بهترين وموثرترين راه هاي درمان آفت-دكترسعيدخسروي

آفت    aphtae 
يك اروزيون سطحي منفرديامتعددومعمولاكوچك(قطر   1تا10ميلي متر)كه سطح آن راغشاءخاكستري يازردرنگي مي پوشاندوهاله قرمزرنگي اطراف آنها رافراگرفته است.كناره زخم ممكن است برجسته ياصاف باشد.ضايعه در2-3روز اول ممكن است شديدادردناك شود. زخم آفتی جزئی در لبه لترال زبان زخم، کوچک و گرد است و حاشیه‌ای اریتماتو دارد(نوک پیکان)   زخم آفتی بزرگ قسمت A یک زخم بزرگ را روی سطح شکمی زبان نشان می‌دهد (نوک پیکان). عوامل تحريك كننده آفت:آلر‍‍‍ژي به غذايادارو(ادويجات وتنقلات باطبع گرم:گردو،دارچين،فلفل و...)گوجه فرنگی و مرکبات،غذاهای‌ ترش‌ و اسیدی‌ (سرکه‌، غذاهای‌ دودی‌)،مواد محافظ مانند اسید بنزوئیک استرس فيزيكي وروحي ترومای دهان(مسواك زدن بد)ودندان مصنوعي،گاز کرفتن لثه،دخالت طیف متنوعی از میکروارگانیسم‌ها نیز مطرح شده ولی دخالت این عوامل اثبات نشده است؛ هر چند واکنش متقاطع بین یک آنتی‌‌ژن میکروبی و یک پپتید هومولوگ درون اپی‌تلیوم دهان احتمالاً در این مسأله نقش دارد. بيماري ها: بيماري هاي روده اي(سندرم بهجت،كوليت اولسراتيو مزمن،سندرم هاي سوءجذب سلیاک،)،انتروپاتي حساس به گلوتن،نقص سيستم ايمني ويابيماري هاي اتوايميون مانند لوپوس،احتمال كمبوداسيدفوليك ياروی ،آهن وويتامين هاي گروهB به خصوص B12،ويروس هرپس(عفونت ویروسی) یا باکتریائی ظاهرا  ورود فلور میکروبی جدید به محیط دهان می تواند مورد توجه قرار گیرد.در آفت راجعه دهاني، افزايش رشد قابل ملاحظه استرپتوکوک هاي غير گروه A در مرحله حمله بيماري مشاهده شده است.PH دهان نيز در اکثريت بيماران در مرحله حمله بيماري افزايش نشان مي دهد.عوارض داروئی به خصوص در بیماران مبتلا به سرطان با مکانیسم احتمالی تسریع جداشدن سلولهای اپیتلیال مخاط دهان ، حتی نگه داشتن بعضی قرص ها در دهان مثل پانکراتین ، آسپرین ، کاپتوپریل درمان الف-ضددردها        1-      Tricholoro Acetic Acid33%    بايك سوآپ روي ضايعات ماليده مي شود. 2-  Diphenhydramineا لگزير روزي سه باردرروز هربار5 ميلي ليتر به مدت يك دقيقه دردهان نگه داشته وسپس قورت داده شود .   فرمول تركيبي -تركيبي از سوسپانسيون :+ Elixir Diphenhydramin HCL 12/5mg/5ml       SusMagnesium Hydroxide %8 -منيزيوم هيدروكسايد (شير منيزي ) با الگزير ديفن هيدرامين هيدروكلرايد به نسبت مساوي به صورت دهانشويه دربي حسي مخاط دهان و كاهش درد موثر است.مي توان ازسوسپانسيون آلومينيوم ام جي اس(آلومينيوم وسايمتيكون به عنوان قابض)استفاده نمود.گاهي پودرنيستاتين نيزافزوده مي شود. - مخلوط نمودن 4 آمپول بتامتازون دريك شيشه سوسپانسيون آلومينيوم ام جي اس غرغره 10 ميلي ليترازآن به مدت 5 دقيقه دوباردرروز 3-Lidocaineدودرصدقبل غذا غرغره مي شودودركودكان باكمك سوآپ درموضع استعمال مي شود. قرص مكيدنيBenzocaine ياداروي دودرصد يا چهاردرصدگزيلوكايين چسبنده به صورت موضعي روزي 4باردرموضع استعمال شود 4-نيترات نقرهSilver Nitrate اثرآنتي سپتيكي وسوزاننده،قابض برروي ضايعه دارد. يك اپليكاتورپارچه اي ياسواپ رادرمحلول فروبرده وروي ضايعه بماليد.اين عمل حس دردراازبين برده  ولي ممكن است موجب ايجادزخم شود. 5- DIETHYL ETHER: H5C2-O-C2H5) Ether)  توسط پزشك بايك سواپ روي ضايعه ماليده مي شود. 6-بنزیدامین هیدروکلراید:قبل از غذا خوردن و مسواک زدن از دهان شویه  15/.