لوله کشی:مطلب کلی

485828_rT17EatG.jpg

هدف از لوله کشی آب و فاضلاب مخصوصا در شهرها تهیه و   توزیع صحیح و پاکیزه آب تصفیه شده جهت آشامیدن و مصارف دیگر بهداشتی و خارج کردن فاضلاب حاصله از محیط مسکونی می باشد.


لوله کشی آب و فاضلاب گرچه عمل عادی و پیش و پا افتاده بنظر می رسد ولی در صورتیکه
طبق اصول صحیح انجام نشود علاوه بر اینکه از نظر اقتصادی ممکن است تولید ضرر و
زیان نماید  باعث گرفتاریها نیز می گردد.

به همین دلیل باید لوله کشی ساختمان را مطابق نقشه صحیح وعملی انجام گردد.

قواعد وقوانینی جهت تهیه طرح اولیه لوله کشی و محاسبات آن در ساختمان تدوین شده
است که البته در کشورهای مختلف این قوانین با یکدیگر اختلافاتی بسته به شرایط
جغرافیایی دارند ولی در نهایت همگی این قواعد برای انجام صحیح لوله کشی بکار گرفته
می شوند.

بکار بردن این قوانین مزایای
متعددی دارد:

الف)صرفه جویی اقتصادی در امر تهیه مصالح اولیه کمتر و بازدهی بیشتر.

ب)جلوگیری از اشتباه کاری و دوباره کاریهایی که در اثر تفاوت سلیقه افراد بوجود می
آید.

ج)استاندارد شدن کلیه لوازمات لوله کشی و تاسیسات بهداشتی و ساخت لوازمات بصورت
سری  وتعداد زیاد و قیمت کمتر که از نتایج هماهنگی قوانین یاد شده می باشد.

اکثر آیین نامه های ملی لوله کشی برای حفظ بهداشت و ایمنی محیط زندگی از راه نظارت
حساب شده بر نصب و نگهداری سیستمهای لوله کشی وضع می شوند.

جزئیات شبکه های لوله کشی متنوع اما اصول اساسی ایمنی و بهداشتی آنها یکسان است.
نتایج مطلوب و لازم برای حفظ تندرستی مردم مشابه و مستقل از مکان زندگی است.این
اصول اساسی ایجاب می کند کلیه لوله کشی ها در ساختمان های خصوصی و عمومی مورد
استفاده انسان طوری اجرا شوند که حافظ سلامتی و بهزیستی و ایمنی ساکنان آنها و
جامعه باشند.

لوله کشی آب و فاضلاب تقریبا در در یک درجه از اهمیت قرار دارند و تنها تفاوت
آنهادر این است که آب به علت فشار شبکه آبرسانی در لوله ها حرکت می کند در صورتیکه
فاضلاب بعلت جاذبه و نیروی ثقل جریان می یابدو نیز در لوله های فاضلاب سیفون و
لوله های تهویه جهت جلوگیری از ورود گازهای بدبو و خطر ناک حاصل از تخمیر مواد
موجود در فاضلاب توسط باکتری های مختلف به داخل ساختمان تعبیه گردیده است. لوله
های آب وفاضلاب به لوازم بهداشتی ساختمان مربوط می شوند.انتخاب صحیح این لوازم در
نمای داخلی ساختمان و ارزش اقتصادی آن تاثیر فراوان دارد.

اصول لوله کشی

1-برای ساختمان های مسکونی و
اداری باید آب خالص سالم گوارا با اتصالاتی عاری از خطر جریان معکوس یا پس مکش
تامین کرد.

2-در ساختمان ها یی که سرویس ها و لوازم بهداشتی دارند آب باید به میزان و با فشار
کافی تامین شود تا  این لوازم همواره به نحو مطلوب کار نمایند.

3-آبگرمکن ها و دیگر دستگاهای گرمایشی و ذخیره سازی آب باید طوری طراحی و نصب شوند
که از هر گونه انفجار ناشی از افزایش بیش از حد دمای آب در امان باشند.

