سيستم انژكتوري بنزيني

سيستم انژكتوري بنزيني

علت پيدايش سيستم هاي انژگتوري اين بود :

1. كاهش مصرف سوخت بدليل وجود سيستم كنترل مصرف

2.افزايش عمر موتوربه دليل كاهش قطعات مكانيكي

3.كاهش ارتفاع موتوربه دليل حذف كاربراتور

4.قدرت شتاب گيري بالا بدليل اينكه سوخت بصورت اتميزه در پشت سوپاپ ورودي آماده است و همچنين

 آوانس به موقع ودقيق باعث بالا رفتن قدرتشتاب گيري

5.قابليت استارت بهتر در هواي سرد به دليل تزريق سوخت با توجه به درجه حرارت موتور

6.خام سوزي كمتر درسيستم به دليل اندازه گيري دقيق سوخت با توجه به شرايط موتور

7.توزيع به اندازه سوخت بين سيلندر ها

با داشتن مزاياي بيشتر نسبت به نوع كاربراتوري ونداشتن عيب هاي اين سيستم  انژگتور سريعا رشد يافت

 ومورد استفاده قرار گرفت.

اما تفاوت اساسي سيستم انژگتور با سيستم كاربراتوري در سيستم سوخت رساني ودسته سيم و وجود سنسورهاي براي رساندن اطلاعات به ECU است.

 

ECU : فرمانده وتصميم گيرنده اصلي در اين مجموعه ميباشد كه واحد كنترل كننده الكترونيكي مي باشد

سنسورها : يا حسگرها به قطعاتي گفته ميشود كه شرايط كاركرد موتور رابه ECU ارسال ميكنند  

 عملگرها : يا فرمانبرها به قطعاتي گفته ميشوند كه هر كدام با توجه به وظيفه خود در زمان مودر نظر از

ECU فرمان دريافت نموده و وظيفه خود را در جهت كمك به موتور انجام مي دهند   

بطور كلي سيستم هاي انژگتوري به سه دسته تقسيم مي گردنند : 

1.سيستم انژگتوري پاشش تك نقطه اي (SPEI)مانند  دوو ريسر

2.سيتم انژگتوري پاشش چند نقطه اي (MPFI)كه درتقريبا در تمام  خودرو هاي استفاده شده است 

3.سيستم انژگتوري پاشش مستقيم بنزيني (GDI)                                               

 

 

  

مدلهاي انژگتوري مختلف:

A : دسته غير ترتيبي :

كه دراين دسته چهار انژگتور باهم عمل پاشش راانجام ميدهند به اين دسته مگنتي مارلي گفته ميشود مانند : سري اول پژوپرشيا وسمند 

B: دسته نيمه ترتيبي :

در اين دسته انژگتورها بصورت جفت جفت پاشش ميكنند يعني انژگتور 1و4 باهم وانژگتورهاي 2و3 نيز باهم عمل پاشش را انجام مي دهند كه به گروه SL96  معروف است مانند: پژو 405 و پژو RD

c: دسته ترتيبي :

اين دسته با پيشرفت تكنولوژي جايگزين جايگزين دو گروه قبلي شد وامروزه در تمام اتومبيل هاي ساخته

 شده از اين گروه استفاده مي گردد دراين نوع ترتيب پاشش بصورت 1.3.4.2 ميباشد  اين دسته معرف

 S2000 وسيستم بوش وsimens است مانند پژو پرايد و206

 

اما درECU  براي بررسي خطاي پيش آمده كه چراغ چك روشن ميگردد بايد دستگاه دياگ را به ECU متصل

 نمود براي اين قسمت يك كابل رابط بين ECU و دستگاه دياگ قرارداده ميشود كه در خودروها اين محل

 متفاوت ميباشد :

در 206 داري يك سوكت 16 پايه است كه در زير فرمان قرار دارد

در 405و پارس و سمند در كنار مخزن روغن ترمز قرار دارد

در سمند LX در زير فرمان قراردارد

در RD و ROA نيز در كنار مخزن روغن ترمز قرار دارد

در پيكان داخل جعبه ECU قرار دارد

در زانتيا در داخل جعبه فيوز زير فرمان قرار دارد

_درسستم مگنتي مارلي ميزان سوخت و آوانس جرقه را ميتوان بطور دستي تنظيم نمود

_درمدل SL96 فقط ميتوان مقدار سوخت را بصورت دستي تنظيم نمود

 

