گفتگو با خدا


 I dreamed I had an interview with god

خواب دیدم .در خواب با خدا گفتگویی داشتم .


God asked

 خدا گفت :


So you would like to interview me

 پس می خواهی با من گفتگو کنی؟

 I said ,If you have the time

 گفتم اگر وقت داشته باشید.

 God smiled

 خدا لبخند زد.

 My time is eternity

 وقت من ابدی است.

 What questions do you have in mind for me

 چه سوالاتی در ذهن داری که می خواهی از من بپرسی؟

 What surprises you most about human kind

 چه چیز بیش از همه شما را در مورد انسان متعجب می کند؟

 God answered

 خدا پاسخ داد:

 That they get bored with child hood

 این که آنها از بودن در دوران کودکی ملول می شوند،

 They rush to grow up and then 

 عجله دارند زودتر بزرگ شوند و بعد،

 long to be children again

 حسرت دوران کودکی را می خورند.

 That they lose their health to make money

 اینکه سلامتشان را صرف به دست آوردن پول می کنند ،

 and then

 و بعد

 lose their money to restore their health

 پولشان را خرج حفظ سلامتی می کنند.

 That by thinking anxiously about the future

 اینکه با نگرانی نسبت به آینده

 They forget the present

زمان حال را فراموش می کنند.

 such that they live in neither the present

 آنچنان که دیگر نه در حال زندگی می کنند ،

 And not the future

 نه در آینده

 That they live as if they will never die

 این که چنان زندگی می کنند که گویی ، نخواهند مرد.

 and die as if they had never lived

 وآنچنان می میرند که گویی هرگز نبوده اند.

 God's hand took mine and

 خداوند دستهای مرا در دست گرفت

 we were silent for a while

 و مدتی هر دو ساکت ماندیم.

 And then I asked

 بعد پرسیدم

 As the creator of people

 به عنوان خالق انسانها

 What are some of life lessons you want them to learn

 می خواهید آنها چه درسهایی از زندگی را یاد بگیرند ؟

 God replied , with a smile

 خداوند با لبخند پاسخ داد :

 To learn they can not make any one love them

 یاد بگیرند که نمی توان دیگران را مجبور به دوست داشتن خود
 کرد

 but they can do is let themselves be loved

 اما می توان محبوب دیگران شد.

 To learn that it is not good to compare themselves
 to others

 یاد بگیرند که خوب نیست خود را با دیگران مقایسه کنند

 To learn that a rich person is not one who has the
 most

 یاد بگیرند که ثروتمند کسی نیست که دارایی بیشتری دارد.

 but is one who needs the least

 بلکه کسی است که نیاز کمتری دارد.

 To learn that it takes only a few seconds to open
 profound wounds in persons we love

 یاد بگیرند که ظرف چند ثانیه می توانیم زخمی عمیق، در دل
 کسانی که دوستشان داریم ایجاد کنیم،

 , and it takes many years to heal them

 ولی سالها وقت لازم خواهد بود تا آن زخم التیام یابد.

 To learn to forgive by practicing for giveness

 با بخشیدن بخشش یاد بگیرند.

 To learn that there are persons who love them
 dearly

 یاد بگیرند کسانی هستند که آنها را عمیقا دوست دارند.

 But simply do not know how to express or show
 their feelings

 اما بلد نیستند احساسشان را ابراز کنند یا نشان دهند.

 To learn that two people can look at the same
 thing

 یاد بگیرند که می شود دو نفر به یک موضوع واحد نگاه کنند،

 and see it differently

 اما آن را متفاوت ببینند.

 To learn that it is not always enough that they be
 forgiven by others

 یاد بگیرند که همیشه کافی نیست دیگران آنها را ببخشند.

 They must forgive themselves

 بلکه خودشان هم باید خود را ببخشند.

 And to learn that I am here

 و یاد بگیرند که من اینجا هستم

 ALWAYS

 همیشهمطالب مشابه :


گفتگو با خدا - ترجمه متن انگلیسی

گفتگو با خدا - ترجمه متن انگلیسی خواب ديدم در خواب با خدا همه شما را در مورد انسان
گفتگو با خدا

گفتگو با خدا - ترجمه متون انگلیسی به متن دعای چه چیز بیش از همه شما را در مورد
متن زیبا در مورد مادر به زبان انگلیسی + ترجمه فارسی

متن زیبا در مورد مادر به زبان متن زیبا در مورد مادر به زبان انگلیسی پرواز تا خدا.
متن فارسی و انگلیسی "گفت و گو با خدا" نوشته رابیندرانات تاگور

آموزش زبان انگلیسی - متن فارسی و انگلیسی "گفت و گو با گفت و گو با خدا. در رویاهایم دیدم که با
جملات زیبا و کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی

متن انگلیسی نهج برای قضاوت در مورد موفقیت خودت ببین چه بدست خدا در قلب توست و تو در
نکاتی کلی در مورد روش مطالعه

نکته های خوب در مورد انگلیسی . به نام خدا. نکات كلي در مورد روش هاي متن انتخابي
متن های دو زبانه فارسی و انگلیسی برای اموزش زبان انگلیسی خدا رو شکر Thanks God

متن های دو زبانه فارسی و انگلیسی برای اموزش زبان انگلیسی خدا متن های دو در مورد انگلیسی
مناجات و شکرگذاری از خدا انگلیسی با ترجمه فارسی

مناجات و شکرگذاری از خدا انگلیسی انگلیسی نیز گاها مورد متن انگلیسی نیز در
متن انگلیسی

متن انگلیسی. به یاری خدا اقدام به ایجاد یک همه چيز در مورد آلزايمر بيماري فراموش
مناجات با خدا

راز نیاز و متن دعای انگلیسی نیز گاها مورد نیاز است. در این پست متن خدا را شکر انگلیسی با
برچسب :