درصد استفاده کنیدمي توان به مدت دوهفته روزي 4 بارياهر 1/5 تا3ساعت به صورت غرغره استفاده نمود.   7- ديكلونين هيدروكلرايد% dyclonine hydrochloride0/5كه بهترين بيحس كننده موضعي مخاط دهان است گاهي به صورت تركيب با منتول 8- پراکسید هیدروژن 2درصد :آزسوآپ آغشته به اين تركيب مي توان برروي آفت  استفاده نمود ب-عقيم كننده هاي زخم وكوتاه كننده هاي دوره آن 1-كاهش التهاب ضايعه به وسيله آنتي بيوتيكها -  Tetracycline بازنمودن250 - 1000 ميلي گرم كپسول در30 ميلي ليترآب گرم وقراردادن گازي درآن واستفاده ازگازآغشته روي ضايعه به مدت 10-20 دقيقه روزي 2-6 باربه مدت 5-7 روزياروزي سه باربراي سه روز به مدت سه دقيقه دردهان نگه داشته سپس دورريخته شودگاهي چند آمپول دگزامتازون هم اضافه میشود ، احتمالا آمپول های Long Acting مثل تریامسینولون ، بتامتازون ال آ و پردنیزولون دوام موضعی بیشتری به علت پایه غیر محلول خود دارندویال لیدوکائین یا محلول دنتول(اسانس میخک) Dentol هم برای ایجاد بی حسی موضعی در همين مخلوط ويااضافه نمودن چند قرص سایمتیکون یا سوکرالفیت هم به عنوان عامل پوشش دهنده معمول مي باشد. ياتتراسایکلین به صورت  پودر   کپسول داخل شیشه الگزير ديفن هيدرامين که تا حدود یک سوم حجمش را تقلیل داده ایم اضافه می شود 2-درصورت مقاومت: بازنمودن كپسول250 ميلي گرميCephalexin  در30 ميلي ليترآب واستفاده از آن به روش بالا 3-Sodium Bicarbonateحل نمودن يك قاشق مرباخوري جوش شيرين دريك ليوان آب وغرغره نمودن آن براي تغييرفلوردهان 4-دهان شويه كلرهگزيدينPERIDEX ياهمان دهان شويه پريدكس 12/. درصد:به مدت دوهفته روزي 4دفعه 5-ژل يك درصدكلرهگزيدين 6-دهان شويه گیاهی پرسیکا:آنتي سپتيك وآنتي باكتريال 7و8-قطره های گیاهي-آفتوپلکس Aphtoplexو محلول مو ضعي ميرتکس 5%   و    Myrtex Topical Solution 5% ازگياه موردMyrtus communis. كه يك ضدويروس مي باشد . به نظرمي رسد ويروس هادرايجادآفت دخالت دارند.همچنين به علت داشتن خواص ضد میکروبی و ضد التهابی باعث قطع سوزش  و کوتاه شدن دوره بیماری می گردد. 9-محلول دهانی ریواکس:ازگياه مورد دردرمان آفت دهانی و لثه چرکی –رفع التهاب دهان و گلو10-پمادايرال وكس:ازگياه مورد،برطرف كننده التهاب وخونريزي لثه وآفتوز پ-محافظ هاوچسب هاي محافظ طبيعي وزيستي 1-اورابيس كارملوز =پكتين+ژلاتين به مدت دوهفته روزي 4باردرموضع استعمال شود. Sucralfate suspension-2اين دارو در محل زخم به پروتئين ها چسبيده و يك لايه محافظ تشكيل مي دهد كه به منظور فراهم نمودن شرايط مناسب، قبل از غذا خوردن استفاده مي شود  ت-كورتيكواستروئيدها استروئيدهاي موضعي را مي توان به صورت مستقيم يا در تركيب با اورابيس بعد از غذا و هنگام خواب روي زخم ماليد. در مورد ضايعات بزرگ مي توان گاز را به استروئيد موضعي آغشته كرده وبه صورت موضعي  ، به مدت -30 15 دقيقه در محل زخم قرار داد خميرهاي دهاني ترياميسنولون با نام هاي تجاري زير: خمير دهاني  تريادنت(تريامسينولون 10 گرمي) تریامسینولون استونایدبه شکل خمیر دهانی %1/0 و در تیوبهای 10 گرمی قبل از مصرف ابتدا محل آسيب در دهان را خشک کنيد. سپس مقدار کمي از خمير را بصورت يک لايه نازک توسط انگشت يا اپليکاتور تميز بر روي محل آفت بگذاريد. خمير را بر روي آفت فشار دهيد. از مالش خمير خودداري کنيد.خمير را بعد از غذا و موقع خواب به موضع بماليد. (3-2 بار در روزياهر6ساعت يك بار) تا مدت زمان بيشتري در تماس با آفت باشد. بعد از مصرف دارو از خوردن و آشاميدن خودداري کنيد.