تئوری مدیریت پیشرفته

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی:

کتاب معرفی شده برای امتحان درس تئوری مدیریت پیشرفته:

مبانی تئوری و طراحی سازمان                          ریچارد ال دفت

 ترجمه علی پارساییان  و سید محمد اعرابی

فصلهای ۹و۱۰و۱۲و۱۳و۱۴ نیز حذف می باشند


مطالب مشابه :


خلاصه کتاب تئوری و طراحی سازمان ریچارد ال.دفت

خلاصه کتاب تئوری و طراحی سازمان ریچارد ال.دفت. تئوری و طراحی سازمان ریچارد ال. تئوری های
خلاصه جلد اول تئوري و طراحي سازمان

مباحث مدیریت - خلاصه جلد اول تئوري و طراحي سازمان مؤلف: ريچارد ال دفت؛ترجمۀ:اعرابي-
پاور پوینت کتاب تئوری و طراحی سازمان ریچارد ال دفت

دانشجویان مدیریت بازرگانی علوم تحقیقات - پاور پوینت کتاب تئوری و طراحی سازمان ریچارد ال دفت
خلاصه کتاب تئوري و طراحي ساختار ريچارد ال دفت(بخش 1 ،مقدمه و تاریخچه)

خلاصه کتاب تئوري و طراحي ساختار ريچارد ال دفت(بخش 1 ،مقدمه و ساختار و طراحي سازمان.
خلاصه کتاب تئوري و طراحي ساختار ريچارد ال دفت(بخش 3)

خلاصه کتاب تئوري و طراحي ساختار ريچارد ال دفت و انرژي آن كاهش يابد و سازمان نتواند
خلاصه کتاب تئوری و طراحی سازمان ریچارد ال دفت

ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تحول چمران - خلاصه کتاب تئوری و طراحی سازمان ریچارد ال دفت -
تئوری مدیریت پیشرفته

مبانی تئوری و طراحی سازمان ریچارد ال دفت ترجمه علی پارساییان و سید
منابع دکتری مدیریت گرايش هاي مختلف (PH.d management)

1-3- تئوری و طراحی سازمان (جلد اول و دوم) ، مولف: ریچارد ال دفت(1998)، مترجمان:
برچسب :