اما در اين مبحث ما فقط به تشريح عملگر ها مي پردازيم : 

عملگر هاي سيستم انژگتور عبارتند از :

1.رله فن

2.كوئل دوبل

3.پمپ بنزين 

4.استپ موتور

5.شير برقي كنيستر

6.عقربه دور سنج موتور

7.چراغ اخطار عيب ياب

8.انژگتور

9. رله دوبل

 

 

اما پس از ارسال سيگنال هاي كه از طرف سنسورها به ECU كه اين سيگنال ها بصورت ولتاژ(آنالوگ)به

ECU ارسال ميگردد بايد به ديجيتال تبديل گرددند كه اين كار توست قسمتي به نام A/B كه يك مدار

 الكترونيكي است انجام مي پزيرد:

 

رله دوبل:

رله دوبل يكي از قطعاتي مهم سيستم انژگتوري است كه در 3حالت  سوئيچ باز ِ سوئيچ بسته ِوخودرو

 روشن برق قطعات زير را تامين ميكند.

1.ECU

2.پمپ بنزين

3.انژگتورها

4.كوئل دوبل

5.شير برقي كنيستر

6.برق المنت گرم كن سنسور اكسيژن

7.المنت گرم كن دريچه گاز

8.برق چراغ عيب ياب

اگر اين قطعه خراب گردد برق اين سيستم ها قطع ميگردد و يكي ازنشانه هاي سريع براي پيي بردن به

 خرابي اين قطعه روشن نشدن چراغ چك بعد از سوئيچ باز است

محل قرارگيري:

اين قطعه در خودروها محلش متفاوت است براي مثال:

1.در پيكان و پژو RD داخل جعبه ECU قراردارد

2.در پژو وسمند در زير سيني فن قرار دارد

3.در پژو 206 درزير ECU قراردارد

4.در پرايد در كنار باطري چسبيده به باطري قراردارد

ساختار داخلي :

رله يك سوئيچ الكترومغناطي است كه با يك جريان كم مي تواند جريان زياد را انتقال دهد

رله تشكيل شده است از 1.بوبين 2.يكعدد پلاتين دوبل كه متشكل از قسمت رله اصلي رله قرت است

مدار الكتريكي:

رله توسط يك كانكتور 12الي 15 پايه به دسته سيم اصلي متصل ميشود پايه 2و8و11و15 داراي برق 12

 هستند.

 پايه 14در موقع باز بودن سوئيچ ولتاژ 12 دارداز پايه4 برق انژگتور –از پايه 5 برق كويل واز پايه 6 برق گرمكن

 تامين ميگردد.

از پايه 13 برق پمپ بنزين واز پايه 9برق شير كنيستر تامين ميشود

در زمان خاموش بودن از پايه 10 ودر سوئيچ باز از پايه 1 برق ECU تامين ميگردد

 

شرح كار:

عملكرد رله در 3مرحله است

1.سوئيچ بسته: كه دراين حالت برق 12 براي نگهداري اطلاعات به ECU ارسال ميگردد

2.سوئيچ باز: در اين حالت رله به مدت 2تا5 ثانيه براي اجزا زير برق 12 مي فرستد

1.ECU 2.پمپ بنزين 3.انژگتورها .4  كوئل دوبل 5.شير برقي كنيستر 6.المنت دريچه گاز 7.المنت گرمكن دريچه گاز 

3.مرحله موتور روشن :

دراين حالت رله دوبل دائما برق اجزا بالا وسنسور سرعت خودرو وهنگاميكه خودرو روشن ميگردد ولتاژ 12

 ارسال ميگردد

روش عيب يابي :

در اثر سوختن چه رله اصلي چه رله قدرت خودرو روشن نميگردد

روش هاي تست رله

A:روش تست ولتاژي :

B: تست اهمي :

انژكتور: 

انژكتور درايران دو مدل است كه عبارتند از:

  مخروطي :مانند 405،پارس،زانتيا

 استوانه اي: مانند 206،پيكان،روآ ، پرايد

انژكتور يك وسيله الكتريكي مغناطيسي است كه به منظور تنظيم ميزان پاشش سوخت ،متناسب با نياز

 موتور وهمچنين فراهم كردن شرايط كار كرد مطلوب در يك سيستم تزريق سوخت طراحي شده است