4-در جایی که امکان دسترسی به شبکه فاضلاب بهداشتی شهری فراهم باشد فاضلاب ساختمان
های مسکونی را باید به آن متصل کرد.

5-وسایل بهداشتی لوله کشی باید از موادی ساخته شوند که پایدارو مقاوم دربرار
خوردگی و با سطوحی غیر جاذب و عاری از جرم گرفتگی پنهان باشند.

فضاهایی که در آنها سرویس های بهداشتی قرار دارند باید دارای تهویه و روشنایی کافی
باشند.

6-توصیه میشود که واحد های مسکونی که در نزدیکی خطوط فاضلاب بهداشتی قرار دارند و
یا خود دارای شبکه فاضلاب خصوصی هستند برای رعایت بهداشت عمومی و فردی حداقل دارای
یک دستشویی یک حمام با وان یا دوش آب ویک ظرفشویی(سینک) آشپزخانه باشند. دیگر
ساختمان های مسکونی نیز اعم از اینکه به شبکه فاضلاب عمومی و یا خصوصی متصل شوند
باید حداقل یک توالت ویک دستشویی داشته باشند.

7-شرایط طراحی و نصب سیستم های فاضلاب بهداشتی باید طوری باشند که بتوانند هرز آب
و فاضلاب مربوطه را از هریک از وسایل بهدشتی بدون ایجاد هر گونه آلودگی گرفتگی
مسیر و باقی گذاردن پسماندهای جامد در داخل لوله فاضلاب به محل های تعیین شده
انتقال دهند. دریچه های بازدید باید به تعداد کافی در سیستم لوله کشی پیش بینی
شوند تا امکان تمیز کردن لوله ها به هنگام گرفتگی فراهم شود.

8- سیستم های لوله کشی باید در شرایط بهداشتی نگهداری شوند و در مسیر انشعاب
های مستقیم و غیره مستقیم به شبکه فاضلاب از سیفون با آببند مناسب استفاده شود.با
انتخاب فاصله کافی بین وسایل بهداشتی میتوان شرایط مناسبی برای تعمیرات آنها فراهم
کرد.این نوع وسایل برای تمیز کاری باید به طور معقولی در دسترس باشند.

9- ساخت و نصب لوله های فاضلاب باید با استفاده از مواد مقاوم ونشت
ناپذیر  در برابر آب و بخارات مضر حاصل از هوای فاضلاب باشند. نصب باید با
مهارت و اجرایی مناسب و استفاده از مصالح مرغوب انجام شود.

10- سیستمهای لوله کشی باید طوری طراحی اجرا و تنظیم شوند که بتوانند آب را
به مقدار کافی تامین کنند.به هنگام استفاده عادی از سیستمهای جدید و یا سیستمهای
بازسازی شده باید از نظر نشت ومشخص شدن هر گونه عیب و نقص آزمایش شوند.

11- در طراحی باید همه گونه ملا حضات از لحاظ حفظ مقاومت عناصر ساختمانی
رعایت شود.انتهای لوله ونت که در روی بام ادامه میابد باید طوری طراحی شود که از
برگشت هوای آلوده به ساختمان و عدم انتقال هوا از لوله به خارج جلوگیری کند.

12- ملاحضات لازم برای حفاظت در مقابل آلودگیهای ناشی از جریان معکوس فاضلاب
مواد غذایی پسماندهای مواد گند زدا ودیگر مواد مشابه منظور شود موادی که سبب گرفتگی
لوله ها و اتصالات میشوند ویا در ترکیب با مواد فاضلابی گازهای قابل اشتعالی تولید
می کنند مجاز نیستند به شبکه ی فاضلاب ساختمان راه پیدا کنند.

13- فاضلاب ها یا هرز آب های دیگر سیستم لوله کشی نباید در لایه های سطحی خاک
و یا آب های سطحی تخلیه شوند مگر آنکه قبلا با روش مناسبی تصفیه شده باشند.

