تحقیق ورزش و تربیت بدنی - تغذیه در ورزش

نام محصول : تحقیق ورزش و تربیت بدنی - تغذیه در ورزش

 

 • نام درس:‌ تغذیه و ورزش
 • سرفصل
 • اصطلاحات ، تعاریف و مفاهیم
 • كالری و كیلوكالری
 • متابولیسم
 • متالولیسم پایه
 • نسبت تعادل تنفسی
 • هیدرولیز
 • PH
 • تامپون (بافر)
 • الكترولیت‌ها
 • یونیزه
 • انتشار ماده
 • انتقال فعال
 • انتشار تسهیل‌شده
 • تعریف علم تغذیه(Nutrition)
 • غذا(Food) و ماده غذایی(Nutrient)
 • جیره غذایی
 • مواد سازنده غذا و نقش كلی آن‌ها در بدن
 • مواد غذایی ضروری
 • چربیها
 • پروتئین‌ها
 • مواد معدنی
 • ویتامین‌ها
 • انواع غذاها از سه منشأ
 • میزان انرژی زایی مواد غذایی
 • دستگاه گوارش(Digestive system)
 • گوارش
 • هدف و عمل اصلی دستگاه گوارش
 • اجزای دستگاه گوارش
 • ترشحات دستگاه گوارش
 • ترشح بزاق
 • ترشح روزانه بزاق: 1000 تا 1500 میلی‌لیتر
 • افزایش‌دهنده‌ها
 • كاهش دهنده‌ها
 • مری
 • ترشحات معده
 • ترشحات لوزالمعده
 • ترشح صفرا
 • وظایف صفرا
 • افزایش دهنده‌ها
 • مهاركننده
 • ترشحات روده‌ی باریك
 • تحریك‌كننده‌های ترشح روده
 • ترشحات روده‌ی بزرگ
 • هضم
 • جذب
 • هضم و جذب در معده
 • هضم و جذب روده‌ای چربی‌ها
 • نقش نمك‌های صفراوی در حل‌شدن چربیها
 • جذب آهن
 • جذب سدیم ، كلر و سایر یون‌ها
 • سایر یون‌ها
 • جذب آب در روده‌ی باریك‌
 • جذب آب و الكترولیتها در روده‌ی بزرگ
 • عمل باكتری‌ها در كولون
 • حركات دستگاه گوارش و تنظیم آن‌ها
 • ساختار دیواره‌ی دستگاه گوارش
 • وظایف دریچه‌ها (اسفنكترها sphincters)
 • عصب گیری درونی دستگاه گوارش
 • عصب‌گیری بیرونی دستگاه گوارش
 • اعمال جویدن و بلع غذا
 • مرحله مروی بلع
 • حركات معده
 • نقش حركات دودی معده
 • تنظیم حركات معده
 • تخلیه‌ی معده
 • تنظیم تخلیه‌ی معده
 • حركات روده‌ی باریك‌
 • حركات مخاط و پرزهای روده
 • تنظیم اعمال حركتی روده
 • حركات روده‌ی بزرگ
 • برخی از روشهای برآورد BM
 • روش پیشنهادی مك آردل
 • روش هاریس و بندیكت
 • روشن گرند كیاز
 • روش ساده اما كم دقت‌تر
 • نقش كربوهیدراتها در بدن و رابطه آنها با فعالیت‌های ورزشی
 • هدف كلی فصل
 • نقش كربوهیدراتها در بدن
 • منبع انرژی
 • صرفه‌جویی در مصرف پروتئین
 • تأمین ویتامینها
 • نقش كربوهیدراتها در كبد
 • یگانه منبع سوخت دستگاه عصبی مركزی
 • تنظیم چربی خون
 • رابطه كربوهیدراتها با فعالیت‌های ورزشی
 • فعالیت‌های كوتاه مدت
 • توصیه‌هایی در مورد ورزشهای كوتاه مدت
 • فعالیت‌های درازمدت و نسبتا سنگین
 • توصیه‌هایی برای فعالیت‌هایی كه بین یك تا دو ساعت طول می‌كشند
 • فعالیت‌های دراز مدت سبك
 • توصیه‌ها
 • رابطة‌چربیها با فعالیت‌های ورزشی
 • هدف كلی فصل
 • رابطه چربیها با فعالیت‌های ورزشی
 • تغییرات بیوشیمیایی چربیها در اثر فعالیت‌های ورزشی
 • هدف
 • افزایش اكسایش چربیها
 • افزایش فعالیت آنزیم لیپوپروتئین لیپاز و كاهش فعالیت لیپاز كبدی
 • افزایش فعالیت‌های هورمونی
 • افزایش FFA(اسیدهای چرب آزاد) در پلاسما
 • افزایش لیپولیز درون عضلات اسكلتی
 • عوامل اثرگذار بر سطح FFA (اسیدهای چرب آزاد) پلاسما هنگام فعالیت‌های ورزشی
 • هدف
 • رابطة پروتئین‌ها با فعالیت‌های ورزشی
 • هدف كلی فصل
 • مقدمه
 • تعادل پروتئین در تمرین‌های ورزشی
 • هدف
 • ساخته شدن پروتئین بعد از تمرینات ورزشی
 • هدف
 • نیاز ورزشكاران به مواد پروتئینی
 • هدف
 • افزایش وزن عضلانی
 • هدف
 • زیانهای مصرف بیش از حد مواد پروتئینی و جایگزین‌های آنها
 • هدف
 • ملاحظات خاص
 • نقش ویتامینها در فعالیت های ورزشی
 • هدف كلی فصل
 • مواد معدنی و عملکرد آنها در ورزش
 • هدف كلی فصل
 • نقش آب و الکترولیتها در فعالیتهای ورزشی و اثر متقابل فعالیت برآنها
 • ورزش و تعادل آب و الکترولیت بدن
 • هدف
 • دفع الكترولیتها در ورزش
 • نحوة جایگزینی آب دفعی
 • نوع محلول نوشیدنی
 • ملاحظاتی در ارتباط با مصرف آب
 • مسمومیت با آهن(سیدروز)
 • هدف
 • نیاز به آهن و منابع تأمین آن
 • هدف
 • نقش آهن در ورزش
 • هدف
 • كم‌خونی (آنمی)ورزشی و استفاده از مكملهای آهن
 • هدف
 • تغذیه مطلوب و رژیم غذایی ورزشكاران و ارتباط غذا با فعالیت‌های هوازی و بی‌هوازی
 • هدف كلی فصل
 • تغذیة مطلوب
 • هدف
 • رژیم غذایی ورزشكاران و منابع انرژی تمرین
 • هدف
 • غذا و فعالیت‌های بی‌هوازی
 • غذا و فعالیت‌های هوازی
 • تغذیه قبل از ، در حین و پس از مسابقات ورزشی
 • هدف كلی فصل
 • تغذیه قبل از مسابقه
 • هدف
 • زمان صرف غذا
 • غذاهایی كه باید از مصرف آنها اجتناب كرد
 • غذاهای مایع
 • ملاحظات و توصیه‌ها
 • توصیه‌هایی دربارة نوع و مدت فعالیت‌های ورزشی
 • هدف
 • مسابقاتی كه كمتر از یك ساعت طول می‌كشند
 • مسابقاتی كه بین یك تا دو ساعت طول می‌كشند
 • مسابقاتی كه چندین ساعت طول می‌كشند
 • روشهای افزایش ذخایر گلیكوژنی قبل از مسابقات
 • تغذیه در حین فعالیت یا مسابقه
 • هدف
 • تغذیه پس از مسابقه
 • هدف
 • بازسازی گلیكوژن عضله
 • توصیه‌های كربردی در زمینة ذخایر گلیكوژنی