 انژكتورسوخت را داخل مانيفولد هواي ورودي پشت سوپاپ اسپري كرده و به حالت اتميزه در مي آورد

محل قرارگيري آن روي ريل سوخت است وبه وسيله يك پايه به آن بسته ميشود و توسط 2 عدد اورينگ

 آبندي ميشود يك سر انژگتور داخل ريل سوخت و سر ديگر آن داخل مانيفولد هواي ورودي قرار دارد     

ساختار داخلی انژکتور:

هر واحد انژکتور از قسمت های زیر ساخته شده است:

1- سوزن انژکتور

2- سیم پیچ سلونوئیدی

3- فنر پشت سوزن انژکتور

4- پوسته انژکتور

5- دو عدد اورینگ آبندی

6- در بعضی خودروها مثل مدل مخروطی دارای صافی بنزین است

 

مدار الکتریکی انژکتور:

انژکتور دارای یک سوکت دو پایه است

۞ پایه 1 ولتاژ 12 ولت مثبت را به طور دائم از رله دوبل می گیرد

۞ پایه 2 ولتاژمنفی را از (ECU) بصورت منقطع (در زمان پاشش) دریافت می کند 

شرح کار انژکتور:

وقتی سوئیچ باز است یک برق 12 ولت مثبت بطور دائم به یکی از پایه های انژکتور می رسد و آن را برق

 دار می کند و در زمان پاشش (ECU) ولتازمنفی را ارسال می کندکه باعث آه ن ربا شدن سیم پیچ انژکتور

 شده و سوزن انزکتور را از روی نشیمنگاه خود به عقب می کشد در این هنگام سوخت با فشار سه

 اتمسفر داخل منیفلد هوا اسپری می شود و هر گاه زمان پاشش انژکتور به پایان برسد (ECU) ولتاژمنفی

را قطع می کند و سوزن با فشار فنر پشت آن در نشیمنگاه می نشیند و سوخت قطع می شود.

 

پودری و با زاویه 10 درجه به داخل مانیفولد هوای ورودی پشت سوپاپ ورودی اسپری می کند تا از تغلیظ

 سوخت جلوگیری کند 

نيازهاي اوليه: 

پايداري، مشخصات و عملكرد انژکتور بايد در شرايطي مثل زمان هاي طولاني و کوتاه پاشش، پاشش در

 زمان سرد،گرم و غيره تضمين شوند. در بين 6 مورد پاييني، پنج مورد اول مشخصات اصلي اند و مورد آخر

 مربوط به پايداري سيستم مي باشد 

1-   نرخ جريان دقيق سوخت

2-   وضعيت عملکرد خوب در نرخ جريان کم و عملكرد در محدوده وسيع

3-   مشخصات پاشش خوب

4-   عدم نشتي

5-   صداي كم

6-   فعاليت پايدار و پيوسته   

روش های عیب یابی انژکتور:

هر گاه خودرو دچار ریپ زدن و تک کار کردن می شود ممکن است یکی از انژکتور ها معیوب باشد عیب ها

می تواند در مدار الکتریکی و یا مکانیکی و یا در اثر کثیف شدن و داخل شدن آب پشت سوزن انژکتور بوجود

 آمده باشد.

 

تست اهمی انژکتور: 

 سوکت انژکتور را در آورده و مقاومت سوزن انژکتور را بدست می آوریم

 مقاومت انژکتور استوانه ای بین 9.5 تا 14.5 اهم است

مقاومت سوزن مخروطی بین 12.5 تا 17.5 اهم است

 

تست لامپی انژکو:

 برای لامپ تست انژکتور می توانید یک (LED) بامقاومت 520 الی 490 اهم متصل کنیدو قسمت مثبت

 (LED) رابه مثبت باطری و قسمت منفی را به منفی سوکت انژکتور متصل کرده و جای مقاومت فرقی

 نمی کند که بعد یا قبل از (LED) باشد خودرو را روشن کرده لامپ به همراه انژکتور کار می کند.

