تک بیتی ها، دوبیتی ها و رباعی های ناب ناب ناب

***

خبرت خرابتر کرد جراحت جدایی

چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی

سعدی

×××

ابر می بارد و من می شوم از یار جدا

چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا

ابر و باران و من و یار ستاده به وداع

من جدا گریه کنان، ابر جدا، یار جدا

امیرخسرو دهلوی

×××

همی کردم حدیث ابرو و مژگان او هر دم

چو طفلان سوره ی نون و القلم خوانان به مکتبها

امیرخسرو دهلوی

×××

رفتی و دل ربودی یک شهر مبتلا را

تا کی کنیم بی تو صبری که نیست ما را

بازآ که عاشقانت جامه سیاه کردند

چون ناخن عروسان از هجر تو نگارا

سیف فرغانی

×××

هر تیر که در جعبه ی افلاک بود

آماجگهش این دل غمناک بود

تا چرخ چنین ظالم و بیباک بود

آسوده وخوش، کسی که در خاک بود

ابوالفرج رونی

×××

به ملک هستی من رو نهاده سلطانی

که ما به صلح دهیم، او به جنگ می گردد

عرفی شیرازی

×××

نور وحدت را نگردد پرده ی کثرت حجاب

بوی مشک معنوی بیرون رود از هر نقاب

بیدل

×××

هرگز حسد نبردم بر منصبی و مالی

الا بر آن که دارد با دلبری وصالی

دانی کدام دولت در وصف می‌نیاید

چشمی که باز باشد هر لحظه بر جمالی

سعدی

×××

خانه ی شرع خرابست که ارباب صلاح

در عمارتگری گنبد دستار خودند

طالب آملی

×××

سر سودای تو را سینه ی ما محرم نیست

سینه ی ما چه که ارواح ملایک هم نیست

کالبد کیست که بیند حرم وصل تو را

کانکه جان است به درگاه تو هم محرم نیست

خاقانی

×××

دو لب خواهم : یکی در می پرستی

یکی در عذرخواهی های مستی

طالب آملی

×××

این همه فرق میان خط یک کتاب چیست

سرنوشت همه گر از قلم تقدیر است

کلیم کاشانی

×××

شراب کهنه می نوشم به بزم او چو بنشینم

به من تا نوبت آید دختر رز پیر می گردد

کلیم کاشانی

×××

محالست این که بعد از مرگ هم دست از تو بردارم

که چون من خاک گردم گرد دامان تو خواهم شد

سرخوش

×××

به خمار نگه باده فروشت سوگند

نیست مست می چشم تو به ساغر محتاج

آزاد

×××

شدم تلخکام تو در دهر لیکن

من از شور بختان شیرین کلامم

ظهوری

×××


 


مطالب مشابه :


تک بیتی -دو بیتی- رباعی های ناب ناب ناب

تک بیتی،دو بیتی،رباعی های ناب تک بیت، دوبیتی، رباعی های ناب حلول ماه محرم ، ماه پژمرده
رباعی مذهبی/محرم از ...

رباعی مذهبی/محرم از هدر نرفت ز پرتاب چله ها تـک بیتی ها و دوبیتی های ناب
دو بیتی مذهبی ماه محرم از ...

تک بیتی های ناب و زیبا ماه محرم تـک بیتی ها و دوبیتی های ناب
تک بیتی، دوبیتی، رباعی های ناب

تک بیتی، دوبیتی، رباعی های ناب *** چشم خود را گفتم آخر یک نظر سیرش هرکه شد محرم این آینه
تک بیت محرم از وصال شیرازی

تک بیتی های ناب و زیبا تک بیت محرم از وصال تـک بیتی ها و دوبیتی های ناب
دوبیتی های ناب افغانی

دوبیتی های ناب بیا ای محرم راز دل
تک بیتی ها، دوبیتی ها و رباعی های ناب ناب ناب

تک بیتی،دو بیتی،رباعی های ناب ها، دوبیتی ها و رباعی های ناب ناب را سینه ی ما محرم
دوبیتی های ناب شهر من

امروز میخوام چند تا از دوبیتی های دلبر جان دست نا محرم این هم چند تا دوبیتی ناب با
میلاد امام رضا (ع) - (اس ام اس)

تک بیتی های ناب. بهترین تک بیتی ها و دو بیتی و رباعیات بر اساس حروف تک بیتی محرم. آرشیو
برچسب :