رتبه گرایش و دانشگاه تعدادی از قبول شدگان کارشناسی ارشد عمران

تعدادی از رتبه ها و قبولی های ارشد در سال۸۷ :

رتبه  گرایش و دانشگاه دوره توضیحات
13 سازه شریف  روزانه
20 سازه شریف  روزانه
70 سازه دریایی تهران  روزانه
90 زلزله تهران روزانه
140 مدیریت ساخت امیرکبیر  شبانه
150 راه شریف  روزانه
155 سازه هیدرولیکی شریف  روزانه
208 زلزله تهران روزانه سهمیه شاگرد اولی
209 زلزله علم و صنعت روزانه
230 زلزله علم و صنعت روزانه
230 حمل و نقل شریف روزانه
230 سازه خواجه نصیر  روزانه
250 محیط زیست شریف  روزانه
280 خاک شریف  شبانه
292 زلزله خواجه نصیر روزانه
293 خاک تهران روزانه سهمیه شاگرد اولی
300 حمل و نقل علم و صنعت  روزانه
300 راه تربیت مدرس روزانه
400 خاک تهران  روزانه سهمیه شاگرد اولی
400 سازه شیراز روزانه
460 سازه دریایی امیرکبیر واحد بندر عباس روزانه
464 زلزله پژوهشگاه زلزله روزانه
547 راه تهران شبانه
550 آب تهران  روزانه
550 سازه دریایی خواجه نصیر  روزانه
570 زلزله خواجه نصیر شبانه
600 راه خواجه نصیر  روزانه
603 خاک تربیت مدرس روزانه
700 آب صنعتی اصفهان  روزانه
720 زلزله پژوهشکده ساختمان و مسکن روزانه
746 خاک تبریز روزانه
750 سازه شاهرود  روزانه
750 سازه یزد  روزانه
760 سازه هیدرولیکی  مشهد  روزانه
912 خاک رشت روزانه
930 خاک صنعتی اصفهان شبانه
940 خاک تربیت معلم تهران  روزانه
950 سازه هیدرولیکی  شاهرود روزانه
1000 محیط زیست تهران  شبانه
1099 زلزله سمنان  روزانه
1250 محیط زیست علم و صنعت  شبانه
1306 سازه غیر انتفاعی علم و فرهنگ

1520 زلزله غیر انتفاعی صدرالمتاهلين

1600 آب یزد  شبانه
1850 خاک کرمان شبانه

تعدادی از رتبه ها و قبولی های ارشد در سال های گذشته:

دانلود رتبه های قبول شده در کارشناسی ارشد عمران


مطالب مشابه :


تراز و کارنامه کارشناسی ارشد سراسری 90 عمران

مهندسی عمران (سازه) کارشناسی ارشد دهند آشنایی بهتری با رتبه ها و ترازهای
تعدادی از رتبه ها و قبولی های آزمون کارشناسی ارشد عمران سال 87

كارشناسي ارشد عمران - تعدادی از رتبه ها و قبولی های آزمون کارشناسی ارشد عمران سال سازه
رتبه گرایش و دانشگاه تعدادی از قبول شدگان کارشناسی ارشد عمران

آخرین مطالب سایت : »فروش خرید جزوات پارسه آزمون کتاب کنکور کارشناسی ارشد عمران
کارشناسی ارشد عمران 91

کارشناسی ارشد عمران 91 22/22 طراحي /سازه هاي فولادي 1و/2سازه هاي رتبه کل داوطلب بدون
چگونه برای کنکور ارشد عمران بخوانیم

مهندسی عمران (سازه) رتبه‌ای که تو پارسه کسب می دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد عمران.
لیست رتبه های قبولی در کارشناسی ارشد

تدبیر سازه ( مرجع مهندسی عمران ) لیست رتبه های کارشناسی ارشد که در دوره روزانه یا شبانه و
مصاحبه با نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد عمران

ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد شامل شرح درس + 8 و پشتکار کسب رتبه يک رشته عمران
جدول رتبه وجدول دانشگاه و گرایش قبول شدگان کارشناسی ارشد عمران

شدگان کارشناسی ارشد عمران رتبه های معماری.عمران معماری سازه زلزله راه
برچسب :