نمونه استشهاد و دادخواست اعسار از پرداخت محکومٌ به

 

پرسش و پاسخ حقوقی

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت محکومٌ به

نمونه استشهاد اعسار از پرداخت محکومٌ به

یکی از خواننده محترم تهرانی وبلاگ با اصرار فراوان خواسته اند که بدون فوت وقت،  نمونه استشهاد و دادخواست اعسار از پرداخت محکومٌ به (مهریه) را در وبلاگ بیاوریم. از این رو با توجه به مقررات جاری که در مطاوی نمونه دادخواست تنظیم شده، بدان اشاره شده است، دو نمونه زیر را پیشنهاد می کنیم، با این تذکر که می توان آنها را به همه دیون حکم شده، تعمیم داد.

 الف – نمونه دادخواست اعسار از پرداخت محکومٌ به: 

خواهان:

خوانده:

وکیل یا نماینده قانونی:

تعیین خواسته و بهای آن: 

صدور حکم بر اعسار از پرداخت محکومٌ به موضوع پرونده  کلاسه .... (......  اجرایی) طرح شده در شعبه    دادگاه عمومی تهران

دلایل و منضمات دادخواست : 1 – استشهاد محلی 2 – تصویر مصدّق فیش حقوقی 3 – تصویر تصویر مصدّق سند مالکیت ...4 –  تصویر مصدّق دادنامه و اجراییه استنادی 5 -  نسخه ثانی و الخ دادخواست و ضمایم .

شرح :     ریاست محترم شعبه    دادگاه عمومی تهران

با سلام  احتراماً معروض می دارد:  حسب محتویات پرونده کلاسه اجرایی فوق، اینجانب در برابر خوانده بالا، به پرداخت مبلغ ......... ریال با احتساب خسارت دادرسی و قانونی محکومٌ  شده ام ، با توجه به اینکه بنا به دلایل استنادی،  بنده به عنوان .... و با حقوق ماهيانه .... ريال کار مي نمايم.  و درآمدی دیگر ندارم فردي معيل و داراي زن و ....  فرزند بوده و  به خاطر پرداخت مبلغ .... ريال اجاره ماهیانه منزل،  حتي معاش خود و آنان را به سختی تامين مي کنم (حقوق و مستمری ماخوذه کفاف مخارج عادی زندگی و افراد واجب النفقه ام را نمی دهد . همچنین فروش تنها دارائی و سرپناه خود و فرزندانم نیز  عقلایی و عادلانه بنظر نمی رسد.) و همچنین  هيچ پس انداز و دارایی منقول و غیرمنقول به جز ... ندارم، از این رو نقداً و دفعتاً واحده قادر به پرداخت محکومٌ به نيستم.  لذا با تقدیم مدارک و مستندات پیش گفته ، و مستنداً به مواد 277 و 652 قانون مدنی و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومٌ یت های مالی مصوب 10/8/77 و مواد 20 به بعد قانون اعسار مصوب 20/9/1313 و رای وحدت رویه شماره 622 – 29/7/82 هیات عمومی دیوان عالی کشور و بند (و) از فصل اول دستورالعمل شماره 2 طرح جامع رفع اطاله دادرسی و ماده 8 شیوه نامه اجرایی پرونده های مطالبه مهریه و اعسار مصوب ریاست محترم قوه قضاییه، رسیدگی و صدور حکم به اعسار از پرداخت دفعتاً واحده محکومٌ  به مذکور ، و تقسیط آن مورد استدعاست .        با تجدید احترام -   

 ب – نمونه استشهاد اعسار از پرداخت محکومٌ به:  

                                                  او خود گواه است

                                                                                             «شهادت از جمله ايمان است»

                                                ((استشهاد محلي))

بدينوسيله ازهمسايگان و معتمدين و كسبه محل (همکاران)،  درخواست مي کنم،  هرگاه با وضعیت خانوادگي و کاري و میزان درآمد اينجانب ............ فرزند ....... آشنا هستند،  با در نظر گرفتن خداوند متعال گواهي فرمايند :  که بنده به عنوان ..... و با حقوق ماهيانه ....... ريال در ....... به نشانی ........ کار مي نمايم.  و درآمدی دیگر ندارم فردي معيل و داراي زن و ....  فرزند بوده و  به خاطر پرداخت مبلغ ...... ريال اجاره ماهیانه منزل،  حتي معاش خود و آنان را به سختی تامين مي کنم.  و همچنین  هيچ پس انداز و دارایی منقول و غیرمنقول به جز  ....... ندارم، از این رو در حال حاضر نقداً و دفعتاً واحده قادر به پرداخت محکومٌ  به پرونده کلاسه  و...، به مبلغ .... ريال نيستم . مراتب بالا را مورد تأئيد و گواهي نمايند.                              با تقديم احترام و سپاس                  نام و نام خانوادگی

                                                                                       امضا و  تاریخ

 اينجانبان امضاءكنندگان ذيل،  صحت مراتب ياد شده بالا را تصديق، و حاضريم در دادگاه نيز حاضر و با رعايت تشريفات سوگند شرعي، همين را گواهي نماييم.

