آموزش اتحاد های سال اول دبیرستان

در رياضيات اتحادها تساوي هايي هستند که به ازاي هر مقدار عددي از دامنه خود که بجاي متغييرهايشان قرار دهيم همواره برقرار باشند. به عنوان مثال تساويa92f4cf6ce2278b1ff0f5aa811b74085.png براي هر x عضو دامنه برقرار است. لذا اين عبارت جبري يک اتحاد است، اما تساوي2ef5788fb42ccfef74c9e0384c09bf5b.png فقط براي x=1 برقرار است. پس اين عبارت يک اتحاد نمي باشد. در واقع در مورد يک اتحاد در اصل به يک تساوي بديهي چون 0=0 مي رسيم.
به عنوان مثال در اتحاد مثال زده شدهa92f4cf6ce2278b1ff0f5aa811b74085.png دو طرف ساده شده و تساوي 0=0 حاصل مي شود.
به اين ترتيب تفاوت ميان يک اتحاد جبري و يک معادله جبري در اين است که اتحاد جبري به ازاي همه مقادير دامنه برقرار است در صورتي که يک معادله جبري به ازاي تعداد محدودي از اعضاي دامنه(مجموعه جواب معادله) برقرار است.
عبارات زير نمونه اي از اتحاد است:

2b7602fdf404d600f4cec3b83237f982.png0159cfe9e4f144bf5986a0523c285fd9.pngاتحادهاي مهم جبري

در ميان اتحادهاي جبري، برخي از اتحادها بسيار مهم و کاربردي مي باشند و در حل معادلات، محاسبات جبري، تجزيه عبارت جبري و... بسيار کاربرد دارند. از اين رو دانستن و به کاربردن آنها از اهميت خاصي برخوردار است. در اين قسمت به بررسي اين اتحادهاي مهم مي پردازيم.

اتحاد مربع مجموع دو جمله

b5ff0d4f1bcdcde4fb4eb5d1a9b203ab.png
مثال: d2e724163df82d879ed690d98cf8be22.png


اتحاد مربع تفاضل دو جمله

58a371ec1d1fe5374246c25a07696490.png
مثال: 77fc2d67a87a100b94c23f883b877aa1.png


اتحاد مکعب مجموع دو جمله

0e226ab34d445e0a1417cd67303465e5.png
مثال: e1b634a62801b05cda611e1d277e04a1.png


اتحاد بسط دو جمله اي نيوتن

در دو اتحاد قبل مشاهدي کرديد که عبارت مجموع با تفاضل دو جمله چون (a+b)،(a-b) به توان هاي دو و سه رسيدند. حال اين اتحاد براي توانهاي طبيعي n هم قابل تعميم است و به آن اتحاد بسط دو جمله اي نيوتن مي گويند.

a7241bd4b7b3ca2125528a3e9d4dea57.png
3e6673f36933ecd8d34794c2b79d32e9.png
مثال: e853aa93bd659b3cf6dd3cf60c8e10d1.png
0ff7d0ec2a5b56cc017d7c31dc613971.png


اتحاد مربع سه جمله

e986ad526d5a5cf8d296c593cd990758.png
مثال: 660ea24ae2e95c5fb7cf0a14702f0820.png


تعميم اتحاد مربع چند جمله

394bd2b7b62b3668064b09e9e2b02101.png
0bec85dde57e9ff3208fb171d6e796d3.png
e86a890f889dafb67d8206c6f81916de.png
مثال: cfe264a8ab8d5226be531c20b7d5243e.png
39eb652dd1c5edcc7ca97c10097de410.png


اتحاد مزدوج

55b42d6378b4664a2730799296971dcc.png
مثال: 0b22e5fd012f2ec339d70b0595d4be9e.png
 • لازم به توضيح است اگر داشته باشيم a+b آنگاه عبارت a-b را مزدوج عبارت اول يعني a+b مي گويند.


اتحاد جمله مشترک

10041b78c6ce3e93425a7dd43c17eb32.png
مثال: 5138f2e79add9e8de8d0b33ae1570c62.png


تعميم اتحاد جمله مشترک

894a25854f6ef9fe7c5922ce35445c34.png
07ad071a6518b4a68ae2a5f6a084f996.png
95d65706af3b9cd3ee04b8b2a03c8725.png
 • اين روال به همين ترتيب براي حالات ديگر هم برقرار است.

