گزارش کارهای آز فیزیک 2

موضوع آزمایش :
آشنایی با وسایل اندازه گیری الکتریکی و مقاومت
هدف از انجام آزمایش :
چگونگی کار با اومتر و بدست آوردن مقاومت یک مقاومت از روشهای متفاوت

مقدمه :
اومتر:
دستگاهی است که می تواند چند کمیت مختلف را اندازه گیری کند و نام آن از حروف اول کلمات Amper , Volt , Ohm تشکیل شده است. در این دستگاه چهار پایانه وجود دارد که یکی از آنها com  و یا به عبارتی پایانه مشترک  و سه تای دیگر یکی برای ولت و دوتای دیگر برای آمپر که یکی از آنها برای mA و دیگری برای 10A می باشد.

آمپر سنج:
آمپرسنج وسیله ای برای اندازه گیری جریان در مدار است و به صورت متوالی در مدار قرار می گیرد . آمپر سنج مورد استفاده دارای سه اتصال است که یکی از آنها ثابت (منفی) و یکی برای  اندازه گیری آمپر بین 0.2 تا 0.6 استفاده می شود و اتصال دیگر نیز برای جریان های بالاتر از 3 آمپر می باشد.

گالوانومتر:
دستگاه گالوانومتر در واقع همان دستگاه آمپر سنج است که بسیار حساس بوده و در حدود میکرو آمپر را با آن اندازه گیری می کنند.

ولت سنج:  
اما ولت سنج بر خلاف آمپر سنج به صورت موازی در مدار(به موازات قطعه ای که اختلاف پتانسیل دوسر آن مورد نظر است. )  قرار میگیرد و به این دلیل که مقاومت آن بالاست.ولت سنج مورد استفاده نیز دارای 3 اتصال است که یکی ثابت (منفی ) و یکی برای 0 تا 3 ولت و دیگری برای 0 تا 15 ولت مورد استفاده قرار می گیرد .

شرح آزمایش :
برای اندازه گیری مقاومت یک مقاومت به دو روش میتوان عمل نمود یکی استفاده از مدار های رنگی موجود بر روی مقاومت که باین شکل عمل می کنیم مقاومت را از قسمت بی رنگ و یا طلایی و یا نقرهای به صورتی که در سمت راست قرار گیرند در دست می گیریم واز چپ به راست یکی یکی رنگها را مشاهده کرده و عدد مربوط به آنها را یادداشت می کنیم و سپس از سه عدد به دست آمده طبق فرمول زیر مقاومت آن را بدست می آوریم :
ab*10^n
رنگ سیاه قهوه ای قرمز نارنجی زرد سبز آبی بنفش خاکستری سفید
عدد 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
رنگ بدنه نقره ای طلایی
درصد خطا  20% 10% 5%
در اینجا مقامت مورد استفاده به ترتیب از چپ به راست قرمز، قرمز، قهوه ای مباشد که طبق فرمولی که در فوق آمده مقدار مقاومت آن 220Ω است.
روش دیگر استفاده از وسایل آمپر سنج و ولت سنج است که به این طریق عمل می کنیم که از دستگاه چند منظوره  و یک مقامت مداری را تشکیل داده و آمپر سنج را به صورت سری (متوالی ) د رمدار قرار می دهیم و ولت سنج را به صورت موازی با مقاومت قرار می دهیم حال جریان را در مدار برقرار میکنیم و اعداد بدست آمده از آمپرسنج و ولت سنج را یادداشت کرده و از طریق فرمول
R=V/I
مقدار مقاومت را بدست می آوریم . که در این آزمایش عدد نشان داده شده توسط ولت سنج 8.5v و عدد نشان داده شده توسط آمپر سنج 0.04 است که طبق فرمول فوق عدد 212.5Ω بدست می آید و اختلاف میان این دوروش را می توان ناشی از خطای آزمایش و همچنین درصد خطای خود مقاومت دانست.  

عوامل ایجاد خطا:
1- مقاومت سیم ها
2- تنظیم نبودن دستگاه ها
نتیجه گیری :
نتیجه می گیریم که اغلب مقدار واقعی مقاومت ها با مقدار نشان داده شده با استفاده از رنگ های موجود روی  آن ها متفاوت استhttp://www.abbassport.blogfa.com/


موضوع آزمایش :
به هم بستن مقاومتها
هدف از انجام آزمایش :
بررسی قانون اهم و به هم بستن مقاومتها به طور متوالی ، موازی و ترکیبی.

