ارجاع درون متنی

پرسش

اگر در مقاله‌اي از مطالب یک سایت اینترنتی استفاده کرده باشیم و شیوه ی ارجاع مقاله، درون متنی باشد، چطور باید ارجاع دهیم؟

پاسخ

ارجاع نویسی - منابع الکترونیک

متن: (ساعدي، 1351)

پانويس: غلامحسين ساعدي، چشم در برابر چشم (تهران: اميرکبير 1351). ص 48، [ دسترسي 15 مهر 1385]      

http://www.persian -language. org/adabiat/scenario.asp  .                                                 

مآخذ: ساعدي، غلامحسين.( 1351). چشم در برابر چشم. تهران: اميرکبير. (قابل دسترس در سايت شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي، آخرين بازنگري 5 مهر 1385).

                                                    http://www.persian -language. org/adabiat/scenario.asp   


مطالب مشابه :


ارجاع درون متنی

ویراستار - ارجاع درون متنی - بحث و گفتگو در باب ويرايش در زبان فارسي
راهنمای ارجاع در مقالات تحقیقی و پژوهش های علمی

جامعه شناسی sociology - راهنمای ارجاع در مقالات تحقیقی و پژوهش های علمی - جامعه شناسی ، نظریه های
جدیدترین شیوه ی ارجاع متن و فهرست منابع APA

چرا توصيه مي شود در منبع نويسي يا ارجاع درون متن از صفحه داده شود و متني که رونويسي شده
دستورالعمل تاليفات

3- براي تهيه مطالب و استفاده از منابع ارجاع درون متني ضروري است .
شيوة نگارش و ارجاع در پايان نامه ها

وبلاگ تخصصی جامعه شناسی در ایران - شيوة نگارش و ارجاع در پايان نامه ها - جامعه شناسی
شیوه نامۀ نگارش و تدوین نهایی پایان نامه/رساله

الف- ارجاع درون متني 1- به صورت (نام خانوادگی مؤلّف، سال انتشار : شماره صفحه/صفحات) به عنوان
راهنمای منبع نویسی به سبک APA

ارجاع نويسي apa شيوه نگارش درون متني شدن ارجاع نويسي برون متني پايين صفحه و
روش رفرنس نویسی هاروارد

( بيايد و شماره صفحه نيز در" ارجاع درون متني د ـ اگر به قسمت خاصي از يك منبع ارجاع داده
برچسب :