 

ديگر راه تست انژكتور نحوه پاشش، گوش دادن به صداي انژگتور ،شكل موج منحني و بررسي برق انژگتور

 ميباشد 

نحوه پاشش انژگتور:

 

سرعت پاشش در انژكتور، به فشار پاشش، زمان پاشش و اندازه روزنه بستگي دارد.به همين جهت، براي

 كنترل سرعت پاشش سوخت بوسيله زمان روشن بودن انژكتور فشار سوخت بايد تحت هر فشاري در

منيفولد هواي ورودي ثابت بماند. سرعت پاشش سوخت مورد نياز موتور توسط (ECM) تعيين مي‌گردد. اگر

 فشار سوخت بالا باشد سرعت نيز بالاست و نيز بالعكس، پاشش در منيفولد هواي ورودي اتفاق مي‌افتد.

بنابراين، در مقابل فشار جو، اگر فشار مطلق منيفولد هوا پايين باشد، سرعت پاشش  بالا خواهد بود و اگر

 فشار زياد باشد، سرعت نيز كم مي‌شود.

به همين جهت، رگلاتور فشار سوخت،  فشار سوخت را همواره بالاتر از فشار پاشش پايه منيفولد نگاه

 مي‌دارد تا سرعت پاشش را تنها از طريق زمان منبع تغذيه برق انژكتور كنترل كند. از اينرو، در مي‌يابيم كه

 رگلاتور  فشار سوخت، فشار پاشش  انژكتور را در سطحي مخالف فشار منفي منيفود هوا تنظيم مي‌كند

 

 

رگلاتور فشار از محفظه فلزي بيروني، دريچه ديافراگم، محفظه ديافراگم و محفظه سوخت

 تشكيل شده است. محفظه ديافراگم از طريق شيلنگ خلاء به مخزن متصل است و از اين

جهت داراي فشاري منفي از منيفولد گاز مي‌باشد. وقتي فشار سوخت بيش از حد مشخص شده باشد،

 ديافراگم توسط خلاء ايجاد شده از روي مخزن بالا مي‌رود و سوخت مازاد از طريق لوله بازگشت به باك

 سوخت بر مي‌گردد.

 

سيستم خودكار قطع سوخت:

دستگاهي ايمني است كه باعث جلوگيري از آتش سوزي هنگام تصادف مي گردد. اين دستگاه، نيروي

 الكتريكي پمپ سوخت را هنگاميكه سنسور، تصادف را تشخيص دهد، قطع مي‌كند. جايگاه سنسور در سمت چپ موتور است.

محدوده عملكرد:

 بيش از 15 مايل بر ساعت تصادف از جلو: ماشين بايد خاموش باشد

14 مايل تا 9 مايل بر ساعت : منطقه خاكستري

 زير 8 مايل بر ساعت پيش از تصادف : ماشين نبايد خاموش باشد

 

اگر خودرو تصادف بكند، ساچمه فولادي بالا مي‌رود. ساچمه، اتصالات متحرك را هل مي‌دهد و كليد قطع

 مي‌گردد.

استپر موتور (STEPPER MOTOR) :

استپر موتور دارای عناوین دیگر همانند موتور مرحله ای دور آرام و موتور پله ای نیز می باشد.

 این قطعه شامل یک سوزن و روتور و هسته مغناطیسی و دو عدد سیم پیچ که با تغذیه معکوس کار

می کنند.  

وظایف استپر موتور: 

1- ایجاد حالت ساسات در حالت سرد بودن موتور

2- کمک به تنظیم سوخت و هوای دور آرام و تثیت دور های ناپایدار موتور

3- تنظیم دور آرام در زمان گرفتن بار اضافی از موتور (کولر،فرمان هیدرولیک،....)

4- جلوگیری از بسته شدن سریع مسی هوا زمانی که در سرعت ای بالا راننده به طور ناگهانی پا را از روی پدال گاز بر می دارد.

موتور مرحله اي در دو مدل است:

 1.خطي    2.چرخشي

1. مدل خطي:

 

2.چرخشي

  

مدار برقی استپر موتور:

 موتور مرحله ای مستقیما توسط (ECU) کنترل می شود و سوکت آن به شرح زیر است

 پایه های  AوD یا 1 و 4 (بیرونی ها) مربوط به سیم پیچ اولیه است.

 پایه های BوC یا 2 و 3 ( داخلی ها) مربوط به سیم پیچ ثانویه است.