لوله ها از نظر مواد سازنده به هفت دسته تقسم میشوند

1- لوله شبکه آبرسانی: این لوله ها میتوانند از جنس آزبست چدن مس پلاستیک آهن
گالوانیزه ویا فولاد باشند.

2- لوله های شبکه توزیع آب: این لوله ها از جنس مس پلاستیک و یا فولاد
گالوانیزه هستند

3- لوله ی فاضلاب وونت بالای زمین: این لوله ها میتوانند از جنس چدن مس سخت
یا نرم فولاد گالوانیزه ویا پلاستیک باشند.

4- لوله ها و فاضلاب وونت مدفون در زمین: این نوع لوله نیز میتواند از جنس
چدن لوله های مسی سخت و نرم فولاد گالوانیزه و یا پلاستیک باشد.

5- لوله فاضلاب ساختمان: این لواه ها میتوانند از جنس آزبست چدن مس سخت یا
نرم بتن پلاستک و یا سفال لعابدار باشند.

6- لوله باران ساختمان:این نوع لوله میتواند از جنس آزبست چدن مس سخت یا نرم
بتن و یا سفال لعابدار باشد.

7- لوله تخلیه مدفون:این نوع لوله می تواند از جنس آزبست چدن چلاستیک لاستیک
استایرن و یا سفال لعابدار باشد.

انواع خوردگی لوله

1- خوردگی متمرکز پیلی: این خوردگی اثر الکتریکی حاصل از اختلاف ساختمان
شیمیایی یک محلول با فلز یا آلیاژ در تماس با آن است.

2- خوردگی روی زدایی: این شکل از خوردگی معمولا در مورد آلیاژهایی از مس و
روی که در آنها مقدار فلز روی 15% باشد اتفاق می افتد.روی در فرآیند های شیمیایی
از ترکیب مس و روی جدا می شود.

3- خوردگی گرافیتی: این خوردگی که شبیه روی زدایی است معمولا مربوط به چدن
است .به این معنی که آهن ممکن است از ترکیب چدن خاکستری جدا شود.این عمل سبب میشود
که لایه ای متخلخل از گرافیت بر روی سطحی از آهن که مورد حمله خوردگی قرار نگرفته
تشکیل شود.

4- خوردگی سریع تنشی: تحت تنش های بالا برخی از آلیاژها ی زرد برنجی ممکن است
دارای مقداری فلز حل شده باشند که ضعف های مکانیکی را در ماده محسوب می شوند.

5- خوردگی الکترو شیمیایی: این خوردگی که منشا آن منابع مختلف است بیشتر بر
اثر اختلاف های الکترو شیمیایی مواد شکل می گیرد تا اختلاف های الکتریکی. این
خوردگی زمانی پیش می آید که دو فلز نا هم جنس در تماس با محلولی که سطح آنها را می
پو شاند قرار میگیرند.

6- خوردگی حفره ای و موضعی: این نوع خوردگی معمولا هنگام بروز شکستگی در لایه
های ایجاد شده به وسیله فلز  یا آلیاژی که با محلول خورنده تماس دارد پیدا می
شود ویا اینکه نتیجه خوردگی پیشرفته و سریع است . این خوردگی سطحی لکه دار و
متخلخل از جنس غیر فلز ایجاد می کند.

تعریف لوله کشی

کلیه لوله کشی ها دستگاه ها وو سایل بهداشتی شبکه های توزیع آب و دفع فاضلاب
ساختمان را لوله کشی می نامند.لوله ها اتصالات و شیر فلکه ها روی هم رفته سیستم
لوله کشی را تشکیل می دهند.

لوله ها

لوله ها معمولا در شاخه های شش متری به بازار عرضه می شوند.لوله های متعارف
آهنی نرم یا فولادی تا قطر 12 اینچ بر اساس قطر اسمی داخلی آنها دسته بندی می
شوند. قطر قطر داخلی و واقعی به ازای قطر اسمی معین برای لوله استاندارد سنگین و
فوق سنگین بسته به وزن لوله فرق می کند . قطر خارجی هر سه نوع لوله معمولا یکسان
است . لوله های بالای 12 اینچ بر حسب قطر واقعی دسته بندی می شوند. طبقه بندی لوله
ها ی برنجی و مسی نیز مانند لوله  آهنی بر حسب قطر اسمی است و برای هر قطر از
لوله دو وزن فوق سنگین و معمولی وجود دارد.

