل تهديد کننده حيات وحش منطقه حفاظت شده خوش ييلاق در استان سمنان

علي اکبر رمضاني

افشين عليزاده

75

75

جنبه هاي مديريت در مدل سازي جمعيت

ايرج طلوع

افشين عليزاده

75

76

اثر شکار و زيستگاه بر جمعيت پرندگان قابل شکار

افشين فرهادي

افشين عليزاده

75

77

کاربرد رفتارشناسي در مديريت حيات وحش

سيد مصطفي منصوري

افشين عليزاده

75

78

کاربري کامپيوتر در مديريت حيات وحش

بهروز موزوني

افشين عليزاده

75

79

بررسي پراکنش منابع

آزيتا هاشمي طباطبائي

نعمت اله خراساني

75

80

بررسي پيرامون ساز و کار بوم سازگانها

رشيد صالح زاده

افشين عليزاده

76

81

ملاحظات زيست محيطي در طراحي و توسعه شهرها

محمد رضا طاهر زاده

اصغر محمدي فاضل

76

82

پارکهاي ملي و مناطق حفاظت شده کشور

امير عباس مشهدي

مجيد مخدوم

76

83

تجزيه عاملها و کاربرد آن در شيلات

حسن احمدي

محمود کرمي

77

84

آب و حيات وحش

غلامرضا اسکندري

افشين عليزاده

77

85

روشهاي بررسي دوزيستان

حميد رضا الهيان

افشين عليزاده

77

86

غناي گونه اي اندازه  گيري و ملاک سنجش تنوع زيستي

مطالب مشابه :

رئوس برنامه هاي هفته هواي پاك در سال 1389

روابط عمومی محیط زیست استان همدان - رئوس برنامه هاي هفته هواي پاك در سال 1389 - جلوه های محیط
اتاق فکر سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی استان همدان راه اندازی شد.

اتاق فکر سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی استان همدان محیط زیست محیط زیست همدان;
لک لک سیاه در تالاب آق‌گل همدان دیده شد

کارشناس حفاظت محیط زیست استان همدان با بیان اینکه برای نخستین بار لک‌لک سیاه در تالاب آق گل
ناپایداری آب دراستان همدان

(مطالعة موردي: استان همدان) دیده بان محیط زیست (مژگان جمشیدی) توسعه پایدار(مهری احمدی)
گزارش اجرای برنامه کلوپ آموزشی، تفریحی محیط زیست

اداره کل محیط زیست استان همدان; اتاق فکر سمن های زیست
موضوعات ارائه شده در رشته محیط زیست

بررسي مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست در استان همدان. از محیط زیست همدان به
برچسب :