 محل قرار گیری استپر موتور:

برای تامین هوای مورد نیاز در دور آرام یک مدار کنار گذر  یا بای پس لازم است که در کنار دریچه گاز

 تعبیه شده است این مسیر کنار گذر توسط نوک شافت موتور مرحله ای یا همان سوزن باز و بسته می شود

 بنابراین حجم هوای ورودی در دور آرام موتور به فرمان (ECU) و حرکت موتور مرحله ای بستگی داشته و

 تنظیم می شود.

 نوع استپر موتورچرخشي:

عیب یابی موتور پله ای:

کثیفی یا خرابی موتور پله ای معایب زیر را در بر دارد :

1- جرم گرفتگی شافت استپر موتور باعث بد کار کردن موتور در دور آرام می شود

2- گیر کردن شافت استپر موتور باعث روشن نشدن خودرو و یا خاموش شدن آن در دور آرام می شود

3- ریتایمینگ نشدن موتور مرحله ای باعث گاز خوردن زیاد خودرو در دور آرام می شود

4- در هنگام رانندگی در سرعت بالا هنگام برداشتن پا از روی پدال گاز خودرو دچار کپ کردن (مکث یا گیر

 کردن استپر موتور) می شود

5- در زمان دور آرام موتور با زدن کولر و چرخاندن فرمان هیدرولیک و ایجاد بار اضافه بر موتور، موتور دچار

 لرزش شده و خاموش می شود

6- موتور در دور آرام دچار نوسان می شود 

سرویس استپر موتور:

ابتدا سوئیچ خودرو را می بندیم سپس درب ا خودرو را باز و سوکت برق استپر موتور را جدا

می کنیم سپس دو عدد پیچ چهار سو خور را باز کرده و استپر را در آورید و توسط پارچه نظیف میز

کرده (داخل نشیمنگاه استپر) و داخل هوزینگ یا محل نشستن استپر در روی دریچه گاز را تمیز کرده

بطوری که درون آن خطی نیفتد و از پیچیدن دستمال به دور ابزار تیز و داخل کردن آن در هوزینگ جدا

 خودداری نمایید

نکته های مهم برای تمیز کردن استپر:

 ۞ به هیچ عنوان از بنزین و تینر استپر را تمیز نکنید چون باعث از بین بردن لاک روی سیم پیچ استپر می شود

 ۞ موقع تمیز کردن هوزینگ استپر دقت کنید که خش نیفتد

 ۞ موقع تمیز کردن استپر نوک استپر را نچرخانید زیرا باعث از بین رفتن تنظیمات و همچنین خرابی دنده های استپر می شود آن را به صورت خطی تمیز کنید

 ۞ نوک شفت استپر از جنس فلز حساس است نباید با پوست بدن تماس داشته باشد چون الکتریسیته بدن به آن تخلیه شده و باعث بهم خوردن ریتایمینگ می شود بنابراین بین دست و نوک استپر دستمال تنظیف قرار گیرد و بعد از تنظیف مقداری روغن با غلظت كم  به آن بزنید برای روان کاری دنده های استپر موتور

 ۞ برای اسپری کردن ، استپر موتور را بصورت عمودی قرار دهید و اسپری را رو به زمین اسپری کنید تا داخل سیم پیچ استپر موتور نشود.

 ۞ یکی از عوامل مهم بالا بودن مصرف سوخت در خودرو های انژکتوری ناشی از ریتایمینگ نبودن استپر موتور است.  

 روش های ریتایمینگ کردن استپر موتور(معرفی میزان کورس استپر به ECU):

 عمل ریتایمینگ به دو صورت دستی و با دستگاه دیاگ صورت می پذیرد

 1- عمل ریتایمینگ به صورت دستی:

ابتدا سوئیچ را در داخل مغزی سوئیچ قرار داده سپس به مدت ده ثانیه سوئیچ را باز می نمائیم مجدد به مدت ده ثانیه سوئیچ را می بندیم و مجددا به مدت ده ثانیه سوئیچ را باز می کنیم و بدون گاز دادن خودرو را استارت زده و روشن می کنیم پس از روشن کردن خودرو کولر خودرو را (اگر خودرو فاقد کولر بود با چرخاندن چند بار غربیلک فرمان هیدرولیک یا روشن کردن چراغ های جلو )(هدف بار کشیدن از موتور در دور آرام است تا فعالیت استپر به انتها برسد (ماکزیمم)) پس از سه دقیقه بار کشیدن از موتور خودرو را خاموش نمائید با این عمل شما استپر خودرو را به کامپیوتر معرفی می کنید در مجموع به این حالت ریتایمینگ می گویند 

2- عمل ریتایمینگ توسط دیاگ :

دراين حالت با استفاده از دياگ استپر را ecu معرفي ميكنيد

 پمپ بنزین:

در خودرو های انژکتوری وظیفه ارسال سوخت با فشار بالا به ریل سوخت را بر عهده دارد.