اتصالات

به کمک اتصالات لوله ها در طول های مختلف به هم وصل می شوند تا طول مورد نظر به
دست آید ودر عین حال اتصالات پیوستگی و تغییر جهت مسیر لوله کشی را تامین
کنند.پیوستگی و امتداد خط لوله با استفاده از بوشن ها مغزی ها و تبدیل ها میسر
میشود.برای تغییر مسیر خط لول هااز سه راه چهار راه و زانو استفاده می کنند. کلاهک
(کپ)برای بستن دهانه لوله در پوش برای کور کردن دهانه اتصالات و تبدیل ها برای
تبدیل قطر دهانه لوله و اتصالات به کار میروند.

مهره ماسورها اتصالاتی بوجود میآورند که به سادگی باز میشوند. مهره ماسوره ها ی
رزوهای سه پارچه اند:دو قسمت از آن ها که به دو سر لوله ها پیچ شده و قسمت سوم در
حالی که با رزوه قسمت اول درگیر است و برروی قسمت دوم نیز می لغزد این دو تکه را
به همدیگر متصل می سازد. دبی در سیستم لوله کشی را به کمک شیر فلکه ها بر اساس نوع
جنس قطر و فشار کار طبقه بندی میشوند تنظیم می کنند.

لوله مغزی : قطعه لوله های با طول کمتر از 30 سانیمتر که دو انتهای آن رزوه شده
باشد. لوله های بزرگتر از 30 سانتیمتر تکه لوله محسوب میگردند.

سه راهها: مهمترین و پرمصرفترین اتصالات در انشعاب لوله ها هستند. سه راهها مانند
زانو در اندازه ها و انواع متنوعی ساخته میشوند.از آن برای انشعاب های 90 درجه
استفاده می شود و همواره انشعاب آن با زاویه قائمه است. اگر هر سه خروجی سه راه هم
اندازه باشند نوع آن بر حسب قطر لوله مشخص می شود مانند سه راه یک دوم اینچ چنانچه
اندازه قطر انشعاب (نافی)با قطر لوله اصلی متفاوت باشد اول اندازه قطر اصلی را می
نویسند و بعد انشعاب .زمانی که قطر هر سه خروجی متفاوت باشد اندازه هر سه خروجی را
باید نوشت و قطر لوله اصلی را باید اول آورد .

چهار راه:در واقع همان سه راه است که خروجی دیگری مقابل نافی داشته باشد محورهای
این چهارراه خروجی در صفحه ای مشترک واقع و بریکدیگر عمود هستند. چهارراه نیز
مانند سه راه در اندازه های مختلف ساخته می شوند .

در پوشها:برای بستن انتهای لوله بوشن دار یا اتصالی که دارای رزوه مادگی باشد به
کار میروند. در پوشها از جنس چدن آهن چکش خوار و برنج هستند. برای اندازه های کوچک
از در پوش سر چهار گوش بر جسته یا مغزی و برای اندازه های بزرگ از در پوش سر شش
گوش استفاده می گردد.

مهره ماسورهها : انواع مختلفی دارند. کاربرد فراوان مهره ماسوره ها در خطوط لوله
کشی در سهولت تعمیرات نمود می کند.وقتی مهره ماسوره و یک اتصال تلفیق شون.میتوان
با استفاده از یک اتصال رزوهای تنها از تمام مزایای مهره ماسوره بر خوردار شد.

بوشن: معمولا سر هر شاخه لوله یک عدد بوشن نیز می بندند. بوشن ها از جنس چدن یا
آهن چکش خوار و یا برنج هستند. بوشن ها عموما رزوه راستگرد دارند ولی نوع چپگرد را
هم طبق سفارش می سازند.نوع دیگری از بوشن که روپیچ توپیچ یا دنباله نام دارد با
بوشن متعارف فرق می کندو دارای رزوه روپیچ است.

