دانلود پروژه اتوماسیون صنعتی و بررسی انواع سیستم های کنترل صنعتی


شماره پروژه : ۱۳
عنوان پروژه : اتوماسیون صنعتی و بررسی انواع سیستم های کنترل صنعتی
تعداد صفحات : ۱۷۹
شرح مختصر پروژه : اصطلاح اتو ماسیون صنعتی به طور عام مربوط به علوم و تکنولوژی کنترل پروسه است و شامل کنترل فرایند های متفاوتی در صنعت است. این بحث امروزه در مجامع صنعتی بصورت خیلی عادی رایج است و در بسیاری از اماکن صنعتی به مرحله اجرا در آمده است. توسعه در کنترل و صنعتی سازی امکان پیشرفت بیشتر و گسترده تر پروسه های پیچیده و دخالت دادن تکنولوژیهای جدید و استفاده از مزایای اقتصادی آنها را فراهم ساخته است .
در هر صنعتی اتوماسیون سبب بهبود تولید می گردد که این بهبود هم در کمیت ومیزان تولید موثر است و هم در کیفیت محصولات.هدف از اتوماسیون این است که بخشی از وظایف انسان در صنعت به تجهیزات خودکار واگذار گردد. در یک سیستم اتوماتیک عملیات شروع،تنظیم و توقف فرایندبا توجه به متغیر های موجود توسط کنترل کننده سیستم انجام می گیرد.
سیستم SCADA
سیستم SCADA علاوه بر کاربرد در فرایندهای صنعتی مانند تولید و توزیع برق ( به شیوه های مرسوم یا هسته ای) ،ساخت فولاد، صنایع شیمیایی،صنایع آب ،گاز و نفت در بعضی از امکانات آزمایشی مانند فوزیون هسته ایی نیز کاربرد دارد.اندازه اینچنین تاسیساتی از ۱۰۰۰ تا چندین ده هزار کانال I/O می باشد. و با کمک شبکه ها و سیستمهای مخابراتی منطقه وسیعی را تحت بازرسی ونظارت قرار می دهد.سیستمهای SCADA بر روی سیستم عاملهای DOS ، VMSو UNIX قابل اجرا هستند در سالهای اخیر همه سیستم های  SCADA به سمت سیستم عامل NT و بعضی هم بسمت Linux گرایش پیدا کرده اند.
فهرست مطالب پروژه :
« چکیده »
انواع استراتژی های کنترل
یک کنترلر چگونه عمل می کند؟
« پیشگفتار»
فصل ۱-    مقدمه ای بر سیستم های کنترل
۱-۱-    کنترل و اتوماسیون
۱-۲-    مشخصات سیستمهای کنترل
۱-۲-۱-     ورودیها
۱-۲-۲-     خروجیها
۱-۲-۳-     پردازش
۱-۳-    انواع فرایندهای صنعتی
۱-۳-۱-     فرایند تولید پیوسته
۱-۳-۲-     فرایند تولید انبوه
۱-۳-۳-     فرایند تولید اقلام مجزا
۱-۴-    استراتژی کنترل
۱-۴-۱-     کنترل حلقه باز
۱-۴-۲-     کنترل پیشرو
۱-۴-۳-     کنترل حلقه بسته (Field back)
1-5-    انواع کنترلرها
۱-۶-    یک کنترلر چگونه عمل می کند؟
۱-۷-    انواع کنترلرها
۱-۷-۱-     کنترلرهای ناپیوسته (گسسته)
۱-۷-۲-     کنترلرهای پیوسته
۱-۸-    سیر تکاملی کنترل کننده ها
فصل ۲-   انتقال اطلاعات در صنعت
۲-۱-    مقدمه
۲-۲-    معماری شبکه
۲-۳-    لایه ها
۲-۳-۱-     لایه فیزیکی(Physical Layer)
2-3-2-     لایه دیتالینک(Data link Layer)
2-3-3-     لایه شبکه(Net work Layer)
2-3-4-     لایه انتقال(Transport Layer)
2-3-5-     Session Layer
2-3-6-     Application Layer
2-4-    استاندارهای معروف لایه فیزیکی شبکه های صنعتی
۲-۴-۱-     RS-232
2-4-2-     RS-449
2-4-3-     RS-530
2-4-4-     RS-423
2-4-5-     RS-422
2-4-6-      RS-485
2-4-7-     گذرگاه H1
2-4-8-     گذرگاه H2
2-4-9-     Highway Addressable Remote Transducer): HART )
۲-۵-    معرفی واسطهای انتقال و عوامل موثر در انتخاب
۲-۵-۱-     کابل کواکسیال
۲-۵-۲-     زوج سیم بهم تابیده
۲-۵-۳-     فیبر نوری
۲-۶-    عوامل موثردر انتخاب واسط انتقال
۲-۷-    پروتکل ها و استانداردها
۲-۸-    استاندارد های اترنت (IEEE 802, (Ethernet
2-9-    پروتکل MAP
2-10-  پروتکل Technical Office Protocol) TOP
2-11-  پروتکل Transmission Control Protocol Internet) ,TCP/IP)
2-12-  پروتکل System Network Architecture) SNA)
2-13-  پروتکل (Manufacturing Message Specification) MM
2-14-  استاندارد Field bus
2-15-  استاندارد Profibus
فصل ۳-   کنترل کننده های برنامه پذیر PLC (Programmable Logic Controller)
3-1-    مقدمه
۳-۲-    مقایسه سیستمهای کنترلی مختلف
۳-۳-    برخی از معایب یا توجهات خاص در بکارگیری سیستمهای PLC
3-4-    سخت افزار PLC
3-5-    ماژول منبع تغذیه(PS)
3-6-    واحد پردازش مرکزی یا CPU
3-7-    حافظه
۳-۸-    ماژولهای ورودی
۳-۸-۱-     ورودیهای دیجیتال
۳-۸-۲-     ورودی های آنالوگ
۳-۹-    ماژولهای خروجی
