نمونه پرسشنامه در مورد مخاطب شناسی یک پروژه

تهیه شده توسط: حسین ضرغامی

مشخصات پاسخگو

جنس: زن □ مرد □ سن: …… سال وضع تأهل: مجرد□ متأهل□

مقطع تحصيلي: کارداني□ کارشناسي□ کارشناسي ارشد□ دکتري□

به نظر شما رويکرد اصلي پروژه .. بايد کدام يک از موارد زير باشد؟

تفريحي□ آموزشي□ اجتماعي□ مذهبي□ سياسي□ تاريخي□

به نظر شما رويکرد فرعي پروژه ... بايد کدام يک از موارد زير باشد؟

تفريحي□ آموزشي□ اجتماعي□ مذهبي□ سياسي□ تاريخي□

به نظر شما براي تدوين محتواي پروژه ...اولويت با کدام عوامل زير است؟ (با اعداد 1 تا 3 اولويت­بندي کنيد):

الف- انگيزه مخاطبان □ ب- اهداف مخاطبان □ ج- انتظارات مخاطبان □

به نظر شما براي تدوين محتواي پروژه اولويت با کدام اهداف زير است؟ (با اعداد 1 تا 3 اولويت­بندي کنيد)

الف- اهداف شناختي □ ب- اهداف عاطفي □ ج- اهداف رواني و حرکتي □

- به نظر شما مناسب­ترين معيار دسته­بندي مخاطبان پروژه کدام يک از موارد زير است؟

مليت (ايراني يا غير ايراني)□ سن □ سطح تحصيلات □ جنس □ مخاطب خاص يا مخاطب عام□

به نظر شما توجه به مخاطبان غير ايراني در تدوين محتواي پروژه چه ميزان اهميت دارد؟

خيلي کم□ کم□ متوسط□ زياد□ خيلي زياد □

به نظر شما سطح تحصيلات اکثر مخاطبان پروژه به ترتيب کدام موارد است؟ (با اعداد1تا7 مشخص کنيد)

بي سواد□ ابتدايي□ راهنمايي□ ديپلم□ کارداني□ کارشناسي□ کارشناسي ارشد و بالاتر□

به نظر شما رده سني اکثر مخاطبان پروژه به ترتيب کدام موارد است؟ (با اعداد 1 تا 7 مشخص کنيد)

5 تا 12 سال□ 12 تا 20 سال□ 21 تا 25 سال□ 26 تا 35 سال□

36 تا 45 سال□ 46 تا 60 سال□ بالاتر از 60 سال □

به نظرشما مهم­ترين گروه­هاي زباني مخاطب، غيراز فارسي­زبان­ها، به­ترتيب کدام موارداست؟ (با اعداد1 تا 4 مشخص­کنيد)

الف- انگليسي□ ب- عربي□ ج- روسي□ د- چيني□ ه- فرانسوي□ و- هندي□ ز- آذري و ترکي□

به نظر شما شغل اکثر مخاطبان پروژه به ترتيب کدام موارد است؟ (با اعداد 1 تا 9 مشخص کنيد)

دانش­آموز/ دانشجو□ کارمند دولت□ کارمند بخش خصوصي□ متخصصين نظامي/ انتظامي□

کارگر صنعتي (کارگاه/ کارخانه)□ کارگر تجاري (بازار/مغازه)□ آزاد□ خانه دار□ بيکار

به نظر شما براي تدوين محتواي پروژه ...، توجه به کدام ويژگي­هاي مخاطبان پروژه ضروري است؟

ويژگي مخاطبان

ضروري

غيرضروري

جنس (زن/مرد)

رده سني

گروه خون

سطح تحصيلات

دين و مذهب

مليت (ايراني/ غيرايراني)

سکونتگاه (شهر/ روستا)

وضع تأهل (مجرد/ متأهل)

شغل

زبان

قوميت (کرد، لر، بلوچ،…)

وضع درآمد

نوع ارتباط با نيروهاي مسلح

- به نظر شما بهتر است الگوي غالب بازديد افراد از پروژه کدام يک از موارد زير باشد؟

انفرادي □ گروهي خانوادگي □ گروهي سازماني □ بازديد گروه هاي دوستي □


مطالب مشابه :


چند نمونه پرسشنامه مديريتي

مدیریت منابع انسانی - چند نمونه پرسشنامه مديريتي - موضوعات مربوط به مدیریت منابع انسانی شامل قوانين و مقررات ، اخبار ، مقالات ، حكايت و...
نحوه تهیه پرسشنامه و چند نمونه

25 مارس 2012 ... Searches - نحوه تهیه پرسشنامه و چند نمونه - بررسی های علـوم اجتمـاعی،مباحث پژوهشگـری.مقالات،مشاوره پايان نامه،پروپوزال،منابع ارشد و دكتري،SPSS.
طراحی پرسشنامه مدیریت - نمونه پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمان

پایان نامه مدیریت , مقاله مدیریت - طراحی پرسشنامه مدیریت - نمونه پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمان - پایان‌ نامه مدیریت , انتخاب موضوع مدیریت , نوشتن پروپوزال مدیریت
نمونه ای از پرسشنامه طراحي شده پایان نامه های انجام شده دانشجویان ارشد توسط پژوهشگر اين وبلاگ

مشاوره تحقیق و پژوهش دانشجويان ارشد - نمونه ای از پرسشنامه طراحي شده پایان نامه های انجام شده دانشجویان ارشد توسط پژوهشگر اين وبلاگ - مشاور تحقيقاتي و آناليز داده
چند نمونه پرسشنامه مدیریتی

وبلاگ شخصی اکبر زواری رضائی - چند نمونه پرسشنامه مدیریتی - وبلاگ تخصصی حسابداری و مدیریت مالی.
نمونه پرسشنامه های استاندارد کارشناسی ارشد

پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت - نمونه پرسشنامه های استاندارد کارشناسی ارشد - نمونه پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت،تهیه پرسشنامه
چند نمونه پرسشنامه مدیریتی

با سلام دوباره به همکلاسی های گلم . چند نمونه پرسشنامه برای استفادتون معرفی کردم روی هر کدام کلیک کنید و استفاده کنید . با تشکر - نصیری
طراحی و اجرای پرسشنامه مدیریت – نمونه پرسشنامه کارآفرینی

پایان نامه مدیریت , مقاله مدیریت - طراحی و اجرای پرسشنامه مدیریت – نمونه پرسشنامه کارآفرینی - پایان‌ نامه مدیریت , انتخاب موضوع مدیریت , نوشتن پروپوزال مدیریت
نمونه پرسشنامه در مورد مخاطب شناسی یک پروژه

مطالعات جمعیتی - نمونه پرسشنامه در مورد مخاطب شناسی یک پروژه - وبلاگی در زمینه جمعیت شناسی، آمار و روشهای تحقیق و زمینه های مرتبط (09108349508)
نمونه پرسشنامه برای درس تحلیل آماری

مدیریت دولتی گرایش تحول دانشگاه تهران - نمونه پرسشنامه برای درس تحلیل آماری - مباحث مدیریت دولتی - تحول سازمانی - مدیریت استراتژیک.
برچسب :