تحقیق درمورد منظومه شمسی برای چهارم دبستان

تحقیق درمورد منظومه شمسی برای چهارم دبستان

این تحقیق برای درس علوم چهارم دبستان می باشد.امیدوارم که مورد استفاده شما قرار بگیره.

زمین و همسایه های آن
 
گردآورنده : خانم حمیدزاده ها 

خورشید :
یکی از ستارگان کهکشان راه شیری و تنها ستاره منظومه شمسی میباشد. منبع اصلی نور و گرما و زندگی بر روی زمین این ستارهاست که با فاصلهای حدود ۱۵۰ میلیون کیلومتری از زمین قرار گرفته و قطری تقریباً معادل ۱٬۳۹۰٬۰۰۰ کیلومتر و وزنی معادل ۳۳۰ هزار بار سنگینتر از زمین دارد.

نگاهی اجمالی به سیارات منظومه شمسی:
تیر یا عطارد
یک جرم آسمانی برای آنکه سیاره باشد باید مداری به دور یک ستاره داشته باشد نه آنکه به دور یک سیاره دیگر بچرخد. عطارد نزدیک ترین سیاره به خورشید است. این سیاره کوچک خاکی تقریباً هیچ جوی ندارد. به خاطر اندازه کوچک و نزدیک بودن فاصله عطارد به خورشید سخت است که این سیاره را از زمین بدون تلسکوپ ببینیم.

ناهید یا زهره
قطر این سیاره خاکی 13913 کیلومتر است و به خاطر داشتن سطحی سوزان ناشی از اثر گلخانهای مهارنشدنی معروف است ابرهای غلیظی تمام سطح زهره را پنهان میکنند. زهره یکی از سیارههایی است که میتوان آن را به آسانی در آسمان پیدا کرد. این سیاره درخشان بیش از هر سیاره دیگر ، به زمین نزدیک میشود و در نزدیکترین نقطه به 42 میلیون کیلومتری ما میرسد.

زمین
قطر کره زمین14663 کیلومتر است و بزرگترین سیاره خاکی شناختهشده محسوب میشود. برخی از ستارهشناسان معتقدند که دست کم یک جرم به بزرگی کره زمین ممکن است در بخش بیرونی منظومه شمسی وجود داشته باشد. سومین سیاره در منظومه شمسی است. فاصله زمین تا خورشید به گونهای است که شرایط محیطی آن قابلیت زیستن را به موجودات زنده میدهد. تاکنون زمین تنها سیارهای بوده است که وجود حیات در آن ثابت شده است. زمین سیارهای است سنگی با مقدار قابل توجهای آب سطحی. جو زمین ترکیبی است از نیتروژن (حدود هشتاد درصد)، اکسیژن (حدود بیست درصد) و چندین گاز دیگر.

ماه
ماه تنها قمر سیاره زمین است. میانگین فاصله ماه تا زمین ۳۸۴٬۴۰۳ کیلومتر و قطر ماه ۳٬۴۷۶ کیلومتر است. کره ماه نزدیکترین جرم آسمانی به زمین محسوب میشود. مهتاب نوری ست که از خورشید آمده و از سطح ماه رو به کره زمین بازتابانده شده.

بهرام یا مریخ
مریخ تنها سیاره منظومه شمسی غیر از زمین است که بیشترین احتمال داشتن حیات را دارد. قطر مریخ 7801 کیلومتر است چهارمین سیاره در سامانه خورشیدی است که در مداری طویلتر از زمین و با سرعتی کمتر از زمین حرکت میکند. هر یک باری که به بدور خورشید میچرخد معادل ۶۸۷ روز (روز زمین) طول میکشد و شب و روز کمی طولانیتر از کره زمین است.

برجیس یا مشتری
مشتری بزرگنرین سیاره منظومه شمسی به غول گازی معروف است. مشتر ی با قطر 164150 کیلومتریش، 11.2 برابر قطر زمین, و تفریبا 318 برابر جرم زمین را دارد. برخی سیارات به دور ستارههای دیگر جرمی از این هم بیشتر دارند.. از نظر فاصله از خورشید، مشتری پنجمین سیاره بعد از تیر و ناهید و زمین و بهرام است.

کیوان یا زحل
این سیاره حلقه دار 138565کیلومتر قطر دارد که 9.4 برابر قطر زمین است.. حلقهها یا کمربندهای کیوان در فاصله ۱۱۲۰۰ کیلومتری آن جای گرفتهاند. حلقههای کیوان از تکههای یخ و همچنین تکههای سنگ و غبار تشکیل شدهاند برخی به اندازه یک غبار ریز و برخی به اندازه یک خانه. حلقههای کیوان پهن هستند ولی بسیار تخت و نازک. پهنای آنها ۲۸۲ هزار کیلومتر است اما کلفتی آنها تنها یک کیلومتر است

اورانوس
اورانوس که معمولا در رده غولهای گازی قرار میگیرد، در واقع عمدتا از گازهای منجمد تشکیل شده است.قطر اورانوس 58761 کیلومتر است که 4.1 برابر قطر کره زمین است.

نپتون
سیاره یخ زده نپتون با قطری برابر 56933 کیلومتر 3.9 برابر کره زمین است. تکنولوژیهای جدید اخیرا این امکان را به ستارهشناسان داده است که سیاراتی به این کوچکی را در اطراف ستارههای دیگر هم شناسایی کنند.

پلوتون
این سیاره که آغازگر این همه بحث درباره تعریف سیاره بوده است اکنون اولین عضو گروه "پلوتینو" ، طبقه جدیدی از سیارات کوچک ماورای نپتون است که در مدارهایی غیرعادی به دور خورشید میچرخند. پلوتو 2645 کیلومتر قطر دارد – حدود 18 درصد قطر زمین- و جرمش تنها یک پنجم کره زمین است.


مطالب مشابه :


انواع کد قالب وبلاگ

انواع کد قالب وبلاگ اهل منظومه ی شمسی ام. سایتی بسیار جالب برای دانلود و bmw x6 bmw
اطلاعاتي جامع درباره 9 سياره منظومه شمسي

سیارات منظومه شمسی ما قالب بلاگفا. معرفی منظومه شمسی برای
معرفی منظومه شمسی برای کودکان

سیارات منظومه شمسی ما قالب بلاگفا. منظومه شمسی. منظومه شمسی برای
تحقیق درمورد منظومه شمسی برای چهارم دبستان

قالب بلاگفا. تحقیق درمورد منظومه شمسی برای چهارم طراح قالب وبلاگ بهار :
تحقیقی درباره ی منظومه ی شمسی

منظومه ی شمسی با سلا به تمام کاربران من تحقیق کاملی برای شما اماده کردم قالب بلاگفا
منظومه شمسی

قالب بلاگفا. برای آنکه سیاره باشد باید است در بخش بیرونی منظومه شمسی وجود
سیاره زحل

قالب بلاگفا; مدتهای مدید زحل یگانه سیاره منظومه شمسی پس از سالها بررسی و رصد ، برای
کاردستی منظومه شمسی

قالب بلاگفا. برای این کار می توانید از پرگار استفاده کاربردهای کاردستی منظومه شمسی:
قالب b11 سیاه برای بلاگفا

قالب ، قالب b11 سیاه برای بلاگفا ، دانلود قالب کشف یک منظومه شبیه منظومه شمسی
آموزش منظومه شمسی برای پایه ابتدایی

آموزگار ابتدایی : اول تا ششم - آموزش منظومه شمسی برای پایه ابتدایی - قالب وبلاگ |
برچسب :