موبایلی مخصوص ناشنوایان

موبایلی مخصوص ناشنوایان

"Suhyun Kim" که بسیار نگران ناشنوایان است، موبایلی طراحی کرده که می تواند ناشنوایان را نیز قادر سازد تا از موبایل و ارتباطات راه دور استفاده کنند. این موبایل قادر است صدای های ارسالی از دستگاه مقابل خود را به متن تبدیل کرده و همچنین متن ها را به صدا تبدیل کند و این گونه است که ناشنوایان نیز می توانند از موبایل استفاده کنند. فکر نمی کنم نیازی به توضیحات بیشتر باشد. به امید این که همه ناشنوایان هر جا که هستند موفق باشند.

11.jpg12.jpg


مطالب مشابه :


تاریخچه آموزش و پرورش کودکان ناشنوا در ایران

مرکز آموزشی ناشنوایان سیرجان - تاریخچه آموزش و پرورش کودکان ناشنوا در ایران - مرکز آموزشی
برگزاری نخستین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان ارزوئیه در سال ۹۴

به گزارش مجله خبری سیرجان، ولین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان در سال ۹۴ به ریاست موسی علی
جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان شهربابک

به گزارش مجله خبری سیرجان ،جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان شهربابک به ریاست شریفی
رزرو اینترنتی فرهنگیان در خانه معلم استانهای سراسر کشور

آموزش و پرورش ایران وجهان - رزرو اینترنتی فرهنگیان در خانه معلم استانهای سراسر سیرجان
اشارات ناشنوایان

مرکز آموزشی ناشنوایان سیرجان - اشارات ناشنوایان سازمان آموزش پرورش استثنایی
موبایلی مخصوص ناشنوایان

مرکز آموزشی ناشنوایان سیرجان - موبایلی مخصوص ناشنوایان آموزش پرورش سیرجان.
با کودکان استثنایی خود چگونه رفتار کنیم؟

این شیوه از آموزش و پرورش کودکان استثنایی شامل همه کودکان استثنایی اعم آموزش پرورش سیرجان.
برچسب :