مقدمه:
اگر دو سر رسانای R به اختلاف پتانسیل V مربوط باشد و جریانی به شدت I از آن عبور کند ، همواره نسبت اختلاف پتانسیل به شدت جریان ، مقداری است ثابت که به آن مقاومت الکتریکی رسانا می گویند :
V = R*I      یا     V / I = R
این رابطه بیان کننده قانون اهم است  و نشان می دهد که منحنی نمایش تغییرات اختلاف پتانسیل بر حسب شدت جریان خطی است.
شرح آزمایش:
ابتدا به طور دلخواه سه مقاومت انتخاب نموده و به کمک دستگاه چند منظوره و ولت سنج و اهم سنج مقاومت تک تک  آنها را بدست آورده و برای دو حالت سری و موازی به کمک فرمول مربوطه به هرکدام مقاومت کل را محاسبه می کنیم  . و در روش دوم مقاومت ها را به دو صورت سری و موازی بسته ودوباره مقاومت آنها را محاسبه کرده و در پایان مقاومتها ی کل به دست آمده از دوروش را با هم مقایسه می کنیم . 
سه مقاومت مورد نظر ما، مقاومت اول( نارنجی –  نارنجی –  قهوه ای –  طلایی ) و مقاومت دوم ( قرمز –  قهوه ای -  قرمز – طلایی) و مقاومت سوم ( زرد - بنفش - قهوه ای - طلایی)
حال مقاومتها را از دستگاه چند منظوره بدست می آوریم ( با توجه به فرمول R = V / I ) :
مقاومت اول (V = 9v , I = 0.03 A  R = 300Ω )
مقامت دوم  (V = 9v , I = 0.02* 1/3 A  R = 1350Ω )
مقاومت سوم  (V = 9v , I = 0.02 A  R = 450Ω )
حالت سری:
برای حالت سری مقاومتها را به صورت یک خط به همدیگر وصل نموده همانند شکل زیر و به کمک دستگاه چند منظوره ( و فرمول R = V / I ) مقاوت کل را محاسبه می کنیم .
 
V = 8.5 v , I = 1/4 * 0.02 A  R = 1700 Ω
حال با توجه به فرمول حالت سری  و مقاومت تک تک مقاومت ها ، مقاومت کل را دوباره محاسبه می کنیم:
Rt = R₁ + R₂ + R₃ = 300 + 1350 + 450 = 2100 Ω
حالت موازی:
برای حالت موازی مقاومت ها را به صورت زیر می بندیم و به کمک دستگا چند منظوره مقاومت کل را ( با فرمول R = V / I  ) محاسبه می کنیم .
 
V = 5 v  , I = 0.03 A  R = 166.6 Ω
حال با توجه به فرمول حالت موازی  و مقاومت تک تک مقاومت ها ، مقاومت کل را دوباره محاسبه می کنیم:
1/Rt = 1/R₁ + 1/R₂ + 1/R₃ = 1/300 + 1/1350 + 1/450 = 0.0063 Ω
Rt = 1/0.0063 = 158.73 Ω
عوامل ایجاد خطا:
1- تنظیم نبودن دستگاه
2- خطا در خواندن اعداد دستگاه ها
نتیجه گیری :
نتیجه می گیریم که اغلب ، مقاومت کل بدست آمده از طریق تک تک مقاومت ها و جای گذاری در فرمول با مقاومت بدست آمده از همان مقاومتها در حالت بسته شده ( چه سری و چه موازی ) دارای اختلاف می باشد .

http://www.abbassport.blogfa.com/


مطالب مشابه :


گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1,2,3

دانلود: گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1 گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 2
دانلود گزارش کار ازمایشگاه فیزیک 2

دانلود گزارش کار ازمایشگاه فیزیک 2. گزارش کار آزمایشگاه فیزیک ۲ که توسط دانشجوی گرامی
گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 پیام نور

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک کلیک
سوالات-کتب و جزوات فیزیک دانشگاه پيام نور

های فیزیک پایه یک دانلود سوالات رشته دانلود گزارش کارهای كار آزمايشگاه فيزيك
کليپ جديد فيلم عروسي

دانلود سریال با لینک مستقیم , دانلود سریال جدید , دانلود آهنگ , دانلود آهنگ های
گزارش کار آزمایشگاه فیزیک حرارت (اندازه گیری گرما)

دانلود آموزش برنامه طراحي ماشين و فيزيك امنيت گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1
فیزیک1

- آزمايشهاي فيزيك - دانلود دانلود رایگان حل تمرین فیزیک پایه 3 - گزارش كار آزمايشگاه
گزارش کارهای آز فیزیک 2

گزارش کارهای تعيين مقدار مقاومت هاي مجهول به كار برده های تیم های پایه در
گزارش کار آزمایشگاه شیمی عمومی با فرمت PDF

اينها فايل هاي گزارش كار آزمايشگاه شيمي عمومي هست. دانلود آهنگ اشعار آزمایشگاه فیزیک
دریافت مطالب جالب فیزیکی

فیزیک 1 - دانلود گزارش کار - گزارش كار آزمايشگاه فيزيك آزمايشگاه فيزيك
برچسب :