عملکرد بوشن تبدیل اتصال انتهای رزوه شده(خارجی)لوله به اتصالی با اندازه بزرگتر
است. بوشن تبدیل یک روپیچ- توپیچ به شکل در پوش تو خالی و با دو دهنه به قطر های
مختلف است و آنرامیتوان اتصالی برای کاهش و یا افزایش قطر تلقی کرد.

کلا هکهای لوله: کلاهک (کیپ)لوله برای بستن لوله یا اتصالی که دارای رزوه روپیچ
باشد به کار می رود.کلا هک ها مانند در پوش ها از جنس چدن آهن چکش خوار و برنج
هستند.

ابزار لوله کشی ونحوه استفاده از آن ها

در لوله کشی ساختمان علاوه بر آچارهای معمولی نظیر انبر دست آچار تخت و رینگی چکش
و غیره ابزار نیز کار برد دارند که به شرح زیر می باشند:

1- آچار لوله گیر: این وسیله جزء وسایل اولیه و حتمی در لوله کشی می باشد
بعلت حالت خاص دهانه این آچار در صورتیکه جهت گردش آن صحیح باشد دهانه دور لوله
قفل شده و هر نوع لوله را به راحتی باز یا بسته میکند.جهت صحیح گردش آچار لوله گیر
از طرف انتهای دسته آچار بطرف دهانه در جهت گردش عقربه ساعت باعث بسته شدن لوله در
اتصال میگردد.

2- آچار شلاقی: این نوع آچار نیز در لوله کشی کاربرد داشته و شبیه به آچار
لوله عمل مینماید.

3- آچار زنجیری: این آچار نیز مانند آچار لوله گیر و شلاقی برای باز و بسته
کردن لوله بکار می رود و فرق آن با آچار لوله گیر در این است که لوله های با قطر
بزرگ را نیز میتوان با آن باز و بسته نمود.جهت گردش صحیح این آچار نیز شبیه آچار
لوله گیر می باشد.

4- انبر دست قفلی: این ابزار نیز در لوله کشی برای لوله های باریک وسیله
مناسبی می باشد. با این تفاوت که دهان آن حالتی دارد که مانند گیره نیز عمل میکند
و لوله یا قسمت مورد کار را بین دو تیغه دهانه آن نگه میدارد.

5- آچار تسمه ای: این نوع آچار نیز مانند آچار لوله گیر میباشد با این تفاوت
که در لوله کشی ها با لوله مسی که از آچار شلاقی بعلت خراب کردن جداره لوله
نمیتوان استفاده کرد مورد استفاده قرار داده میشود.

6- آچار فرانسه: از این آچار برای باز و بسته کردن پیچهای مختلف شش گوش و
چهار گوش مختلف استفاده میگردد.

7- گیره: برلی لوله کشی از گیره های معمولی که دارای دو تیغه مقابل یکدیگرند
نمی توان استفاده کرد. فرق این نوع گیره با گیره تیغه ای معمولی در این است که از
چرخش لوله در اثر حدیده کاری و غیره جلوگیری مینماید ضمنا در اثر فشار تیغه های
گیره معمولی و بعلت تا ثیر فشار بر آن دو خط مقابل لوله باعث لهیدگی و اصطلاحا دو
پهنه شدن لوله میگردد.اما گیره لوله کشی دور تا دور لوله را گرفته و فشار تیغه های
مخصوص آن به دور لوله وارد آمده و هیچ ضایعه ای در لوله بوجود نمی آورد.نوع دیگر
گیره مخصوص لوله کشی گیره زنجیری می باشد که فضای کمتری را اشغال می کندو نوع سوم
آن ترکیبی از گیره معمولی تیغه ای و گیره لوله کشی است.

8- لوله بر: این ابزار لوله را کاملا تخت ودر زاویه 90 درجه نسبت به محورطولی
لوله می برد.این وسیله بمراتب راحت و سریع تر از اره برای بریدن لوله عمل میکند.