  1 -                       فرزند         مقيم : تهران،                       امضاء

 2 -                        فرزند         مقيم : تهران ،                        امضاء

 3 -                        فرزند          مقيم : تهران ،                       امضاء

 ۴ -                       فرزند           مقيم : تهران ،                     امضاء

 


مطالب مشابه :


دانلود فرم استشهاد محلی جهت فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت پایان تحصیلات یا دانشنامه آنها مفقود ش

دانشکده کشاورزی شهریار - دانلود فرم استشهاد محلی جهت فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت پایان تحصیلات یا دانشنامه آنها مفقود ش - اخبار ، کارت ورود به جلسه ، انتخاب واحد و مشاهده نمرات...
نمونه استشهاد محلی برای پرینت

ترفندهای کلش ودانلودنرم افزارهای اندروید - نمونه استشهاد محلی برای پرینت - ترفندهای کلش ومپ های قوی نرم افزارهای به روزاندرویدحل مشکلات نرم افزاری اموزش - ترفندهای کلش ودانلودنرم افزارهای اندروید.
فرم خام استشهاد محلی

شركت تعاوني مسكن مهرشماره 80 دزفول - فرم خام استشهاد محلی - تهیه زمین باکاربری مسکونی واحداث ساختمان شماره ثبت :3363 تاریخ ثبت :1387/11/30.
تصوير شناسنامه + متن+ سند دهباني مرحوم نورعلي نعمتي وناشي

با تشكر از آقايان بزرگوار حكمت و فرزندشان محمد رضا نعمتي در ارسال اين مطلب و سلامتي و موفقيت برايشان آرزو منديم. شناسنامه : بنام خداوند عدالت پرور. متن کامل استشهاد محلی کدخدائی مرحوم نورعلی نعمتی به شرح زیر می باشد ضمنا با توجه به قدیمی ...
نمونه استشهاد و دادخواست اعسار از پرداخت محکومٌ به

دلایل و منضمات دادخواست : 1 – استشهاد محلی 2 – تصویر مصدّق فیش حقوقی 3 – تصویر تصویر مصدّق سند مالکیت ...4 – تصویر مصدّق دادنامه و اجراییه استنادی 5 - نسخه ثانی و الخ دادخواست و ضمایم . شرح : ریاست محترم شعبه دادگاه ...
متن گواهی امضاء

ن : در جلسه ۲۲ - ۱/۱۰/۸۲ کانون در جواب دفتر ۲۲ کرج به این سوال ( آیا برای گواهی امضاء فرم های استشهاد محلی گم شدن سند مالکیت و درخواست المثنی باید مالکیت مالک و هویت او احراز شود ؟ ) آمده : (احراز مالکیت برای گواهی امضاء محمل قانونی ندارد علی ای حال ...
مراحل فراغت از تحصیل دانشجویان وشرایط دریافت مدرک پایان تحصیلات

س )نمونه فرم استشهاد محلی (جهت فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت پایان تحصیلات آنها مفقود شده است.)<#27> ..... 1 –به هنگام مراجعه جهت دریافت هر گونه مدرک، متن پیش نویس و مدارک دریافتی را به دقت مطالعه نموده و در صورتیکه با ...
متن نامه های اداری و رسمی

و عبارتست از: هرمطلبی که درآغاز و ابتدای نوشته وظیفه جذب و جلب داشته و ذهن خواننده را آماده دریافت پیام اصلی نوشته کند" حسن مطلع یا " خوب آغازی از ویژگی های یک نوشته خوب است وعلاوه برتازگی ارتباط منطقی با متن و موضوع داشته باشد. هرنوشته ای دارای مقدمه است . نمی توان به یک باره وارد اصل مطلب شد، زیرا که باعث حیرانی و .... مدارک مربوط به ازدواج / تکفل / استشهاد محلی به پیوست بحضور ارسال می گردد. با تشکر و سپاس. ====نمونه نامه درخواست معافیت از خدمت سربازی به نظام وظیفه======.
مستندكردن نوشته‌‌ها در علوم انسانی

استشهاد اطلاع‌رسان (informational reference): گاه مطالب یك كتاب یا مقاله به‌نوعی در ارتباط با پژوهش است، اما به تشخیص مؤلف، نقل قول آن مطالب در خلال متن، موجب آشفتگی و گسستگی می‌شود و یا فقط برای برخی از خوانندگان مفید است. اگر درجه‌ی فایده و اعتبار چنین مطالبی آن‌قدر زیاد باشد كه نتوان از آن چشم‌پوشی كرد، باید در محل موردنظر ..... در مورد روز‌نامه‌‌های محلی، باید نام شهر پس از عنوان داخل قلاب ذكر گردد. (مگر ‌این‌كه نام شهر، جزیی از عنوان روز‌نامه باشد.) مثال (٣۷): بیات، علی. «آنفلوانزای مرغی در خراسان ...
برچسب :