پمپ بنزین به دو صورت داخل باک و خارج باک وجود دارد. 

۱ـ خارجی (خارج از باک ، زیر صندوق عقب در جلوی باک قرار دارد)

2ـ داخلی ( در داخل باک و معمولا در زیر صندلی عقب بین صندلی و صندوق عقب قرار دارد)

پمپ هاي داخل باكي در داخل باك سوخت، و بعضي از پمپ ها، خارج از باك نصب مي شوند.

 اغلب پمپهاي داخل باك بدليل خاصيت ضد صدا و ضد قفل گازي ترجيح داده مي شوند و مورد استفاده قرار

 مي گيرند. پمپ سوخت از يك موتور DC ، يك سوپاپ تنظيم كننده يك طرفه و يك سوپاپ اطمينان تشكيل

 شده است،  كه داراي جرياني نسبتا بالاست كه بوسيله رله كنترلي، كنترل مي گردد. 

 

مدار الکتریکی پمپ بنزین:

در پمپ بنزین های خارج از باک ، دو سیم برق به پمپ متصل می شود که یکی ولتاژ 12 ولت مثبت دارد که بعد از گذشتن از رله دوبل و همچنین گذشتن از سوئیچ ثقلی (اینرسی) به کانکتور مثبت پمپ بنزین وصل و دیگری ولتاژمنفی یا اتصال بدنه است.

در پمپ ینزین های داخل باک یک کانکتور، چهار سوکتی وجود دارد که دو پایه مانند پمپ خارج باک وظیفه ارسال سوخت را بر عهده دارند و دو پایه دیگر به شناور باک برای تایین سطح سوخت باک متصل می شود

 

 

پمپ سوخت داخل باك (سيستم سوخت غير برگشتي) :

در داخل پمپ بنزین یک سوپاپ مهم وجود دارد که کارهای زیر را انجام می دهد:

مانع از خالی شدن مدار سوخت رسانی در مواقع خاموش بودن موتور می گردد(جلو گیری از هوا گرفتن مدار و تسریع در روشن شدن خودرو )

 از ایجاد حباب در مجاری سوخت جلوگیری می کند (مانع از فراهم آمدن عامل سوم یعنی اکسیژن در اطراف روتور و زغال های پمپ بنزین می شود(مانع از آتش سوزی))

 

عيب پمپ بنزين:

 در دور آرام موتور خاموش می شود

 شتاب گيري ضعيف موتور، و كاهش نا گهاني دور موتور در حركت

 صدای پمپ بنزين بسيار زياد است.موتور به سختی روشن می شود و يا اصلا روشن نمی شود. 

 

شیر برقی کنیستر (CANISTER PURGE VALVE) :

شرح شیر برقی کنیستر:

این قطعه با فرمان (ECU) کار می کند و مسیر بازیافت بخارات بنزین را از مخزن کنیستر به سمت مانیفلد هوا ی ورودی باز و بسته می کند.

محل قرار گیری شیر برقی کنیستر :

در داخل کاپوت و معملا نزدیکی سوئیچ اینرسی است.

ساختار داخلی شیر برقی کنیستر :

دارای دو مجرای ورودی و خروجی است مجرای ورودی آن به کنیستر و مجرای خروجی آن به مانيفولد

 هوای ورودی وصل می شود در داخل پوسته بوبینی وجود دارد که با جریان برق شیر را باز می کند و اجازه

 عبور بخارا کنیستر را می دهد . 