9- برقوزن: این وسیله برای تراشیدن زائده های اضافی داخل لوله که در اثر
بریدن با لوله بر روی سطح داخلی لوله باقی میماند بکار میرود.

10- حدیده: این دستگاه به دو صورت دستی و برقی به بازار عرضه میگرددکه به دو
نوع در حالت کلی تقسیم میگردد:

الف)حدیده با پارچه های قابل تغییر

ب)حدیده با پارچه های ثابت

این دستگاه برای دنده کردن سطح خارجی لوله بکار میرود از مهمترین وسایل لوله کشی
میباشد.

11-قلاویز: این وسیله برای دنده کردن سطح داخلی قطعات سوراخ شده جهت بستن لوله یا
پیچ در آنها بکار میرود.

ابزار های لوله مسی:

1- لوله بر مسی به همراه بر قو مخصوص

2- گیره لوله مسی

3- لاله کن نوع چکشی و پیچی

4- فنر خم کن لوله که در اندازه های مختلف ساخته شده است

5- خم کن اهرمی

6- خم کن با نوع ضامن چرخ دنده

7- دستگاه جوش هوا و استیلن مخصوص جوشکاری لوله های مسی

8- دستگاه جوش پروپان

9- فندک مخصوص روشن کردن سر پیک جوشکاری

10- دستگاه تمیز کننده لوله مسی (داخلی و خارجی)

ابزار ووسایل لوله کشی فاضلاب

1- لوله بر: این نوع لوله بر مخصوص بریدن لوله های چدنی میباشدو شیوه کار
شبیه به لوله بر مسی وگالوانیزه دارد.

2- قلم سرب کاری

3-  کوره ذوب سرب: در این کوره سرب را ذوب کرده و پس از انجام عملیات اولیه
کنف کاری و اطمینان از آببندی اتصال و برای محکم شدن اتصال سرب  را داخل شیار
بین دو لوله می ریزند.

نحوه لوله کشی فاضلاب

1- لوله چدنی: لوله های چدنی و اتصالات آنها معمولا به صورت نرومادگی ساخته
می شوند. برای وصل کردن لوله به لوله یا اتصال لوله را باید طوری نصب کرد که قسمت
مادگی در جهت جریان قرار گیرد. قبل از اتصال لازم است که سرها و همچنین بدنه لوله
چدنی از نظر شگستگی آزمایش شود. نحوه آزمایش از طریق زدن ضربات آرام چکش کوچک
امکان پذیر است. حتی اگر لوله دارای ترک موئی هم باشد صدای ضربات به صورت بم که
اصطلاحا صدای مرده چدن نام دارد شنیده میشود.پس از اطمینان از سالم بودن لوله ها
آن ها را کاملا در یک محور در داخل هم قرار میدهیم بنحوی که بصورت خارج از مرکز
نسبت به یکدیگر قرار نگیرند.سپس کنف مخصوص لوله کشی را بصورت مارپیچ بافته و توسط
قلم مخصوص به داخل شیار کوبیده سرب مذاب را روی آن می ریزند.سرب باید حدود 5/2
سانیتیمتر روی کنف ریخته شود تا دو سر اتصالات به هم خوب محکم شوند.

2- لوله پی وی سی فشار ضعیف:این لوله ها نیز معمولا بصورت نر و مادگی ساخته
می شوند .تفاوت این لوله ها با لوله های چدنی در این است که اتصال آن ها ازطریق
چسب بوده و بین دو سر آن ها پس از اتصال فضایی باقی نمی ماند.

3- لوله سیمانی: ساخت این نوع لوله نیز شبیه لوله چدنی بوده وبین اتصالات آن
فضا باقی می ماند. نحوه لوله کشی کاملا شبیه لوله های چدنی بوده بااین تفاوت که
لوله سیمانی احتیاجی به کنف کاری ندارد و بجای سرب از ملات ماسه سیمان جهت محکم
شدن اتصالات استفاده میگردد.برش لوله های سیمانی توسط قلم مخصوص گوه ای وچکش انجام
می گیرد.

