همکاری های آموزشی و درمانی دانشگاه بصره عراق و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه رونق می گیرد

 

همکاری های آموزشی و درمانی دانشگاه بصره عراق و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه رونق می گیرد

دکتر پالش تصریح کرد برگزاری کارگاه ها و کنفرانس های مشترک از جمله مواردیست که در این تفاهم نامه مورد تاکید دو طرف قرار گرفت.

همکاری های آموزشی و درمانی دانشگاه بصره عراق و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه رونق می گیرد.

مدیر روابط بین الملل دانشگاه ضمن اعلام این خبر گفت :هیات اعزامی بصره عراق عصر روز دوشنبه دوازدهم دیماه ضمن حضور در دانشگاه با تعدادی از اعضای هیات علمی و مسئولان دانشگاهی پیرامون همکاری های دوجانبه به بحث و گفتگو پرداختند.

دکتر پالش تصریح کرد برگزاری کارگاه ها و کنفرانس های مشترک از جمله مواردیست که در این تفاهم نامه مورد تاکید دو طرف قرار گرفت.

6

4

2

1

 


مطالب مشابه :


آشنایی با شهر اربیل عراق

آشنایی با شهر اربیل عراق در سده‌های میانه اربیل به یک کانون دانشگاه پزشکی اربیل
گفتگو با پروفسور عباس ولی رئیس دانشگاه کردستان - هه ولیر :

دانشنامه های دانشگاه دانشگاه در اربیل است، این سراسر عراق نیز بنا به
فرصت های شغلی با حقوق عالی در اربیل عراق

هفتمين همايش پ‍ژوهشی ساليانه دانشجويان دانشگاه های علوم با حقوق عالی در اربیل عراق.
همکاری های آموزشی و درمانی دانشگاه بصره عراق و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه رونق می گیرد

همکاری های آموزشی و درمانی دانشگاه بصره عراق و دانشگاه علوم شهر اربیل ترکمن های عراق
استخدام کاریابی بین المللی کارپیرا در آلمان،سوییس و اربیل عراق

استخدام کاریابی بین المللی کارپیرا در آلمان،سوییس و اربیل عراق دانشگاه آزاد های
گفتگو با پروفسور عباس ولی رئیس دانشگاه کردستان - هه ولیر :

دانشنامه های دانشگاه دانشگاه در اربیل است، این سراسر عراق نیز بنا به
ترکیه بزرگترین دانشکده دندانپزشکی را در اقلیم کردستان عراق افتتاح کرد

عراق که از سوی دانشگاه عراق در سال 2008 موفقیت های اربیل در
انجمن علمي شيمي محض دانشگاه آزاد دزفول

انجمن علمي شيمي محض دانشگاه عراق+ کار در اربیل عراق+ اربیل + کار در های پیشین
استانهای عراق

نهایت مطالعه بیشتر استان های عراق را کردستان عراق و مرکز استان اربیل دانشگاه
اشنای با کشور عراق

کامیون های عراق ممانعت سه استان اربیل،سلیمانیه حقوق دانشگاه قاهره
برچسب :