مثال:

2388e7fe3b1055b2f6186628ffc76896.png


489c228c345129fae786ddf6ddec51b2.png


40b9bed059825dfbeecc19b3b91fe964.pngاتحاد مجموع مکعبات دو جمله(اتحاد چاق و لاغر)

17e1d86061b19f88eb4c2a4ce6bd60c8.png
مثال: 34eadd19e0f12371b0c0bf2b341fe5f0.png


تعميم اتحاد مجموع مکعبات دو جمله(اتحاد چاق و لاغر)

95f32bee77e572e70e7a4d5b224314ec.png
پس مي توان نتيجه زير را بيان کرد:
e4ab757460f3f25981be1c2511c78f7e.png
 • لازم به توضيح است که اين اتحاد فقط براي حالتي برقرار ست که توان n عدد طبيعي فرد باشد.

مثال:

bdb34c2b25478f9069c9ca72578a9aa7.pngاتحاد تفاضل مکعبات دو جمله(اتحاد چاق و لاغر)

cd67516e212292957f36d5c2e43680b5.png
مثال: 61aef3c40158e16f0669c8d7bfe9822d.png


تعميم اتحاد تفاضل مکعبات دو جمله(اتحاد چاق و لاغر)

d38a72e34afc003701b06bf92109ce52.png
پس مي توان نتيجه زير را بيان کرد:
b13dd5ef511f005ac6e192a9c7364b8d.png
 • لازم به توضيح است اين اين اتحاد براي هر عدد طبيعي n برقرار است.

مثال:

92bf665575d45eb081a746fd362f366c.pngاتحاد اويلر

3e1a00cfc167c758351259eb9707d4ce.png
 • برهان:
aa125a3b6509330b8c571a899fc19f43.png


a0fe051afd46992c9891511e74752233.png


522e585e4d7a23c335fc4090b430a835.png


 • صورتي ديگر از اتحاد اويلر:
51483b010c1c9b86d2046c93dc42a3fe.png


 • برهان:
f83f2f5005bfba6a1f99ca730a1dd292.png


ae1c66f27547daf12ae686f7b0a94c52.png


c85bc64272d3fc717fec6f0147625364.png


 • نتايج اتحاد اويلر:
  • اگر a+b+c=0 آنگاه eac0c283ed5fc65c9e0545094427608d.png
  • اگر a=b=c آنگاه eac0c283ed5fc65c9e0545094427608d.png

مثال:

f321c7e7bb02e9cb58747667f46c57c5.png


همچنين اگر 339c7b7ca84414f82e6a99424093cbb0.png باشد آنگاه داريم:

b7b240321af169eb14642a445efa1276.pngاتحاد لاگرانژ

95b4d76ff876a5330c99d0e5576dc308.png
مثال: b85db7c4fb02e0124154662ff5b64a60.png


مطالب مشابه :


نمونه سوال امتحان ریاضی اول دبیرستان هماهنگ کشوری 1380

نمونه سوال ریاضی سال اول دبیرستان (خردادماه سال ۱۳۸۰) رو می تونید از آدرس زیر دانلود کنید.
نمونه سوال فصل چهارم ( بخش اتحاد و تجزیه ) کتاب ریاضی اول دبیرستان

ریاضی ☺ ریاضیات دبیرستانی ☺ ریاضی . ( بخش اتحاد و تجزیه ) کتاب ریاضی اول دبیرستان.
دانلود کتاب آموزش ریاضی اول دبیرستان

این کتاب برای اموزش ریاضیات اول دبیرستان نکته به نکته می باشد توصیه می کنم حتما دانلود کنید.
سوال امتحان ریاضی سال اول دبیرستان - خرداد1385 - مدارس خارج از کشور

سوال امتحانی ریاضی سال اول دبیرستان در خرداد ۸۵ برای مدارس خارج از کشور رو ملاحظه کنید:
غیاث‌الدین جمشید کاشانی

ریاضی اول دبیرستان - غیاث‌الدین جمشید کاشانی - دبیرستان صدیقه کبری
نمونه سوال ریاضی اول دبیرستان - نیمسال اول

نمونه سوال امتحان ریاضی سال اول دبیرستان ( نیمسال اول) رو در ادامه مطلب مشاهده کنید
کتاب ریاضی سال اول دبیرستان به همراه راهنماهاي تدريس و نقد مؤلفين از تدريس فوق

آموزش کلیه دروس دبیرستان - کتاب ریاضی سال اول دبیرستان به همراه راهنماهاي تدريس و نقد
نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان

دهکده ریاضی - نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان - هدف وبلاگ آموزش ریاضی به افراد مختلف جهت
آموزش اتحاد های سال اول دبیرستان

ریاضی - آموزش اتحاد های سال اول دبیرستان - مطالب گوناگون درباره ی ریاضی
نمونه سوال امتحانی ریاضی 1 - نیمسال اول

سوال امتحانی نیمسال اول ریاضی 1 رو از لینک زیر دریافت کنید یا عکس های ریاضیات دبیرستان
برچسب :