تست چهار گزینه ای همراه با پاسخ

11.gifبرگرفه از كتاب ۱۳۰۰ تست برگزيده ي كنكور تيز هوشان دكتر شاكري(شاگردي)22.gif

 

با اضافه كردن۷۰۰۰ به اختلاف بزرگ ترين عدد۵ رقمي و كوچك ترين عدد چهار رقمي دهگان هزار عدد حاصل چه خواهد بود؟

الف)۹                 ب)۵                              ج)۰                           د)۱

پاسخ صحيح گزينه ي (ج) است.

طبقه ي يك هاي كدام يك از اعداد زير هنگام با حروف  نوشتن نوشته نمي شود؟

الف)۸۹۳۰۰۴                ب)۶۹۲۰۰۰                    ج)۲۰۹۰۱۳                    د)۴۰۴۱۰۰

پاسخ صحيح گزينه ي ب است.

به كدام يك از عدد هاي زير۱۳ بسته ي هزارتايي و۶ بسته ي ده هزار تايي اضافه كنيم تا حاصل يك عدد ۷ رقمي شود؟

الف)۹۳۵۰۰۰                     ب)۶۹۲۰۰۰                  ج)۴۵۰۰۲۹                 د)۶۹۵۴۳

پاسخ صحيح گزينه ي الف است.

علي ۳ بستهي هزار تايي از عدد ۶۲۰۴۲۶ را تبديل به بسته هاي صد تايي كرد.حالا در اين عدد چند بسته ي صدتايي وجود دارد؟

الف)۴ بسته                  ب)۴۳ بسته                    ج)۳۴ بسته                     د)۳۰ بسته

پاسخ صحيح گزينه ي ج است. 


مطالب مشابه :


تست چهار گزینه ای همراه با پاسخ

تست چهار گزینه ای همراه با پاسخ نمونه سوالات امتحانی و تیز هوشان برای دوره ی دبستان و
تست هوش بی ربط با هوش

سوالات هوش بی ربط به هوش!!!! سوالات دور اول چهار گزینه ای یه . دور دوم تشریحی . دور
سوالات چند گزینه ای one-best-answer item

سوالات چند گزینه ای متداول ترین یک گزینه بهترین است و چهار گزینه دیگر ما تست هوش
چهار گزینه ای سوالات روانشناسی (راشدی)

چهار گزینه ای سوالات ب- هوش به انسان کمک می کند تا تستهای چهار گزینه ای،براساس
سوالات چهار گزینه ای فصل چهارم وپنجم کتاب مطالعات اجتماعی

سوالات چهار گزینه ای فصل چهارم که انجام آن به هوش و توانایی زیادی نیاز
دانلود سوالات چهار جوابی ( تستی ) از کتاب علوم چهارم ابتدایی

دانلود سوالات چهار جوابی ( تستی ) ای زیپ برترین سرگرمی (تست هوش )
سوالات چهار گزینه ای برای پایه هفتم

41- ریاضیات،تست هوش سوالات چهار گزینه ای از فصل 1 و2و3و4 : نمونه 2. سوال تستی از فصل 3
برچسب :