به منظور حداکثر اثر دارو خمير را بعد از غذا و موقع خواب به موضع بزنيد. بعد از مصرف دارو از خوردن و آشاميدن خودداري کنيد. (موثرترين دارو به تجربه بنده) در هنگام استعمال خمير در موضع آنرا روي زخم فشار دهيد از مالش پماد خودداري کنيددريك بررسي مشخص شدكه مصرف ادكورتيل و دهانشويه ي 2/ 0درصدتريامسينولون را در بهبود آسيب هاي بيماران و نيز، درد و سوزش آنها سودمند بود. ويژگي دسترسي آسان بيماران به آن، تركيب ساده ي دهانشويه و استفاده ي آسان بيماران و نيز، دسترسي به نواحي پشتي دهان و جلوگيري از بروز آسيب هاي تازه در نقاط ديگر دهان، دهانشويه ي تريامسينولون2 /0 درصد را به عنوان يك داروي سودمند در مهار علايم دهاني مشخص مي كند.ترياميسنولون بانام هاي تجاري ديگر مانند:   Adcortyl in orabase يا همان  oralen يا kenalog-orabase   -ژل تژلTeejel  بيحس كننده ازخمير هيدروكورتيزون همي سوكسيناتدر زخم آفت ماژور تزريق10ميلي گرم درميلي ليتر تريامسينولون استونايد يامتيل پردنيزولون داخل ضايعه موثر است     كرم فلوسينونايد05/.درصد(متوسين)metosyn كرم كلوبتازول كه درانواع شديدكاربرددارد.پمادهاتحريك كمتري ايجادمي كنند. قرص "بتامتازونBetamethasone" ياهيدروكورتيزونhydrocortisone را در آب حل نموده، روزی چهار بار به صورت دهان شویه حدود یک دقیقه روی زخم ها نگهدارید. دگزامتازون نيم ميلي گرم در5ميلي ليترآب روزي 3باردرروزغرغره شود. استفاده از الگزير دگزامتازون       0.5mg/5ml  به صورت دهان شويه. يك قاشق مرباخوري 4 بار در روز به مدت 2 دقيقه در دهان نگه داشته و سپس دور ريخته شود درمواردشديدبه صورت سيستميك از40قرص پردنيزون 5ميلي گرمي5قرص هرصبح به مدت 5روزسپس 5قرص به صورت روزدرميان در مو ارد بسيار شديد 26 عدد از قرص پردنيزون 100 ميلي گرمي استفاده مي شود .4 قرص درصبح به مدت 5 روز سپس هر روز يك قرص كم مي شود   ث-خميردهاني چسبنده5 درصد آملکسانوکس  ( adhesive oral paste (Aphthasol®) 5% Paste (amlexanox 39%   faster rate of ulcer reduction     Shorter median time to treat ulcers ج-مسكن ها هاي غيراستروئيدي وناركوتيك درصورت لزوم قرص استامينوفن هر 4 ساعت 2 عدد و يااستامينوفن كدئين هر 4 ساعت يك عدد تجويز مي شودكودكان1-6سال، 1-2 قاشق چايخوري هر6-4   ساعت  در كودكان12-6سال2-1قاشق مرباخوري10- 5 ميلي ليترهر6-4   ساعت چ-قرص دهاني نيستاتين 4باردر روز به مدت 2 هفته مكيده شود. ح-تاليدوميد درصورت شدت آفت:روزانه 100 تا200 ميلي گرم خ-ژل Aphtarine ترکیب یک ماده گیاهی در پایه گلیسرین این گیاه با نام علمی Alchemilla Vulgaris و نام فارسی پای شیر یا رجل الاسد با غلظت 3 درصد در گلیسرین این دارو اثر خود را نسبتا سریع  در طي 2 روز 60 درصد و 3 روز تا 75 درصدنشان داده است. تنظیم کننده های سیستم ایمنی د-كلشي سين: قرص6/.ميلي گرمي روزانه 1تا3عددبراي دوتاشش هفته ذ-داپسون: روزانه100 ميلي گرم ر-لواميزول: 50ميلي گرم براي دوهفته ، هفته اي دوروز روزانه 3عددكمك كننده درافزايش فاصله عودمجدد ز-سيكلوسپورين: موضعي500 ميلي گرم س-Acyclovir oral 200 mg قرص به مدت 5 روز   ش- آزاتیوپرین مشابه سيكلوسپورينص-قرص پروپرانولول: داروی بتابلوکر در بررسی دو سو نا آگاه (Double blind) با دارو و دارونما در ۷۹ بیمار توسط دکتر عبدالحسین معزی صورت پذیرفت اثرات بسیار خوبی به جا گذاشته است. نتایج این بررسی بعداً توسط فرزندش دکتر مهدی معزی در بیستمین کنگره ی درماتولوژی در پاریس ارائه گردید.


