علائم و مفاهیم تحلیل سایت

به طور کلی به هنگام آغاز کار تحلیل سایت می بایست ابتدا نکات مورد بررسی را تعیین و سپس اقدام به جمع آوری اطلاعات و داده ها مطابق با موارد مشخص شده، نمود. این موارد به ترتیب زیر می باشند:

دسترسی ها : در این مرحله ارتباط میان سایت و معابر اصلی و فرعی مورد مطالعه قرار می گیرد که می تواند از طریق عکس های هوایی و نقشه های موقعیت زمین انجام پذیرد. تعیین فاصله زمانی و فیزیکی زمین از نقاط اصلی موردی بسیار مهم است که از طریق رانندگی یا پیاده روی در اطراف سایت مقدور می گردد.


مجاورت ها: منظور از این بخش مطالعه همسایگی های سایت می باشد. عموما این مرحله با مشاهده مستقیم و پیمایش زمین همراه می گردد. مواردی که در این بخش مورد بررسی قرار می گیرند شامل الگوها و بافت های معماری، نورپردازی معابر، شرایط و وضعیت ابنیه موجود و کاربری های مجاور زمین می باشند. به طور کلی هدف از انجام این بخش دستیابی به داده هایی در زمینه میزان و نحوه تأثیر ابنیه مجاور بر سایت و ساکنین منطقه است.

پتانسیل ها: اطلاعات این بخش شامل مطالعه بر روی ویژگی های خاص سایت همچون: عناصر حساس، صدا، رایحه های خوشایند و ناخوشایند،آلودگی صوتی و هوایی، دیدهای مطلوب و نامطلوب و ... می باشد که داده های این بخش نیز لزوما می بایست با پیمایش زمین و اطراف آن و با مصاحبه با اهالی منطقه جمع آوری گردد.

اقلیم: بررسی نکاتی همچون میزان بارندگی برف و باران، رطوبت و دمای محلی در زمان های مختلف ماهانه و سالانه، مسیر خورشید و زاویه عمودی آن در مواقع متعدد سال، بادهای مطلوب و نامطلوب در این دسته جای می گیرند.

امکان دارد که در یک سایت عناصر طبیعی و مصنوعی بسیاری وجود داشته باشند که باید در طراحی مورد توجه و بررسی قرار بگیرند . بعضی از این عناصر به صورت مستقیم و بعضی به صورت غیر مستقیم در طراحی پلان تاثیر می گذارند . مانند... نور ،باد ، دید و منظر ،آلودگی صوتی و...

در یک تحلیل سایت خوب باید تنها عناصر مصنوعی و طبیعی که در طراحی پلان موضوع مورد نظر تاثیر می گذارند ، تحلیل شوند و از شلوغ کردن سایت با دیاگرام های فرعی و زیادی پرهیز شود

تحلیل سایت توسط علائم متفاوتی قابل انجام است که میتوان این علائم را زبان مشترک بین معماران دانست. مهمتر از این علائم مشترک بینش و دانش معمار است که میتواند در به کار بردن این علائم درست عمل کرده ،ویژگی های سایت را معرفی کند.


مطالب مشابه :


تاثیرات نوسانات شاخصهای دورپیوندی NAO , AO بر اقلیم ایران در ماه ژانویه 2014

پیش بینی وضع هوای مشهد ( بادهای باران دوره هایی با پدیده بارش های مطلوب و یا ترسالی
مقاله : معرفی کلی شهر کوشکنار

بادهای مطلوب : جنوب غرب به سمت شمال شرقی بوده و از بادهای آتش زا و فوق مشهد | چت روم 
علائم و مفاهیم تحلیل سایت

تور تهران مشهد | و هوایی، دیدهای مطلوب و مواقع متعدد سال، بادهای مطلوب و
رساله و مطالعات مرکز تفریحی توریستی گردشگری اقامتی آستارا

مطالعات مرکز همایش های مشهد با رویکرد اصول 9-4- بادهای مطلوب 36 10-4- بادهای نامطلوب 37 11-4
تنظیم شرایط محیطی

دانشجویان معماری دانشکده فنی مشهد به دلیل وجود بادهای مطلوب این نوع بادگیرها باد را از
طراحی فضاهای شهری – مبلمان شهری – مرجع معماری و عمران

تعیین سرانه مطلوب فضای سبز را که مردم مشهد حاضرند طی بادهای غالب مشهد در ماههای
برج ۴۰ طبقه تجاری - اداری و مسکونی قصر آسمان مشهد

بهترین مناطق تجاری- تفریحی شهر مشهد واقع مانند زلزله و بادهای شدید هوا به صورت مطلوب
علائم و مفاهیم تحلیل سایت

مهندسی شهرسازی فردوسي مشهد. دیدهای مطلوب و متعدد سال، بادهای مطلوب و
فصل دوم: جغرافیای طبیعی ایران

دکتر محمود سریع القلم، 30 ویژگی یک شهروند مطلوب را دمای شهر مشهد 28+ درجه بادهای موسمی
برچسب :