۳-۹-۱-     خروجیهای دیجیتال
۳-۹-۲-     خروجیهای آنالوگ
۳-۱۰-  ماژول تغییرشکل سیگنال
۳-۱۱-  ماژول ارتباط پروسسوری (CP)
3-12-  ماژول رابط (IM)
3-13-  انواع محیطهای برنامه نویسی و امکانات نرم افزاری در PLC
3-14-  زبان SFC
3-15-  حالتهای مختلف برای اتصال step و Transition
3-16-  ماکرو step
3-17-  زبان FBD
3-18-  زبان LD
3-19-  زبان ST
3-20-  زبان IL
3-21-  توابع کنترل پیوسته در PLC ها
۳-۲۲-  ماژولهای PID
3-23-  برنامه ریزی ماژولهای PID
3-24-  کاربرد ماژولهای PID
3-25-  ارتباط در PLC ها
۳-۲۵-۱-   ارتباط سریال
۳-۲۵-۲-   فاصله انتقال
۳-۲۵-۳-   حلقه جریان۲۰ mA
3-25-4-   RS 423/422
3-26-  ارتباط PLC ها-ماژول ها و برنامه ریزی
۳-۲۷-  ارتباط بین چندین PLC
3-28-  شبکه های محلی (LAN)
3-29-  کنترل گسترده
فصل ۴-   سیستمهای کنترل گسترده(DCS)
4-1-    مقدمه
۴-۲-    ایجاد سیستمهای کنترل گسترده (DCS)
4-3-    ساختار سیستم های DCS
4-4-    سطوح کاری
۴-۵-    سطح کنترل مستقیم پروسه
۴-۶-    سطح کنترل مدیریتی
۴-۷-    سطح کنترل ترتیبی تولید
۴-۸-    سطح مدیریت پلانت
۴-۹-    برخی ازمزایای DCS طبق جدول زیر قابل تقسیم هستند
۴-۱۰-  Data Base Organization
4-11-  اصول کاری سیستمهای DCS
4-12-  المانهای سیستم
۴-۱۳-  ارتباط ماشین با انسان
۴-۱۴-  سطح صفر(حوزه میدان)
۴-۱۵-  ایستگاه واسطه
۴-۱۶-  ایستگاه کامپیوتر مرکزی
۴-۱۷-  قسمت نمایشگر
۴-۱۸-  ساختار و چگونگی نمایش دادن(Monitoring)
4-19-  نمایش میله ای استاندارد
۴-۲۰-  صفحه کلید
۴-۲۱-  کاربردها
فصل ۵-    سیستم های اتوماسیون APACS
5-1-    مقدمه
۵-۲-    بسته های نرم افزاری سیستم APACS
5-3-    Configuration software
5-4-    واسط اپراتوری(operator interface)
5-5-     Internet-based Viewer
5-6-    Open Historian
5-7-    Industry-Specific Options
5-8-    UNIX-Based Operator Interface
5-9-    Redundancy (افزونگی)
۵-۱۰-  معماری سخت افزاری APACS
5-11-  واحد سیستم کنترل
۵-۱۲-  سیستم محلی
۵-۱۳-  Plantwide system
5-14-  QUADLOG
5-15-  بسته های سخت افزاری APACS
5-15-1-   محفظه های(Enclosures) صنعتی APACS
5-16-  انواع پیکربندیهای MODULPAC1000: 120
5-16-1-    SIDE-BY-SIDE CONFIGURATION
5-16-2-    ONE-OVER-ONE CONFIGURATION
5-16-3-    BACK-TO- BACK CONFIGURATION
5-16-4-    MODULPAC2000
5-17-  RACKs (قفسه ها) سیستم APACS
5-17-1-   Remote I/O Rack
5-17-2-   نصبRemote I/O Rack
5-18-  کابل  IOBUSو اتصالات موازی /جامپر
۵-۱۹-   MODULRAC
5-20-   SIXRAC
5-21-    UNIRAC
5-22-  ماژولهای کنترل
۵-۲۳-  نشانگرهای LED
5-24-  پیکربندی(Configuration)
5-25-  شرح مدار ماژوکنترل +ACM
5-26-  عناصر اساسی +ACM.
5-27-  BUS TIME OUT and BUS ARBITRATION
5-28-  SERIAL PORTS
5-29-    MODULBUS
5-30-    IOBUS
5-31-  توصیف مدار SDM
5-32-  مدارات کانال ورودی / خروجی
۵-۳۳-  منبع تغذیه ورودی خارجی
فصل ۶-   سیستمهای SCADA
6-1-    SCADA چیست؟
۶-۲-    معماری SCADA
6-2-1-      معماری سخت افزار
۶-۲-۲-      معماری نرم افزاری
۶-۳-    ارتباطات
۶-۳-۱-      ارتباطات داخلی
۶-۳-۲-      دستیابی به تجهیزات
۶-۴-    واسط ها (Interfacing)
6-5-    Redundancy
6-6-    MMI
6-7-    Alarm Handing
6-8-     Logging/Archiving
6-9-    ایجاد گزارش
فصل ۷-   سیستمهای فیلد باس ومقایسه آنها با سیستمهایDCS
7-1-    مقدمه
۷-۲-    نحوه عملکرد سیستم کنترل FCS در مقایسه با DCS
7-2-1-     معرفی سیستم کنترل Fieldbus
7-3-    مدل مرجع OSI) Open system Interconnect)
7-4-    Daisy Chain Topology
7-5-    Tree Topology
7-6-    Spur Topology
7-7-    Point-to-Point Topology
7-8-    مقایسه DCS & FCS و مزایا و معایب آنها نسبت به یکدیگر
۷-۹-    خاصیت Interoperability ادوات  FCS
7-10-  معایب فیلد باس
۷-۱۱-  انواع بلو کهای استاندارد
« فهرست منابع »
——————-——————-—-——-—     ۲۰milkham.com   ———-—–———————-—————
   دانلود مستقیم  :     دانلود پروژه اتوماسیون صنعتی و بررسی انواع سیستم های کنترل صنعتی
    رمز عبور فایل   :    www.20mikham.com
      حجم فایل    :    ۵,۸MB
       منبع فایل    :    ۲۰میخوام


