اموزش ساخت گل رز ربان دوزی شده

 

روبانی که برای این گل استفاده میکنید بهتر است کمی اهاردار باشد منطورم این است که نرم ولطیف نباشد بهتر است اما تواین اموزش سایز روبان 5 سانت است کمتر یا بیشتر هم میتوانید استفاده کنید.

آموزش سرمه دوزي | آموزش ربان دوزي

 هر تعداد گلبرگ که لازم دانستید  میتوانید اضافه کنید  به این نکته توجه کنید که یک چین کوچک وسط گلبرگ

باعث زیبایی کار میشود اینم فوت کوزه گریش

منبع: http://zhina89.blogfa.com


مطالب مشابه :


آموزش سرمه دوزی روی ترمه

آموزش سرمه دوزي | آموزش روبان دوزي - آموزش سرمه دوزی روی ترمه - وب تخصصی آموزش روبان دوزی و سرمه دوزی - آموزش سرمه دوزي | آموزش روبان دوزي.
آموزش پر دوزی و سرمه دوزی چشم خروسی

آموزش سرمه دوزي | آموزش روبان دوزي - آموزش پر دوزی و سرمه دوزی چشم خروسی - وب تخصصی آموزش روبان دوزی و سرمه دوزی - آموزش سرمه دوزي | آموزش روبان دوزي.
آموزش سرمه دوزی برگ و برجسته دوزی

آموزش سرمه دوزي | آموزش روبان دوزي - آموزش سرمه دوزی برگ و برجسته دوزی - وب تخصصی آموزش روبان دوزی و سرمه دوزی - آموزش سرمه دوزي | آموزش روبان دوزي.
آموزش دوخت گل و ساقه و برگ سرمه دوزی

ساقه ها و دور گل ها را ساقه دوزی میکنیم . دوخت ساقه دوزی در سرمه دقیقا همانند دوخت ساقه در گلدوزی میباشد فقط با این تفاوت که یک تکه سرمه هم داخل نخ قرار داده ایم .
آموزش دوخت سرمه دوزی

آموزش سرمه دوزي | آموزش روبان دوزي - آموزش دوخت سرمه دوزی - وب تخصصی آموزش روبان دوزی و سرمه دوزی - آموزش سرمه دوزي | آموزش روبان دوزي.
آموزش ساخت گل آفتابگردان با روبان دوزی

آموزش سرمه دوزي | آموزش روبان دوزي - آموزش ساخت گل آفتابگردان با روبان دوزی - وب تخصصی آموزش روبان دوزی و سرمه دوزی - آموزش سرمه دوزي | آموزش روبان دوزي.
آموزش های اولیه روبان دوزی

آموزش سرمه دوزي | آموزش روبان دوزي - آموزش های اولیه روبان دوزی - وب تخصصی آموزش روبان دوزی و سرمه دوزی - آموزش سرمه دوزي | آموزش روبان دوزي.
مدل های تابلو روبان دوزی

آموزش سرمه دوزي | آموزش روبان دوزي - مدل های تابلو روبان دوزی - وب تخصصی آموزش روبان دوزی و سرمه دوزی - آموزش سرمه دوزي | آموزش روبان دوزي.
آموزش سرمه دوزی روی لباس

آموزش سرمه دوزي | آموزش روبان دوزي - آموزش سرمه دوزی روی لباس - وب تخصصی آموزش روبان دوزی و سرمه دوزی - آموزش سرمه دوزي | آموزش روبان دوزي.
آموزش ساخت تل با گلهای روبانی

آموزش سرمه دوزي | آموزش روبان دوزي - آموزش ساخت تل با گلهای روبانی - وب تخصصی آموزش روبان دوزی و سرمه دوزی - آموزش سرمه دوزي | آموزش روبان دوزي.
برچسب :