ماجراهای ضمن خدمت

امسال دیگه استادا حضور و غیاب رو انجام نمی دهند و آقایی به نام خداجو به کلاس می آید و حضور و غیاب می کند.هر روز صبح هم صندلیشو کنار در ورودی سالن قرار می دهد در حالیکه یک کتاب را مطالعه می کند با همه سلام و احوالپرسی نیز می کند. یک بنر هم که روی ان نوشته محل برگزاری کلاس های ضمن خدمت چهارم و هشتم نیز نصب کرده اند.

وقتی آقای خداجو به کلاس می آید یک موج شادمانی را با خودش می آورد چون صدای خنده معلم ها قطع نمی شود.

آقای خدا جو امروز برایمان تعریف کرد که یکی از خانم های کلاس بغلی وقتی دیده بعضی ها پوسته ویفری رو که خورده اند در حیاط انداخته اند ضمن اینکه همه را جمع کرده و در سطل زباله ریخته در کلاس باز هم به معلم ها گفته که این کار را نکنند و این از چشم تیز بین آقای خداجو دور نمونده و آنقدر از این حرکت خانم معلم خوشش اومده که برای ایشان از مسئول ضمن خدمت نیز تقاضای تشویقی نموده اند.

خاطره دوم آقای خداجو بر می گرده به روز اول برگزاری کلاس ها که ایشان در کلاس ها می گفتند ویفر ها به تعداد خریداری شده است و ...که در همان حین آقایی بلند می شود و می گوید که دو تا برداشته است و یکی را بر می گرداند و ایشان نیز افتخار گرفتن یک تشویقی را گرفته اند.

تشویقی بعدی را برای معلمینی که استاد ها در کلاس از نحوه همکاریشون راضی باشند صادر می کنند.

کلاس ما خداییش خیلی خوب بود و خوش گذشت هرچند بعضی اوقات سردرد هم می شدم .

کار گروهی من و لیلا پاک نژاد و سیده مریم حسینی و بهار سلطانی و فرح علاقه مند درباره درس 19 مطالعات اجتماعی بود که یک محتوی الکترونیک درست کردیم.

آقای خداجو از مردان نیک روزگار است که فکر نمیکنم  هیچ کدام از معلمان ایشان را فراموش نمایند.


مطالب مشابه :


شمارش جمله در زبان فارسی

که از یادآوری خاطرات خوش مدرسه دوگانه به درگاه یگانه گزارده و به رسم قدردانی دوستان و
جشنواره جابر بن حیان

که از یادآوری خاطرات خوش مدرسه دوگانه به درگاه یگانه گزارده و به رسم قدردانی دوستان و
راه تشخیص صفت از مضاف الیه

زنگ تفریحی است از معلمی که از یادآوری خاطرات خوش مدرسه دوگانه به درگاه یگانه گزارده و
الگوی تدریس اعضای تیم

که از یادآوری خاطرات خوش مدرسه دوگانه به درگاه یگانه گزارده و به رسم قدردانی دوستان و
کتاب های پایه ششم ابتدایی

که از یادآوری خاطرات خوش مدرسه دوگانه به درگاه یگانه گزارده و به رسم قدردانی دوستان و
روش مقایسه ای یا بدیعه پردازی

که از یادآوری خاطرات خوش مدرسه دوگانه به درگاه یگانه گزارده و به رسم قدردانی دوستان و
ماجراهای ضمن خدمت

که از یادآوری خاطرات خوش مدرسه دوگانه به درگاه یگانه گزارده و به رسم قدردانی دوستان و
برچسب :