اولین جلسه هماهنگی نمایشگاه ملی اشتغال و توسعه و کار آفرینی دانشگاه

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان خوزستان از برگزاری دومین نمایشگاه ملی اشتغال و توسعه و کار آفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خوزستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خوزستان سید نور الله حسن زاده در اولین جلسه هماهنگی که به همین مناسبت در مرکز علمی کاربردی استان خوزستان با حضور اعضای کمیته اجرایی نمایشگاه برگزار شد گفت: این نمایشگاه همزمان با هفته پژوهش در استان خوزستان برگزار خواهد شد.
وی افزود مهم ترین هدف دانشگاه جامع علمی کاربردی گذر از مرحله آموزش های آکادمیک و رشد و توسعه بخش های مهارتی در این دانشگاه می باشد و مهم ترین مشکل در عرصه آموزش های دانشگاهی عدم شناخت صحیح از مشکلات و نیاز های بخش صنعتی است و این مسئله خود باعث کاهش سطح توانمندی های دانشگاه خواهد شد.

وی گفت: ارائه دستاوردهای علمی و پژوهشی هر یک از مراکز این دانشگاه در نمایشگاه اشتغال و توسعه کار آفرینی در هفته پژوهش برگزار خواهد شد. ایشان افزودند مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه زمینه سازی موثر برای توسعه و کار آفرینی در کشور با تاکید بر حرکت های جهادی، پیوند وثیق بین صنعت و دانشگاه، شناسایی فرصت های شغلی کشور در مقیاس استانی و تشویق صاحبان صنایع و مشاغل به بهره گیری از منابع انسانی عظیم پرورش یافته در دانشگاه جامع می باشد.


مطالب مشابه :


مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران اهواز

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی خوزستان - مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران اهواز
در جلسه کارشناسان پژوهش مطرح شد

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی دانشگاه جامع علمی-کاربردی خوزستان اسلامی کارگران
اهواز میزبان نمایشگاه کارآفرینی است

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی کارگران جامع علمی کاربردی خوزستان به خوبی
تاکيد بر استمرار نمايشگاه اشتغال دانشگاه جامع علمي کاربردي خوزستان

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی جامع علمی-کاربردی خوزستان و رشته های کارگران
لیست دروس کارشناسی ناپیوسته مهندسی برق -ابزاردقیق دانشگاه علمی وکاربردی

وبلاگ یکی ازدانشوجویان دانشگاه علمی کاربردی کارگران خوزستان; دانشگاه علمی کاربردی
اولین جلسه هماهنگی نمایشگاه ملی اشتغال و توسعه و کار آفرینی دانشگاه

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی جامع علمی-کاربردی خوزستان و رشته های کارگران
حضور شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و دومین نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی اس

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی جامع علمی-کاربردی خوزستان و رشته های کارگران
جزوه نگهداری وتشخیص عیب

وبلاگ یکی ازدانشوجویان دانشگاه علمی کاربردی کارگران خوزستان; دانشگاه علمی کاربردی
نمایشگاه ملی اشتغال و توسعه کارآفرینی خوزستان با هدف بالا بردن علم، عمل و مهارت آموزی برگزار می‌شود

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی جامع علمی-کاربردی خوزستان و رشته های کارگران
برچسب :