كويل:

كويل داراي دو ترمينال ميباشد:

1.ترمينال فشار ضعيف   2. ترمينال فشار قوي

وظايف:

وظايف كويل عبارت است توليد ولتاژ بالا براي جرقه زني شمع ها به اندازه لازم براي سر شمع

محل قرار گيري اين قطعه در جاي قبلي دلكو مي باشد در خودروهاي 206، زانتيا ، ما كسيما ، سوزوكي كويل بطور مستقيم بر روي سر شمع ها قرار گرفته است

در 206 ،زانتيا كويل بصورت يكپارچه بر روي شمع ها است ولي در خودروي ماكسيما، لوگان، مزدا 323

سوزوكي بصوذت واحد تكي ميباشد 

روش بررسي سيستم جرقه زني به قرار زير است: 

 آزمايش جرقه (شمع)

 بررسي مقاومت كويل

 اندازه گيري منحني كويل اوليه در حالت دور آرام و غيره

 براي اجراي آزمايش جرقه (شمع)، واير را از سرشمع جدا كنيد و جرقه توليد شده از كابل واير را بررسي

 كنيد. 

جريان الكتريكي از رله دوبل به سيم پيچ اوليه كويل ميرسدسپس ECU با وصل جريان منفي كويل در زمان

 مورد نظر باعث شارژ سيم پيچ اوليه شده وزماني كه جرقه لازم است با قطع جريان منفي باعث ريزش جريان

 در سيم پيچ تانويه وتوليد ولتاژ بال براي شمع ميكند.

اگر كويل بسوزد موتور روشن نميگردد وچراغ چك روشن ميگردد

كنترل كننده گاز خروجي (EGR):

گاز اگزوز محتوي NOx   است كه به اندام مخاطي و سيستم عصبي مركزي انسان آسيب مي‌رساند. بعلاوه علت اصلي توليد گاز‌هاي گلخانه اي مي‌باشد. HC و CO  از انفجار ناقص بوجود مي‌آيند، در نتيجه با انفجار بهينه و كافي، از مقدار اين دو ماده كاسته مي‌شود و فعاليت موتور بهتر مي‌گردد. با افزايش دماي انفجار مقدار NOx   نيز افزايش پيدا مي‌كند و در دماهاي بالاي °2000 سانتيگراد نيز بطور معمول به سرعت اين اتفاق مي‌افتد، پس دماي انفجار بايد تا حد ممكن پايين بيايد تا حجم NOx  كاهش پيدا كند

كم كردن دماي انفجار يكي از راههاي كاهش NOx  مي‌باشد، اما بعضاً گاز اگزوز را (15% مخلوط ورودي) را دوباره منتشر مي‌كند تا گاز اوليه CO2  را به محفظه احتراق بكشاند 

بسته به نوع كنترل فشار خلاء سوپاپ محفظه خلاء EGR ، انوع كنترل كننده فشار خلاء به دو نوع مكانيكي كه EGR كمتري مصرف مي‌كند (%15 تا 5) و نوع الكترونيكي كه EGR بيشتري (بيش از %15) مصرف مي‌كند تقسيم مي‌شود.

1ـ نوع كنترلي فشار خلاء:

 اين نوع پايه‌اي‌ترين كنترل كننده است، كه سوپاپ EGR را با استفاده از فشار خلائي دريچه گاز ، كنترل مي‌كند. درحالت دور آرام يا موقعي كه دريچه گاز كاملاً باز است، فشار ورودي به اندازه كافي كم مي‌شود تا توسط نيروي فنري EGR ديافراگم EGR تحت تاثير قرار بگيرد. سپس سوپاپ EGR  بسته مي‌شود. در غير اينصورت نرخ EGR بنا به بزرگي مدخل خلاء، از سوپاپ EGR به منيفولد هوا منتشر مي‌شود

2ـ نوع كنترل الكترونيكي:‌

اين نوع، اطلاعات دريافتي وضعيت عملكرد موتور از طريق سنسورهاي مختلف و سيگنال‌هاي ميكروپروسسور را مورد استفاده قرار مي‌دهد تا شير برقي را را به كار اندازد و باز شدن سوپاپ EGR راكنترل كند.

 

چراغ چك :

اين چراغ در اغلب خودروهاي در روي پنل قرار ميگيرد وبه شكل زرد رنگ مي باشد در صورت بروز اشكال در سيستم ECU فرمان روشن شدن رابه چراغ صادر منماييد تا راننده را از بروز اشكال در سيستم  مطلع سازد

مدار الكتريكي آن تشكيل شده است دو پابه كه يكي به ECU  و يكي به سوئيچ وصل مي گردد

شرح كار :

پس از باز شدن سوئيچ Ecu چراغ اخطار را روشن ميكند اما بعد از زدن استارت وروشن شدن خودرو

ECU برق چراغ عيب ياب را قطع مي نمايد.