برای دانلود تحقیق ورزش و تربیت بدنی - تغذیه در ورزش کلیک نمایید


مطالب مشابه :


گزارش کارآموزی اداره تربیت بدنی

پروژه و مقالات دانشجویی - گزارش کارآموزی اداره تربیت بدنی - پروژه های دانشجویی ، مقالات
پروژه تربیت بدنی

پروژه تربیت بدنی 6 شهر تهران، پایان نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانشکدۀ تربیت بدنی
دانلود مقاله تربیت بدنی

انجام پروژه های spss -مقاله-پایان نامه - دانلود مقاله تربیت بدنی - پذیرش فصل 4 پایان نامه و
تحقیق تربیت بدنی - دوچرخه و دوچرخه سواری

پایان نامه ورزش و تربیت بدنی تحقیق ورزش - تحقیق تربیت بدنی دانلود پروژه های برق و
پایان نامه تحصیلی یا پروژه را چگونه تدوین کنیم؟

تربیت بدنی و علوم ورزشی - پایان نامه تحصیلی یا پروژه را چگونه تدوین کنیم؟ - - تربیت بدنی و
تربیت بدنی

barnamerizi9210.blogfa.com - تربیت بدنی - سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی ساعت 15-13 پروژه ساعت 17-15
تحقیق تربیت بدنی - قوانین بدمینتون

پایان نامه ورزش و تربیت بدنی تحقیق ورزش - تحقیق تربیت بدنی دانلود پروژه های برق و
تربيت بدني و ورزش - پروژه

fdghfhgf - تربيت بدني و ورزش - پروژه پاورپوینت چگونه ایمنی کلاس تربیت بدنی و ورزش را حفظ
تحقیق ورزش و تربیت بدنی - تغذیه در ورزش

پایان نامه ورزش و تربیت بدنی تحقیق ورزش - تحقیق ورزش و تربیت بدنی دانلود پروژه های برق و
تحقیق ورزش و تربیت بدنی - آسیب های والیبال

پایان نامه ورزش و تربیت بدنی تحقیق ورزش - تحقیق ورزش و تربیت بدنی - آسیب های والیبال - پایان
برچسب :