مطالب مشابه :


سریعترین روش برای درمان آفت دهان

آفتاب - سریعترین روش برای درمان آفت دهان - بیماریهای لثه تغذیه ودندان
ژنژیویت یا التهاب لثه

ژنژیویت یا التهاب لثه آفت نوعی زخم باز است که در دهان به وجود می آید.این زخم بسیار
دهان

چیزی درباره آفت ، نوعی ضایعه است كه به علت از بین رفتن بخشی از پوشش داخلی دهان یا لثه و در
بهترين وموثرترين راه هاي درمان آفت-دكترسعيدخسروي

بهترين وموثرترين راه هاي درمان آفت ازگياه مورد دردرمان آفت دهانی و لثه چرکی –رفع
خونریزی لثه هنگام مسواک زدن

از شایعترین دلایل خونریزی لثه رعایت نکردن بهداشت دهان و آفت زخم سطحی و كوچك است كه اطراف
آفت دهان

آفت دهان. زخمهای این زخمها ممکن است در روی زبان، کام نرم روی قاعده لثه ها و فضای داخل دهان
آفت‌ دهان‌

آفت‌ دهان‌ ممكن‌ است‌ با عفونت‌ هرپسي اين‌ زخم‌ها مي‌توانند روي‌ لب‌ها، لثه‌ها،
357 - علت و درمان آفت دهانی - کاهش حس چشایی - علائم سرطان دهان - دندان قروچه

ساخت ، روش ، اندیشه - 357 - علت و درمان آفت دهانی - کاهش حس چشایی - علائم سرطان دهان - دندان قروچه
آفت دهان

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی - آفت دهان زبان، كف دهان و لثه‌ها ممكن است دچار آفت شود.
آفت دهان چیست؟ -علل ، درمان ( مرجع کامل اطلاعات )

دندان پزشکی - آفت دهان چیست؟ -علل ، درمان ( مرجع کامل اطلاعات ) - جراحی ایمپلنت و کاشت دندان
برچسب :