مطالب مشابه :


فایل های مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات دانشگاه آذربایجان - فایل های مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات -
آموزش spss به کمک فایل های پاورپوینت

مدیریت / کنترل پروژه - مهندسی صنایع - آموزش spss به کمک فایل های پاورپوینت - مباحث مدیریتی
پروژه‌های درسی کنترل

پروژههای درسی کنترل این پروژه که فایل pdf زیر توضیحات و خواسته های آن را در بر دارد یک
فایل فصل‌های درس مدیریت و کنترل پروژه فناوری اطلاعات

فایل فصل‌های درس مدیریت و کنترل پروژه فناوری اطلاعات شنبه دوم اسفند ۱۳۹۳ 23:23
دانلود پروژه اتوماسیون صنعتی و بررسی انواع سیستم های کنترل صنعتی

دانلود پروژه اتوماسیون صنعتی و بررسی انواع سیستم های کنترل منبع فایل
جزوه سیستم های کنترل مدرن ارشد برق

رفرنس اصلی درس سیستم های کنترل مدرن و m فایل نرم افزار متلب پروژه این درس !!! فایل pdf
جزوات آموزشی مهندسی صنایع

جهت دانلود فایل 100 تست کنترل پروژه مؤسسه پارسه بر روی نگاهی به پروژه های استان
فایل های آزمایشگاه پایگاه داده و کنترل پروژه - Updated

فایل های آزمایشگاه پایگاه داده رو از لینک زیر دریافت کنید. کنترل پروژه هم به محض این که دستم
دانلود پروژه های برنامه نویسی درس محاسبات عددی

دانلود پروژه های برنامه نویسی درس محاسبات عددی . این مجموعه شامل ۳ پروزه برنامه نویسی با
برچسب :