نحوه لوله کشی آب

1- لوله گالوانیزه:برای لوله کشی با لوله گالوانیزه ابتدا باید اندازههای
مختلف لازم جهت لوله کشی را تعیین نمود و سپس دو سر لوله را در میان گیره مخصوص
لوله کشی قرار داده و توسط حدیده سر های لوله بریده شده را را دنده کرد. آب بندی
این لوله ها توسط نوار پلاستیکی مخصوص یا خمیر وکنف لوله کشی انجام میگیرد سپس
لوله ها توسط اتصالات مناسب در محل مورد نظر نصب میشوند.

2- لوله پلاستیکی مسی و برنجی: در لوله کشی با لوله پلاستیکی جامد از اتصالات
مخصوص استفاده می شود ولی اگر لوله از نوع پلاستیک نیمه جامد و یا معمولی باشد
توسط رابط های مخصوصی می توان از اتصالات لوله های مسی استفاده نمود.در لوله کشی
با لوله برنجی از روش جوشکاری بیشتر استفاده می گردد.

سیفون: یکی از مهمترین وسایل در شبکه لوله کشی سیفون است عملکرد سیفون مانند شیر
یکطرفه ای است که امکان تخلیه آزادانه آب یا فاضلاب را از وسیله بهداشتی به شبکه
فاضلاب فراهم میکند ولی نمی گذارد گاز حاصل از فاضلاب وارد وسیله بهداشتی و فضای
داخلی شود.هر وسیله بهداشتی در لوله کشی بجز آنها که سیفون سر خود هستند باید
سیفون آببند در نزدیکی خود داشته باشند.

پرکن سیفون: پرکن سیفون روی لوله آب سرد ظرفشویی آشپزخانه توالت ها آبخوری ها
سوارمیشود. اغلب آب این گونه سیفون ها تبخیر شده و بنابراین گاز فاضلاب و حشرات
موذی از لوله فاضلاب به محیط ساختمان راه میابند.شیر پر کن سیفون اگربه طور مناسب
روی لوله آب سرد سوار و به سیفون یک کفشور وصل شود وجود آب تازه را در آببند سیفون
تضمین میکند .


مطالب مشابه :


ابزار لوله كشي ونحوه استفاده از آن ها

کار و فناوری اين ابزار لوله را كاملا تخت ودر زاويه 90 درجه نسبت به • پودمان نقشه کشی
تعاریف لوله کشی آب و فاضلاب

ابزار لوله کشی ونحوه دست آچار تخت و رینگی چکش و غیره ابزار نیز کار برد دارند که به
استفاده از جدیدترین ابزار و وسایل لوله کشی ساختمان

اجرای تاسیسات و لوله کشی استفاده از جدیدترین ابزار و وسایل لوله کشی لوله کشی روی کار.
لوله کشی ( توزیع آب و فاضلاب)

اجرای تاسیسات و لوله کشی ابزار كار لوله تبدیل قطر دهانه لوله و اتصالات به کار
لوله کشی:مطلب کلی

ابزار لوله کشی ونحوه استفاده از آن و غیره ابزار نیز کار برد دارند که به شرح زیر می باشند:
مقاله ابزار دقیق و لوله کشی(Piping) با Catia

گزارش کار آزمایشگاه مکانیک مقاله ابزار دقیق و لوله کشی(Piping) با Catia . تاريخ :
لوله کشی لوله پلی اتیلن

لوله کشی لوله پلی اتیلن ابزار كار لوله لوله کشی روی کار.
لوله های سبز

اجرای تاسیسات و لوله کشی ابزار كار لوله در سیستم های لوله کشی به کار می روند ولی
لوله کشی

لوله کشی لوله کشی روی کار. لوله های ابزار لوله كشي ونحوه استفاده از آن
لوله کشی فاضلاب

لوله کشی فاضلاب ابزار كار لوله لوله کشی روی کار. لوله های
برچسب :