اما در عملكرد چراغ عيب ياب متوان آن را بدين شكل تشريح كرد كه:

1.در عملكرد نرمال يا ايراد كوچك : هنگامي سوئيچ باز است چراغ روشن ميگردد

2.ايراد بزرگ : ايرادي كه در نتيجه موارد زير ايجاد ميگردد

A.خطر خرابي موتور وجود دارد

B.خطر امنيتي وجود دارد مانند آتش سوزي 

C.احتراق ناقص وانتشار آلاينده وآسيب رسيدن به كاتاليست وجود دارد

اما چراغ چك در صورت خرابي سنسور اكسيژن ، كويل ، انژكتور ، ناك سنسور ، ECU و...... روشن

 ميگردد.

در ضمن اطلاعات بالا و اعداد بيشتر مربوط به خودروي پرايد مي باشد

تهيه كننده : مهندس حسين اندرزجو (مشهد مقدس 1388)

 منبع : گردآوری


مطالب مشابه :


تقویت سیستم برق و جرقه زنی در خودرو

یکی از راههای افزایش قدرت اتومبیل تقویت سیستم برق و جرقه زنی در اتومبیل می باشد، كلآ يك سيستم Ignation به ... فیلمهای اموزشی مجانی پزو 405 و پراید و غیره
نصب سیستم ساده دزدگیر پراید

نصب سیستم ساده دزدگیر پراید بهتر است قبل از نصب براساس نوع نصب ومسیر سیم خودرو سیم ها را دسته بندی و چسب کاری کنید. سیم قرمز +وصل به مثبت سوییچ
علت گرم شدن موتور پرايد و بالا آمدن آمپر آب: توسط يكي ازدوستان وبلاگmohammad reza marzban

وبلاگ تخصصی برق خودرو خوش امدید - علت گرم شدن موتور پرايد و بالا آمدن آمپر ... همچنين بررسي مدار سيستم جرقه‌زني و سيستم خنك‌كاري و رفع عيب آن ضروري است.
مطالبي در مورد فيوزها و تعويض آنها

گاهي يکي از سيستم هاي الکتريکي خودرو کار نمي کند مانند:(بوق ,برف پاکن,چراغهاي ... در پرايد يک فيوز اصلي داريم که با باز کردن کاپوت جلوي ماشين در قسمت راست ... هر کدام از این سیمها فيوز قسمتی بوده و برق کلي ماشين از اينجا قطع و وصل مي
مشکلات کولر خودرو

وبلاگ تخصصی برق خودرو خوش امدید - مشکلات کولر خودرو - اموزش باطری الترناتور دینام استارت ... امروزه مي بينيم كه شرايط زندگي و حتي سيستم فيزيكي و جسمي ما انسانها نیز با دوران قبل تفاوت ..... فیلمهای اموزشی مجانی پزو 405 و پراید و غیره
سيستم انژكتوري بنزيني

S2000 وسيستم بوش وsimens است مانند پژو پرايد و206 ... اگر اين قطعه خراب گردد برق اين سيستم ها قطع ميگردد و يكي ازنشانه هاي سريع براي پيي بردن به.
عيب يابي پرايد انژكتوري

کلیه خطاهای سیستم در حافظه موقت ثبت می‌شود. این خطاها به صورت دائم ( P ) و یا به صورت موقت و لحظه ای ( I ) ثبت می‌شوند. با قطع برق خودرو بیش از 15 دقیقه اطلاعات
آموزش سیستم انژکتور

آموزش سیستمهای مختلف خودرو. مکانیک - برق و الکترونیک خودرو. important. چون جواب به میلها زیاد طول میکشید و بعضی اوقات دوستان متنهائی که به فارسی در
مجموعه فیلم های آموزشی مکانیک و تعمیرات خودرو در 18 دی وی دی

سيستم ايمني سيستم صوتي كولر 206 موتور ۲۰۶ برق ۲۰۶ گيربكس 206 ... آموزش تعميرات سيستم ترمز اتومبيل پرايد 2- آموزش تعميرات سيستم تعليق اتومبيل
عيب يابي خودرو پرايد

خرابی سیستم جرقه. گردش موتور عادی است ولی روشن نمی شود. خروجی کوئل را کنترل کنید. جرقه سر شمع مشاهده نمی شود. شکستگی در دلکو و چکش برق را بررسی کنید
برچسب :