با حضور وزیر جهاد کشاورزی کشتارگاه صنعتی طیور بهاران زاگرس افتتاح شد

کشتارگاه صنعتی طیور بهاران زاگرس با حضور وزیر جهاد کشاورزی چهارشنبه ۹ بهمن ماه افتتاح شد.

مدیر کل دامپزشکی استان کرمانشاه با اشاره به خصوصیات این کشتارگاه گفت: کشتارگاه طیور بهاران هفتمین کشتارگاه صنعتی استان کرمانشاه به حساب می آید که به منظور ارتقاء کیفیت مرغ و شناسنامه دار کردن این مواد غذایی با سرمایه ۳ میلیارد و پانصد میلیون تومان و اشتغالزایی حدود ۵۰ نفر ساخته شده است.

وی افزود: این کشتارگاه با ۳۵۰۰ متر زیر بنا و ظرفیت اسمی ۲ هزار قطعه در ساعت و ۱۰ هزار تن در سال می تواند گوشت مرغ را استحصال و بسته بندی نماید.

وی ادامه داد: کشتارگاه طیور بهاران شامل واحد های تبدیل ضایعات ،قطعه بندی، سالن کشتار ، سیستم تصفیه فاضلاب ،سالن خنک سازی ، سالن انتظار ، پیش سرد، تونل انجماد و سالنهای نگهداری می باشد.

مقصودی فرد گفت: با بهره برداری از این واحد ظرفیت کشتار و بسته بندی گوشت مرغ در استان به ۲۰۰ تن در روز و سالیانه به ۶۰ تن خواهد رسید، در حالیکه مصرف سالیانه استان با توجه به سرانه ۲۰ کیلو گرم ۴۰ هزار تن می باشد.

 مدیر کل دامپزشکی کرمانشاه در پایان افزود: در آینده نزدیک با بهره برداری از ۲ واحد مشابه سالیانه ۲۰ هزار تن دیگر به ظرفیت استان افزوده خواهد شد.


مطالب مشابه :


کشتارگاه مرغ :

کشتارگاه مرغ : الف : از تولید تا کشتار گاه : 1- جوجه يكروزه تحت نظارت مسئولين فني بهداشتي




با حضور وزیر جهاد کشاورزی کشتارگاه صنعتی طیور بهاران زاگرس افتتاح شد

کشتارگاه صنعتی طیور بهاران زاگرس با حضور وزیر جهاد کشاورزی چهارشنبه ۹ بهمن ماه افتتاح شد.




شهرستان دهلران نیازمند کشتارگاه طیور

دهلران خبر - شهرستان دهلران نیازمند کشتارگاه طیور - خبرهای روزشهرستان دهلران




افتتاح بزرگترین كشتارگاه صنعتی طیورخاورمیانه در ایران

.این کشتارگاه كشور با اشاره به اینكه به زودی در كشورمان بزرگترین كشتارگاه صنعتی طیور و




چند نقشه ساختمانی کشتارگاه طیور

چند نقشه ساختمانی کشتارگاه طیور. اینم چند تا نقشه کشتارگاه بود ک ب نظرم کاربردی و خوب بود .




موضوع گزارش : کشتارگاه مرغ

میتوان گفت کشتارگاه طیور یک واحد صنعتی است که با توجه به آمار و اطلاعات وزارت صنایع




برچسب :